Spring naar content

Plenaire opening

In de opening van de Week van de Motoriek nemen we je graag mee in het inspirerende programma. Met als thema: ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’. Samen duiken we in de leefwereld van de jeugd t/m 24 jaar. Maar ook in die van hun ouders. Hoe is het gesteld met de motorische basis van kinderen? Met als hoogtepunt: dit bespreken we samen met demissionair staatssecretaris van het ministerie van VWS, Paul Blokhuis.

Alle webinars terugkijken

De implementatie van het deelakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ op lokaal niveau vraagt om samenwerking van verschillende stakeholders in de wijk, met name om de groep met de grootste motorische achterstand aan het bewegen te krijgen.

Sport- en beweeggedrag van kinderen begint bij de opvoeding. Wat maakt dat sommige ouders sport en bewegen minder belangrijk (lijken te) vinden? Tijdens deze sessie zijn de echte experts aan het woord: ouders zelf!

Buitenspelen is steeds minder vanzelfsprekend in het dagelijks leven van kinderen. Een verontrustende gedachte, want daarmee missen we kansen in de ontwikkeling van kinderen.

De aandacht voor bewegen van jonge kinderen (0-4 jarigen) wordt steeds groter. Dit is een ontzettend mooie, maar vooral belangrijke ontwikkeling. Immers voor bewegen geldt: ‘vroeg beginnen is vroeg winnen’.

Sport en bewegen heeft een positieve invloed op o.a. fysiek en mentaal welzijn van mbo-studenten, denk aan beter omgaan met stress en het versterken van het zelfvertrouwen. Ondanks dit feit blijft het sport- en beweeggedrag onder mbo-studenten achter op hun leeftijdsgenoten die een hogere opleiding volgen.

Binnen de sportwereld krijgt brede motorische ontwikkeling (BMO) van de jongere sporters steeds meer aandacht. Waarom? Het is geen geheim dat de motorische ontwikkeling de laatste jaren achteruit is gegaan.

Voor kleuters is goed leren bewegen de basis voor een leven lang met plezier bewegen. Kleuters die voldoende spelen en bewegen, ontwikkelen een brede basis aan motorische vaardigheden, wat belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling.

Dat de sportparticipatie onder vmbo-leerlingen laag is, betekent niet dat deze jongeren negatief tegen sport- en beweegdeelname staan. Maar waarom zien we de participatie de laatste jaren weinig verbeteren?

Verschillende aanpakken richten zich op meer en beter bewegen van kinderen in en rondom school. Bewegend leren als onderdeel van een dynamische schooldag is in opkomst.

Ons gezamenlijk doel is om kinderen zo lang mogelijk plezier te laten beleven aan sport en bewegen. Daarom is het van belang dat we sterk inzetten om de motorische vaardigheden van kinderen niet nóg verder achteruit laten gaan. Maar zetten we de juiste stappen?

In het Kenniscafé ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’ blikken we terug op een inspirerende Week van de Motoriek. Een week vól webinars met enthousiaste sprekers en interessante onderwerpen.