Spring naar content

Waarom deze whitepaper?

Naar schatting heeft 1 op de 10 Nederlanders een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, waardoor meedoen in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. Als beleidsadviseur binnen een gemeente heb je een belangrijke taak om meedoen voor álle inwoners mogelijk te maken, ook op het gebied van sport en bewegen. Sport en bewegen kan zowel voor mensen met een beperking als voor de gemeente bijdragen aan verschillende doelen: gezondheid, participatie en kwaliteit van leven.

Voorbeeld van de Whitepaper Sport- en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Hoe helpt deze whitepaper jou als beleidsadviseur?

In deze whitepaper vind je feiten en cijfers over mensen met een beperking en hun sport en beweeggedrag. Ook vind je tools, handvatten en praktijkvoorbeelden om sport en bewegen te stimuleren en dit te integreren in gemeentelijk beleid. Deze whitepaper is ook waardevol voor andere geïnteresseerden in dit thema, bijvoorbeeld buurtsportcoaches en sportservice-organisaties.

Met meer en divers sportaanbod verlagen we de reisdrempel en vergroten we de sportkeuze

Marije Plantinga, projectleider aangepast sporten bij Sport Fryslân

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Annemiek Haak

  • Specialist

Je hebt een mooi programma waarmee je mensen in beweging wilt krijgen. Bijvoorbeeld om gezondheid te verbeteren, een sociaal netwerk op te bouwen, plezier te beleven. Maar hoe weet je of jouw programma werkt? En welke andere programma’s hebben zich in de praktijk al bewezen? Met mijn ruime ervaring in het werkveld van sport en bewegen adviseer ik organisaties of professionals, en begeleid ik hen bij het erkenningstraject sport- en beweeginterventies. Daarnaast werk ik graag mee aan projecten die bewegen stimuleren bij mensen met een beperking.

Lilian van den Berg

  • Specialist

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe vinden zij hun weg naar sport en bewegen en wat hebben zij nodig? Kennis over de doelgroep, de drempels en wat voor hen belangrijk is helpt professionals in het werkveld om sport & bewegen mogelijk te maken. Daarnaast kijken we naar het gebruik maken van de kracht van sport als middel om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken zoals sociale participatie en kansengelijkheid. 

Misschien ook interessant:

De waarde van sport en bewegen voor mensen met een beperking

Wat is de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen – en de inzet van sporthulpmiddelen – voor iemand met een beperking, zowel fysiek als verstandelijk?

Bewegen voor mensen met een fysieke beperking

Meer beweegmomenten voor mensen met een fysieke beperking.

Bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking

Meer beweegmomenten voor mensen met een verstandelijke beperking.