Spring naar content

Kwaliteit van sport en bewegen

Meer impact door kennis

Ferdy Nugteren

Beleidsmedewerker Sport
Gemeente Noordwijk

Gezondheidswinst en geluk voor onze inwoners

We hebben door de SROI een veel beter inzicht gekregen in ons uitgavenpatroon, meer inzicht in wat sport en bewegen opleveren en waar deze baten uiteindelijk terechtkomen. We zagen dat vooral onze burgers voordeel behalen door meer sport- en beweegdeelname.

99

Kennisproducten

21000

Relevante publicaties

45

Onafhankelijke experts

Inspiratie

Je kunt bij ons terecht voor een groot aantal onderwerpen.

Van beweegstimulering, motorische ontwikkeling en duurzame sportaccommodaties tot de maatschappelijke waarde van sport, een veilig sportklimaat en meedoen in de samenleving door sport en bewegen.

De belangrijkste thema’s hebben we op een rij gezet.

Week van de motoriek ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’

Noteer alvast in je agenda: 5 t/m 9 oktober. Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert dan samen met het Ministerie van…