Spring naar content

Voor wie zijn de ontwerpprincipes geschreven?

In totaal worden er in dit boek 27 ontwerpprincipes benoemd. Deze principes zijn ingedeeld in schaal, doelgroep-specifieke thema’s en beleidsthema’s zoals veiligheid, mobiliteit en groen. Om de ontwerpprincipes uit te voeren, is samenwerking essentieel. De publicatie is dan ook geschreven voor ontwerpers, architecten en beleidsmakers uit de sectoren ruimtelijke ordening, gezondheid, welzijn en sport. De achterliggende gedachte is dat deze professionals hun kennis, ideeën en plannen met elkaar delen. Ook is een goede afstemming nodig tussen de wensen van de wijkbewoners en het aanbod. Kortom: de ontwerpprincipes vragen om een samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en een samenhangende visie in beleid en ontwerp.  

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Jeroen Hoyng

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

Misschien ook interessant:

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

BVO-model

Het BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware.

Whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving

Start zelf met het thema ‘de beweegvriendelijke omgeving’. Deze whitepaper geeft handvatten en voorbeelden om hiermee aan de slag te gaan!