Spring naar content

Opening Week van de Motoriek

  • 7 november 12:30 – 14:30 uur

Minister Conny Helder

Zo lang mogelijk gezond en zelfstandig zijn, ook als je ouder bent of een beperking hebt. Dat vraagt om zorg met oog voor de verschillen tussen mensen. Ook sporten en bewegen dragen bij aan onze vitaliteit. Met hart en ziel zet ik me in voor deze onderwerpen.’ Zo introduceert de minister voor Langdurige Zorg en Sport zich. Voordat ze in januari 2022 namens de VVD minister werd, was Conny Helder o.a. bestuursvoorzitter van zorginstelling Tante Louise en van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en woordvoerder namens brancheorganisatie ActiZ.

Martijn de Greve

Martijn de Greve is een professioneel debatleider en moderator, gespecialiseerd in politieke en maatschappelijke debatten. Ook is hij een ervaren presentator/dagvoorzitter, die graag de zaal bij het debat betrekt. Hij heeft de bijzondere gave om het gesprek altijd (ook) persoonlijk te maken. De politiek volgt hij op de voet, wat hem goed van pas komt in zijn wekelijkse Radio1 programma Haagse Lobby (WNL, maandag 21.00 uur) en tijdens de serie Operatie Interview in de Balie in Amsterdam. Martijn de Greve is inmiddels een bekend gezicht bij onze kenniscafé’s en neemt nu zowel de opening als de sluiting van de Week van de Motoriek voor zijn rekening.

prof. dr. Bas Bloem

Professor Bas Bloem, de Parkinson-expert van ons land en grondlegger van ParkinsonNet kijkt vanuit het perspectief van de ouderen. Als arts en voormalig topsporter bespreekt hij het belang van voeding en bewegen direct in de spreekkamer. Parkinsonnet is een internationaal geprezen model waarin kennis voor verschillende professionals samenkomt en dit zorgt voor betere zorg voor patiënten.

Esther Vergeer

Jarenlang was Esther Vergeer de absolute top van het rolstoeltennis. Tussen 1999 en 2013 stond ze onafgebroken aan kop van de wereldranglijst, met daarbij zeven keer paralympisch goud en vijf keer de titel paralympisch sporter van het jaar. De Wheelchair Tennis Masters won ze veertien keer (enkelspel). Ook na haar tenniscarrière bleef Esther in de sport, sinds 2018 als ‘Chef de Mission’ van de Nederlandse paralympische ploeg. Met haar foundation wil ze kinderen met een lichamelijke beperking helpen om te kunnen sporten bij een ‘gewone’ vereniging. En ook is ze toernooi directeur van het ABN AMRO Open in Rotterdam.

Carl Verheijen

Duurzaam meer gezondheid realiseren voor zoveel mogelijk mensen, dat is de drive van Carl Verheijen.  Door in te zetten op duurzame financieringsmodellen, positieve gezondheid, meer bewegen en het creëren van meer veerkracht en vitaliteit in de samenleving.

Na een studie geneeskunde en 12 jaar olympisch schaatser te zijn geweest werkt Carl nu in de zorg. Eerst als directeur van de gezondheidscentra in Nijkerk, daarna als directeur iPH en sinds 2018 werkzaam bij Noaber. Nevenfuncties zijn: ambassadeur Fonds Gehandicaptensport, Chef de mission Beijing 2022, Voorzitter nationale beweegalliantie.

Meer beweegkapitaal voor ouderen van nu!

  • 7 november 16:00 – 17:00 uur

Anne Bulsink

Anne Bulsink is teamleider en projectleider OldStars Vitaal bij het Nationaal Ouderenfonds. Binnen het Nationaal Ouderenfonds wordt in projecten als OldStars Sport, OldStars Vitaal en De Derde Helft gewerkt aan het in beweging brengen van diverse ouderen, samen met ouderen. Met de beweegprogramma’s stimuleert Anne sportverenigingen zich open te stellen voor deze doelgroep en senioren actief te betrekken bij de vereniging. Met OldStars Vitaal richt het Ouderenfonds zich nu ook op de minder zelfredzame ouderen. Anne haar uitdaging ligt in het prioriteren van bewegen bij zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders. De wil is er, maar niet altijd de handen of kennis.

Arjan Jansen

Arjan Jansen is als verenigingsadviseur verbonden aan SportService Zwolle (SSZ). Daar houdt hij zich bezig met het ondersteunen van besturen en kaderleden van sportverenigingen bij vraagstukken op organisatorisch- en beleidsmatig gebied. Daarnaast is hij vanuit SSZ verantwoordelijk voor het sportaanbod voor senioren. Ook is hij aanvoerder van het kennisteam seniorensport bij WIJ Buurtsportcoaches. In die hoedanigheid praat hij mee over de preventieve en krachtige werking van sporten en bewegen voor (de gezondheid van) senioren.

Cees Vervoorn

Topsport maakt reeds lange tijd onderdeel uit Cees zijn leven. Het zit als het ware in zijn bloed, sinds hij op 16-jarige leeftijd mocht deelnemen aan de Olympische Spelen te Montreal. Het is een verbondenheid die hem niet meer heeft losgelaten en later is uitgebreid met interesse voor bewegen in veel bredere zin. Zo kunnen interventies bijdragen aan het verbeteren van gezondheid, kunnen gaming en gamification ingezet worden om mensen in beweging te krijgen en kan Topsport Topics onze (top)coaches helpen het beste uit hun pupillen te halen. Dit alles komt samen in zijn werk bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Liesbeth Preller

Liesbeth richt zich op de groep ouderen en mensen met chronische aandoeningen, met het doel dat zij meer kunnen gaan bewegen. Kennis waarmee professionals en vrijwilligers in zorg, welzijn en sport en bewegen deze doelgroepen beter kunnen bereiken, effectieve methoden inzetten en bevorderen dat de doelgroep duurzaam meer kan blijven bewegen.

Marjolein Kuijt

Na jaren lang gewerkt te hebben als fysiotherapeut bij ouderen thuis, werd Marjolein veelvuldig ingeschakeld na een valincident. Daardoor besloot zij zich verder te verdiepen in valpreventie bij senioren. Als fysiotherapeut in Bussum en Naarden neemt zij de intake  Valanalyse (screening 13 risicofactoren) af bij ouderen aan huis en gaat met hen aan de slag met een van de bewezen effectieve beweeginterventies. Voor VeiligheidNL heeft ze de basiscursus valpreventie ontwikkeld en is ze hoofddocent voor meerdere van hun cursussen voor zorgprofessionals zoals “starten met de Valanalyse”en “het Otago-oefenprogramma”.

Ouderdomsmotoriek: do’s en don’ts tijdens activiteiten!

  • 7 november 19:00 – 20:30 uur

Esther Heezen

Esther Heezen is projectcoördinator bij de Gelderse Sport Federatie en procesbegeleider bij Sportkracht 12, de overkoepeling van alle provinciale sportorganisaties in Nederland. De landelijke expertwerkgroep van Sportkracht 12 richt zich op het in beweging brengen en houden van alle senioren (niet leeftijdsgebonden). Zowel de fitte/actieve als de minder mobiele senioren in Nederland. Sportkracht 12 voert in opdracht van het Ministerie van VWS het project ‘Versterking van kwantiteit en kwaliteit van seniorensport docenten’ uit in 2022.

Gijs Haasnoot

Gijs Haasnoot is projectleider 50plussport bij de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF en houdt zich bezig met projecten op het gebied van inclusieve sportcultuur. Gijs zijn streven is dan ook om elke Nederlander te laten genieten van sport, als deelnemer of als toeschouwer. Zijn missie is mensen meegeven dat ze echt wat missen als ze niet regelmatig iets meepikken van het Nederlandse sportlandschap.’ Als projectleider 50plussport is hij de schakel tussen de sportbonden en de sportkoepel betreft vragen over seniorensport.

Joël Kruisselbrink

Joël Kruisselbrink heeft als motto: bewegen is leven! Als, bewegingsagoog zet hij (in)actieve verpleeghuisbewoners met plezier in beweging. Zijn visie op bewegen in de ouderenzorg is dat de bewoners vooral plezier moeten hebben in bewegen. Zonder plezier geen beweging. Hierbij investeert hij in de bewoner en zoekt hij uit waar de interesses liggen.

Michelle Fransen

Michelle Fransen richt zich als geriatriefysiotherapeut op de ouder wordende mens. Het is haar missie om ouderen te begeleiden om zolang mogelijk zelfstandig en met plezier te blijven wonen in hun eigen huis. Ze gaat daarvoor op haar fiets naar de ouderen toe om in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen bekijken welke handelingen problemen opleveren en hoe daarin verandering aan te brengen. Op deze manier kan ze daadwerkelijk oefenen waar iemand moeite mee heeft. Ook is Michelle bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie.

Rinske Bakker

Sporten en bewegen kan veel voor mensen betekenen. Naast de positieve lichamelijke effecten zijn de sociale voordelen groot en misschien nog wel belangrijker. Door samen te bewegen leer je mensen kennen, werk je met anderen samen en verleg je je eigen grenzen. Het zorgt er op latere leeftijd voor dat je je minder eenzaam voelt en langer zelfredzaam blijft. Het is Rinske haar passie om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan sport en bewegen om deze effecten te ervaren.

De complexiteit van het succesvol aanbieden van beweegactiviteiten. Hoe maak je schooldagen dynamischer?

  • 8 november 15:00 – 15:45 uur

Johan Koedijker

Johan Koedijker werkt als specialist motorische ontwikkeling bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen binnen het thema Vaardig in Bewegen. Het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar toepasbare informatie zodat iedereen een leven lang kan profiteren van sport en bewegen staat centraal.

Amika Singh

Amika Singh is senior onderzoeker bij Mulier Instituut en Western Norway University of Applied Sciences. Haar drijfveer is om kinderen in beweging te krijgen door te begrijpen waarom kinderen en volwassenen (vaak) niet genoeg bewegen en hoe zij daarin het best ondersteund kunnen worden.

dr. Andy Daly-Smith

Dr Andy Daly-Smith is docent en onderzoeker aan de Universiteit van Bradford op het thema fysieke activiteit en gezonde jeugd. Zijn onderzoek richt zich op het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van interventies om kinderen fysiek actiever en gezonder te krijgen. Daarnaast Andy is onderzoeksdirecteur op het Join Us: Move Play programma en leidt hij het whole-school physical activity framework met meer dan 50 regionale, landelijke en internationale stakeholders om een verandering teweeg te brengen voor meer fysieke activiteit binnen scholen.

Timo Riphagen

Timo Riphagen werkt als projectleider School en Omgeving bij NOC*NSF.  Centraal staat het onderwijs, een belangrijke factor in het bevorderen van kansengelijkheid in de maatschappij. Dit kan niet alleen op school worden doorbroken, het vergt een integrale aanpak. Centraal in zijn werkzaamheden staan het ophalen van goede voorbeelden en het vormgeven van een integraal plan om de kansengelijkheid te vergroten.

dr. Dave van Kann

Dave van Kann is lector ‘Leren Bewegen in en rondom de School’ bij Fontys Sporthogeschool, lectoraat Move to Be. Zijn focus ligt op de invloed van de (school)omgeving op fysieke (in)activiteit van kinderen, en duurzame gedragsverandering en interventieaanpakken. Hij heeft ervaring met interventie- en implementatiestudies op kinderdagverblijven en basisscholen, o.a. Active Living, SALTO studie, KEIGAAF, Start(v)aardig, Bewegend Curriculum, GrowthMoves. Daarnaast is hij betrokken bij projecten waarbij het objectief meten van beweeggedrag en locaties (via GPS) centraal staat. Tevens is hij ontwikkelaar van de Maastrichtse methodiek ‘Gezond Kindcentrum in Beweging’.

Wim van Gelder

Wim van Gelder is expert op het gebied van het initiëren en implementeren van een dynamische schooldag, waaronder bewegend leren. Maar ook in het bewegingsonderwijs, schoolpleinen, Motorische Remedial Teaching en het monitoren van motorische vaardigheden, zoals de 4 S-en en test.

Shanna Kulik

Shanna Kulik is specialist bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen op het gebied van motorische ontwikkeling binnen het thema Vaardig in Bewegen. Door wetenschappelijke inzichten te combineren met ervaring uit de praktijk probeert Shanna vanuit verschillende hoeken bij te dragen aan het stimuleren van bewegen van jeugd en jongeren.

Hoe breng en houd je kinderen met een motorische achterstand in beweging?

  • 8 november 16:00 – 16:45 uur

Johan Koedijker

Johan Koedijker werkt als specialist motorische ontwikkeling bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen binnen het thema Vaardig in Bewegen. Het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar toepasbare informatie zodat iedereen een leven lang kan profiteren van sport en bewegen staat centraal.

Remo Mombarg

Remo Mombarg is o.a. lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool. Binnen het lectoraat houdt hij zich bezig met jeugdsport en bewegingsonderwijs. Het doel van zijn lectoraat is om kennis te ontwikkelen over effectieve interventies die zorgen dat kinderen gezond, plezierig en langdurig deel kunnen nemen aan de huidige en toekomstige sportmaatschappij.

Franceline van de Geer

Franceline van de Geer is programmacoördinator Special Heroes Noordoost Nederland voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland. Franceline probeert in deze alle scholen van het speciaal onderwijs enthousiast te krijgen voor de programma’s van Special Heroes om alle leerlingen ook daadwerkelijk aan het sporten te krijgen, want daar gaat het uiteindelijk om!

Christa Rietberg

Christa Rietberg is vakleerkracht LO, orthopedagoog en werkt als ambulant begeleider bewegingsonderwijs voor het Expertiseteam van de Twijn in Zwolle. Als ambulant begeleider ondersteunt zij inhoudelijk en praktisch bij beweegsituaties op scholen in het speellokaal, gymzaal, sporthal, zwembad, op het schoolplein en bij buitenschoolse sport.

Ellen de Roos

Ellen de Roos werkt als lokaal regisseur in ’s-Hertogenbosch en Waddinxveen aan diverse sportieve ambities. Ook is Ellen moeder van een 16-jarige puberzoon met een motorische achterstand door een spierziekte. Ellen gaat vanuit het perspectief van een ouder in op de problematiek om een  kind met een motorische achterstand in beweging te krijgen en te houden. 

Jong beginnen met bewegen: hoe pak je dat aan? 

  • 9 november 19:30 – 21:30 uur

Rebecca Beck

Rebecca Beck werkt als specialist Fit & Gezond bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het liefst inspireert en motiveert zij anderen om zoveel mogelijk in te zetten op bewegen van jongs af aan. Denk hierbij aan professionals die werken binnen de kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg of aan kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches. Hen motiveren en ondersteunen met kennis en handvatten staat centraal in haar werk.

Jessica Gubbels

Dr. Jessica Gubbels is universitair hoofddocent bij de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht. Haar expertise richt zich op beweging en ander gezondheidsgedrag bij jonge kinderen, en de rol van ouders, kinderopvang en andere omgevingsfactoren hierbij. Jessica is betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van de interventie SuperFIT. Daarnaast was ze lid van de Gezondheidsraadcommissie die het beweegadvies voor 0 tot 4-jarigen opgesteld heeft.

Zeina Bassa

Zeina Bassa studeerde Toegepaste Communicatiewetenschap met een specialisme in gezondheidsbevordering en overheidscommunicatie. Ze is consultant bij VeiligheidNL en maakt zich met name hard voor het onderwerp risicovol spelen. Dit doet ze door professionals te adviseren over risicovol spelen (visie en beleid). Daarnaast ontwikkelt ze tools om organisaties hierbij te ondersteunen en geeft ze regelmatig trainingen en workshops.

Anouk Tuijnman

Anouk Tuijnman deed na haar werk als orthopedagoog in de jeugdzorg een promotietraject  waarin ze videogames om jongeren met een depressie te helpen heeft ontwikkeld en getest. Ze werkt nu bij het Trimbos-instituut als wetenschappelijk onderzoeker op de domeinen gamen, gokken en digitale balans om kinderen, jongeren en andere mediagebruikers van media en kansspelen te helpen een gezonde (digitale) balans te vinden.

Pim Koolwijk

Pim Koolwijk studeerde af als docent lichamelijk opvoeding aan de HALO en daarna als bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Pim is docent-onderzoeker bij de HALO en het kenniscentrum Health Innovation van de Haagse Hogeschool. Momenteel doet hij promotieonderzoek naar de beweegvaardigheid van jonge kinderen.

Ellen Hemler

Ellen Hemler, MSc kinderfysiotherapeut, werkt bij fysiotherapiepraktijk Houwer&Ruijs in Apeldoorn. Naast haar patiëntenzorg is ze actief in een project met de gemeente voor kinderen met problematische inactiviteit en voor haar beroepsvereniging: De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)

Mirka Janssen

Mirka Janssen is lector van het lectoraat Bewegen in en om School. Het lectoraat focust op de veranderende rol van de vakleerkracht bewegingsonderwijs in het gezond opgroeien. Mirka heeft onder andere gewerkt als vakleerkracht bewegingsonderwijs in het primair onderwijs en als opleidingsdocent in het mbo (Sport en Bewegen) en bij de ALO. In 2014 promoveerde zij bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VUmc).

Liza van Koperen

Liza van Koperen is senior beleidsmedewerker bij de directie sportbeleid van het ministerie van VWS. Ze werkt aan het thema Vaardig in Bewegen voor de jeugd waarbij zowel de kwaliteit van bewegen (motorische vaardigheden) als voldoende en veelzijdig bewegen specifieke aandacht heeft.  Liza heeft daarvoor veel contact met het ministerie van OCW, diverse kennisinstanties en vooral partijen en professionals uit het veld die met de doelgroep, alle kinderen in Nederland, werken.

Hoe sluiten we aan bij de (be)leefwereld van jongeren? Hoe komen we in contact en krijgen we ze in beweging?

  • 10 november 11:00 – 12:30 uur

Kevin Alsemgeest

Kevin Alsemgeest is voormalig TeamNL atleet, coach en pionier op het gebied van freerunning en Urban sports. Als docent werkzaam op het ROC Mondriaan Sport & Bewegen waar hij de keuzemodule Urban Sports schreef. Kevin weet jongeren en volwassenen met zijn verhaal te inspireren door terug te gaan naar de essentie van bewegen en de luisteraar mee te nemen in een interactieve beleving.

Houda Loukili

Houda Loukili is voormalig Nederlands kampioen kickboksen, consultant en spreker. Als rolmodel zet ze haar talenten in om mensen – vooral jongeren met alle achtergronden – het maximale uit zichzelf te laten halen. Ze wil anderen inspireren en motiveren om fit te blijven. Om te groeien en hun doelen te bereiken, hoe moeilijk de weg erheen ook lijkt.

Jamilla Vervoort

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd Jamilla Vervoort zich vooral bezig met hoe we jeugd meer kunnen laten meedoen aan sport en bewegen en ze door sport en bewegen te laten participeren in de samenleving. Zo ondersteunt zij allerlei professionals op o.a. het gebied van jeugd in armoede en vmbo-jongeren. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod vergroten?

Kenniscafé Sport & Bewegen Live!

  • 10 november 14:30 – 17:30 uur

Martijn de Greve

Martijn de Greve is een professioneel debatleider en moderator, gespecialiseerd in politieke en maatschappelijke debatten. Ook is hij een ervaren presentator/dagvoorzitter, die graag de zaal bij het debat betrekt. Hij heeft de bijzondere gave om het gesprek altijd (ook) persoonlijk te maken. De politiek volgt hij op de voet, wat hem goed van pas komt in zijn wekelijkse Radio1 programma Haagse Lobby (WNL, maandag 21.00 uur) en tijdens de serie Operatie Interview in de Balie in Amsterdam. Martijn de Greve is inmiddels een bekend gezicht bij onze kenniscafé’s en neemt nu zowel de opening als de sluiting van de Week van de Motoriek voor zijn rekening.

dr. Dilene van Campen

Dilene is manager bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen van team vaardig in Bewegen. Binnen het thema vaardig in bewegen focussen we op het leren, het ontwikkelen en het presteren van het kind in de context van sport en bewegen, van de allerkleinste tot startende jongeren op de arbeidsmarkt.

Marjan Kok, VU

Marjan Kok is docent en onderzoeker bij de afdeling Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar onderzoek en onderwijs richt zij zich met name op motorisch leren bij kinderen en op de vraag hoe professionals in sport en bewegen het motorisch leerproces en de motivatie van kinderen kunnen bevorderen

Tanja Bracco Gartner

Tanja Bracco Gartner, afgestudeerd vrijetijdwetenschapper en daarna verder gespecialiseerd in het jonge kind. Vanuit de sport maakte ze een uitstap naar de kinderopvang om in 2015 weer terug te keren in de sport bij de KNGU. En sinds 2010 ook als zelfstandige aan de slag met name op het gebied van training en advies voor de jongste jeugd. In haar huidige rol als productmanager 2-6 jaar komen alle werkervaringen samen: het verenigingsleven, de wereld rond het jonge kind en vraag en aanbod samenbrengen. 

Tim Koning

Tim Koning gelooft dat topsporters kunnen floreren als ze zich verbonden voelen met zichzelf, plezier hebben in hun sport en helder kunnen communiceren over wat ze voelen en willen. Als sportpsycholoog  combineert hij zijn liefde voor topsport met zijn fascinatie voor de mens en diens gevoelens, gedachten en gedragingen. Daarbij schroomt hij niet om zich kwetsbaar op te stellen. Hij schreef eerder ‘De Talentformule’ dat in juni 2021 uitkwam.

Noud van Herpen

Noud van Herpen is de specialist Bewegen in de Openbare Ruimte bij SSNB. Van huis uit is hij geschoold als onderzoeker en gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht. Ook is hij ruim 10 jaar verbonden geweest aan De Haagse Hogeschool waar hij oprichter was van het lectoraat Impact of Sport. Naast onderzoek zijn doceren én coachen dus lang zijn corebusiness geweest. Bij de projecten voor SSNB en/of Brabant Beweegt Buiten heeft hij vaak de rol van procesbegeleider en verbinder.

Pauline van der Loo

Pauline van der Loo werkt als hoofd Impact en plaatsvervangend directeur bij Jantje Beton en de branchevereniging LOS. Met passie en plezier zet zij zich in vanuit deze functie voor meer speelruimte en -kansen voor kinderen en jongeren. Dit doet zij vanuit de visie dat spelen niet alleen essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar bovenal heel leuk is! Pauline heeft jarenlange ervaring op management- en beleidsniveau in jeugdbeleid, jeugdzorg en vrijwillig jeugdbeleid.

Saskia van Hoore-Engels

Saskia van Hoore- Engels, was als kind altijd buiten te vinden en is buiten spelend groot geworden. Ze is afgestudeerd in bewegingswetenschappen en sinds 2006 voor de Gemeente Leiden werkzaam. Sinds 2016 werkt ze als beleidsadviseur Buiten Spelen binnen de gemeente. In Leiden begint buiten spelen zodra een kind de deur uitstapt. Niet voor niets is Leiden in 2021 uitgeroepen tot meest speelvriendelijke gemeente door Jantje Beton.

Thijs Zonneveld

Thijs Zonneveld is wielerjournalist en columnist bij AD, is actief bij het audiovisuele wielerplatform In het Wiel van het AD en is tafelheer bij ‘De Avondetappe’. Hij geeft regelmatig zijn ongezouten visie op Nederland Sportland, waarbij hij een lans breekt voor meer aandacht voor sport en bewegen voor de jeugd. In een gesproken column tijdens het kenniscafé zal hij op eigen wijze ingaan op de issues die tijdens de Week van de Motoriek de revue zijn gepasseerd.

Huisband Café du Sport

Vanaf het allereerste kenniscafé in 2014 is live muziek een vast ingrediënt van deze informele events. Huisband Café du Sport is er bijna altijd bij, met een aansprekend (latin) jazz repertoire. De huidige bezetting is Jessica Koomen (zang), Michael van Praag (slagwerk), Paul van der Belt (piano) en Peter Kummer (basgitaar).