Spring naar content

Kinderen bewegen minder, zijn minder fit en hebben steeds meer kans op overgewicht en chronische aandoeningen. Wanneer ze fysiek niet goed meekomen, beleven ze minder plezier aan sport. De kans op vroegtijdig stoppen met sport wordt hierdoor steeds groter. Hier kunnen we samen iets aan veranderen. Door de motorische ontwikkeling van jongs af aan breed te stimuleren, worden jongeren vaardiger in bewegen en ontwikkelen ze een actievere leefstijl en blijven ze enthousiast over sport en bewegen. Jong leren, is later profiteren!   

kaart van Nederland

Trends en ontwikkelingen

Van jongs af aan de vaardigheid in sport en bewegen stimuleren, is een gedeelde taak en verantwoordelijkheid. Naast ouders en verzorgers, spelen ook scholen, kinderopvang, sportclubs en overheden hierin een rol. Door het deelakkoord Vaardig in bewegen uit het Sportakkoord te vertalen van nationaal naar lokaal beleid, krijgt dit onderwerp ook op de lokale politieke agenda steeds meer aandacht. Bijvoorbeeld door het opstellen van de Kleine Beweegagenda of het toewijzen van Gezonde School-vignetten.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht voor kennis over het belang van beweegstimulering bij kinderen en jongeren. Wij delen onderbouwde kennisproducten zoals whitepapers, factsheets, inspiratiekaarten en tipkaarten. Ook geven we inspirerende voorbeelden en workshops en ontwikkelen samen met jou producten die jij in de praktijk kunt gebruiken. Of dat nu in de klas of in de wijk is, bij de kinderopvang of op de sportclub.

visuele weergave samenvatting BMO

Onze ambitie

Wij vinden het belangrijk om kinderen en jongeren een passend aanbod te geven om beter en met plezier te leren bewegen. We voorzien zoveel mogelijk professionals die met kinderen werken van voldoende en de juiste kennis en tools om hieraan te werken.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Frank Göbel

  • Specialist

Vanuit mijn achtergrond in opvoedkunde en sport streef ik er naar om kinderen van jongs af aan zo veel én vaardig mogelijk te laten bewegen. Zo zet ik mijn kennis en ervaring in voor beweging op de kinderopvang, het stimuleren van buitenspelen en kan ik je verder helpen met het erkenningstraject van interventies.