Spring naar content


Trends & ontwikkelingen

In de afgelopen jaren is het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) ontwikkeld. In het in 2018 gepresenteerde Nationaal Sportakkoord vormt ‘positieve sportcultuur’ een van de zes deelakkoorden. Sociaal veilig sporten is met recht een thema om structureel aandacht aan te besteden. In de georganiseerde sport en ook in de ondernemende sport, zoals de zwembad- en fitness branche. Inzetten op pedagogische vaardigheden en kwaliteit van trainers en coaches en op de rol van lokale overheden en netwerken worden steeds belangrijker.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Sportformateurs, beleidsambtenaren, trainers en coaches en buurtsportcoaches vinden bij ons inspiratiesheets, inspirerende voorbeelden, een stappenplan voor gemeenten om sociale veiligheid te bevorderen. Samen met NOC*NSF en USBO organiseren we bijeenkomsten over de herijkte Code Goed Sportbestuur. Ook delen we onze kennis als partner binnen het platform ‘Maatschappelijke waarde van vechtsport’, in samenwerking met de Vechtsport Autoriteit, NIVM en de Gemeente Amsterdam.

cover van Begrijp ik jou Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties

Ben je opzoek naar handige instrumenten, stappenplannen, factsheets en whitepapers

Onze ambitie

We streven ernaar dat de kennisproducten die we -in samenwerking met onze partners- ontwikkelen door professionals, beleidsmakers en vrijwilligers worden ingezet. Zo realiseren we met elkaar een socialer en veiliger sportklimaat en betere pedagogische vaardigheden van trainers en coaches.

Meer weten? Neem contact op met ons op.