Spring naar content

De volgende stappen zijn nodig bij het laten erkennen van een interventie. Let op: alleen de eigenaar van een interventie kan de interventie indienen.

 1. Aanmelden van de interventie
 2. Voorwaarden voor deelname 
 3. Beschrijven van de interventie
 4. Indienen van de interventie
 5. Beoordeling van de interventie door praktijkprofessionals (Goed Beschreven) of deelcommissie 5 Sport & bewegen (Goed Onderbouwd en Effectief)
 6. Zichtbaar in de database Gezond en Actief Leven via www.sportenbeweeginterventies.nl

1. Aanmelden van de interventie bij de interventiedatabase Gezond en Actief Leven

Alle leefstijlinterventies worden verzameld in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven. De sport- en beweeginterventies zijn daardoor ook zichtbaar bij Kenniscentrum Sport & Bewegen in de database sportenbeweeginterventies.nl.

Maak een account aan of ‘log in’ met jouw bestaande account. Wanneer je bent ingelogd, klik je boven in de gele balk op ‘nieuwe interventie‘ en kies je voor ‘Erkenningstraject aanvragen’. Volg de aangegeven stappen.

Kenniscentrum Sport & Bewegen ontvangt een bericht van je aanmelding en neemt contact op voor een (telefonisch) intakegesprek.

2. Voorwaarden voor deelname

Bij het intakegesprek komen de voorwaarden voor deelname aan de orde. Er wordt gekeken of jouw interventie voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot het erkenningstraject. Voorwaarden voor toelating zijn onder meer:  

 • De werkwijze of aanpak voldoet aan de definitie van interventie:
  ‘Een interventie is elke planmatige en doelgerichte aanpak die afwijkt van wat gangbaar is voor de doelgroep om het gedrag van mensen in Nederland te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel het bevorderen van duurzaam sport- en beweeggedrag. Indien sport en bewegen als middel wordt ingezet, kan het doel ook gedragsverandering op een ander vlak zijn (bijvoorbeeld aan het werk gaan, een gezond gewicht, participatie).’
 • De interventie is uitgevoerd in de praktijk, op minimaal drie locaties.
 • De interventie is breder te verspreiden en je bent als interventie-eigenaar bereid hierin te ondersteunen. 
 • Er is een handleiding/stappenplan voor de uitvoerende partij of je bent bereid deze te schrijven.
 • Er is een procesevaluatie, verslag of rapportage van een tevredenheidsonderzoek beschikbaar of je bent bereid deze te schrijven.

Wanneer jouw interventie aan alle voorwaarden voldoet wordt jouw interventie toegelaten tot het erkenningstraject. We bekijken gezamenlijk voor welk niveau je interventie opgaat.

3. Beschrijven van een interventie

Na toelating tot het traject krijg je het werkblad toegestuurd waarin je je interventie kunt beschrijven. Daarnaast zijn een procesevaluatie en een handleiding voor uitvoering (in aparte bijlage) nodig ter beoordeling van de interventie. Bij interventies die opgaan voor het niveau Goed Beschreven geeft een specialist van Kenniscentrum Sport & Bewegen advies en twee keer feedback op de beschrijving in het werkblad, procesevaluatie en handleiding. Bij interventies die opgaan voor het niveau Goed Onderbouwd of Effectief wordt de feedback gegeven door twee externe adviseurs. Een specialist van Kenniscentrum Sport & Bewegen begeleidt dit traject.

4. Indienen van de interventie

Na het beschrijven van je interventie lever je de definitieve documenten aan bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Hierna worden interventies die opgaan voor het niveau Goed Beschreven beoordeeld door praktijkbeoordelaars. Interventies die ingediend worden voor het niveau Goed Onderbouwd of Effectief worden beoordeeld door de erkenningscommissie Sport en Bewegen. Deze commissie bestaat uit experts vanuit de wetenschap, beleid en praktijk.

Interventies die opgaan voor het niveau Goed Beschreven krijgen na het onafhankelijk oordeel van praktijkbeoordelaars zo snel mogelijk de uitslag. De erkenning Goed Beschreven is drie jaar geldig. Na drie jaar wordt je benaderd om de interventie te laten her-erkennen.

5. Oordeel en terugkoppeling

Interventies die opgaan voor het niveau Goed Onderbouwd of Effectief krijgen na onafhankelijk oordeel van de erkenningscommissie Sport en Bewegen binnen twee werkdagen de uitslag binnen. Het formele oordeel, met verslag en ondertekening door de voorzitter van de commissie, volgt ongeveer een maand later.

Je kunt drie uitslagen krijgen:

 • Je interventie wordt erkend!
  De erkenning Goed Onderbouwd of Effectief is vijf jaar geldig. Na vijf jaar wordt je benaderd om de interventie te laten her-erkennen.
 • Je interventie krijgt een erkenning ‘onder voorbehoud
  Als je interventie onder voorbehoud wordt erkend betekent dit dat de erkenningscommissie potentie ziet in je interventie, maar dat er nog enkele essentiële punten missen of veranderd moeten worden. Je krijgt dan de mogelijkheid om de feedback van de erkenningscommissie te verwerken. Daarna wordt je interventie opnieuw beoordeeld door de commissie. Dit ‘onder voorbehoud’ geldt voor een half jaar, binnen deze periode moet je interventie definitief erkend worden.
 • Je interventie wordt afgewezen.
  Als je interventie wordt afgewezen door de erkenningscommissie betekent dit dat je interventie nog niet voldoet aan de criteria voor Goed Onderbouwd of Effectief. Hierbij krijg je feedback van de commissie waarom je interventie afgewezen is. Je mag je interventie hierna nog één keer opnieuw indienen.

Er is altijd een mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar tegen de wijze waarop een oordeel tot stand is gekomen. Download de bezwaarprocedure erkenningscommissie.

6. Opname van de interventie in de landelijke database gezond en actief leven en in de database sport- en beweeginterventies

Na erkenning past Kenniscentrum Sport & Bewegen je behaalde niveau aan in de landelijke database Gezond en Actief Leven. Daarmee wordt je interventie automatisch zichtbaar in de interventiedatabase van Kenniscentrum Sport & Bewegen en bij RIVM (afdeling Gezond Leven).

Deelcommissie 5 Sport en Bewegen

De erkenningscommissie Sport en Bewegen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

 • Prof. Dr. Cindy Veenhof, hoogleraar Fysiotherapiewetenschap, Universitair Medisch Centrum Utrecht en lector Innovatie van Beweegzorg, Hogeschool Utrecht.

Leden wetenschap

 • Dr. Ir. Annemien Haveman-Nies, Coördinator Academische werkplaats AGORA / Universitair Hoofddocent
 • Dr. Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport, Hanzehogeschool en docent Gedragswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Tevens GZ psycholoog.
 • Dr. Sanne de Vries, lector Gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving, Haagse Hogeschool.

Leden praktijk en beleid

 • Gert Jan Lammens, directeur-bestuurder Rotterdam Sportsupport.
 • Marvin Visser, directeur Vlaardingen in Beweging.

Gerelateerde items

Interventie-eigenaar

Heb jij een sportinterventie of beweegaanpak? Lees hier hoe je jouw interventie laat erkennen en laat opnemen in de database Sport- en beweeginterventies.

Werkzame elementen sport en beweeginterventies

Werkzame elementen zijn de bouwstenen van interventies, die een positieve invloed hebben op een specifieke doelgroep.

Niveaus van erkenning

Uitleg over de verschillende niveaus van beoordelen en erkennen van een sportinterventie of beweeginterventie.