Spring naar content

De Stem van…

In een serie van video’s blikken we vooruit in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

De Stem van… Duurzaamheid

Reint Jan Renes, lector Psychologie van de Duurzame Stad aan de Hogeschool van Amsterdam

De Stem van… Natuurbescherming

Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten en voorzitter KNWU

De Stem van… Preventie

Michael Rutgers, directeur Longfonds en voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen

De Stem van… de Inclusieve samenleving

Funda Müjde, theatermaker met een dwarslaesie.

Wat is de Stemhulp Sport en Bewegen?

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Juist in deze coronatijd wordt het belang van investeren in gezonde leefstijl van links tot rechts onderschreven. Voor bestuurders en professionals in sport en bewegen is het belangrijk te weten welke politieke partijen veel of weinig aandacht besteden aan sport en bewegen en op welke terreinen kansen en bedreigingen te verwachten zijn.

In één – interactief – overzicht kun je via de Stemhulp Sport en Bewegen zien welke politieke partijen wat beloven, overzichtelijk gegroepeerd naar relevante themagebieden uit het Nationaal Sportakkoord en aanverwante domeinen. Ook wordt duidelijk welke partijen in absolute en relatieve zin meer of minder aandacht aan deze thema’s besteden.

Hoe werkt de Stemhulp Sport en Bewegen?

In de Stemhulp Sport en Bewegen kun je zelf met filters zoeken naar precies die onderwerpen en die partijen die voor jouw werk van belang zijn.

De Stemhulp bestaat uit twee delen: bovenin zie je het ‘totaalbeeld’, met daarin in absolute en relatieve zin vermelding van de aandacht voor sport en bewegen.

Daaronder is een tweede interactieve infographic opgenomen met de inhoudelijke verdieping. In de weergave met bullets kun je (op desktop) met de muis over de bullets om te zien welke tekst er staat. In de weergave ‘tekst’ zijn de complete teksten te lezen. Het aantal bolletjes bovenaan dit themagebied geeft aan op hoeveel onderwerpen de betreffende partij heeft ‘gescoord’. Sommige teksten komen bij twee themagebieden voor.

  • Met de knop ‘filter’ kun je aangeven welke partijen je in beeld wilt zien.
  • Met de knop ‘sorteren’ (helemaal rechts) wordt de volgorde gebaseerd op de hoeveelheid aandacht voor een specifiek themagebied.
  • Met de knop ‘inklappen/uitklappen’ (helemaal rechts) kun je thema’s die meer of minder van belang voor je zijn uit of in beeld brengen.

De politieke partijen zijn in de beginstand op alfabetische volgorde geplaatst. Door het grote aantal partijen en onderwerpen is het niet mogelijk om in een oogopslag een beeld te krijgen. Dat kan wel door bijvoorbeeld slechts een thema open te klappen en te selecteren welke partijen je wel of niet bij je vergelijking in beeld wilt hebben.

De Stemhulp is ook te gebruiken op smartphone of tablet. Sommige oudere browsers worden niet ondersteund; een update wordt dan aanbevolen.

Hoe is de Stemhulp Sport en Bewegen tot stand gekomen?

Het onderzoek is uitgevoerd door R|B onderzoeksbureau sport en welzijn in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Foster heeft de datavisualisatie gerealiseerd.

In de Stemhulp zijn alleen de politieke partijen opgenomen die nu al als partij en/of als persoon in de huidige Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn: dat zijn er 15 van de in totaal 37 bij de Kiesraad geregistreerde partijen.

Voor het totaalbeeld zijn de verkiezingsprogramma’s gescand op het aantal keer dat de termen ‘sport’, ‘beweeg’, ‘bewegen’, ‘beweging’ genoemd zijn in de programmatekst; in absolute zin en relatieve zin (per 10.000 woorden). Woorden die wel sport of bewegen bevatten maar niet gericht zijn op fysieke activiteit (bijv. transport) zijn niet meegeteld. In verband met een andere onderzoeksaanpak is afgezien van een vergelijking met de eerder door Kenniscentrum uitgevoerde analyse bij de verkiezing in 2017.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Jacqueline Kronenburg

  • Accountmanager Public Affairs

“Ik volg de politieke besluitvorming over sport en bewegen en onderhoud de contacten met oa de Tweede Kamer en Brussel. Ik help je graag met gerichte informatie over sport en bewegen, het duiden van ontwikkelingen, Engelstalige informatie over sport en bewegen in Nederland en Europese subsidiemogelijkheden voor sport en bewegen.”

Misschien ook interessant:

Sportfolio International (english)

In the Sportfolio Magazine – edition 2020 – you can find a broad and diverse selection of national programmes and policies, exciting innovations and successful projects that have international ambitions. Get inspired!

Kennisbank Sport en Bewegen

De Kennisbank Sport en Bewegen bevat circa 21.000 publicaties. In deze sportbibliotheek vind je niet alleen publicaties over sport en bewegen, maar bijvoorbeeld ook over leefstijl en gezondheid.

Allesoversport.nl

Allesoversport.nl Hét platform van Kenniscentrum Sport & Bewegen, waar alle kennis over sport en bewegen samenkomt. Of je nu wilt…