Spring naar content

Kwaliteit van sport en bewegen

Meer impact door kennis

Ferdy Nugteren

Beleidsmedewerker Sport
Gemeente Noordwijk

Gezondheidswinst en geluk voor onze inwoners

We hebben door de SROI een veel beter inzicht gekregen in ons uitgavenpatroon, meer inzicht in wat sport en bewegen opleveren en waar deze baten uiteindelijk terechtkomen. We zagen dat vooral onze burgers voordeel behalen door meer sport- en beweegdeelname.

99

Kennisproducten

21000

Relevante publicaties

45

Onafhankelijke experts

Inspiratie

Je kunt bij ons terecht voor een groot aantal onderwerpen.

Van beweegstimulering, motorische ontwikkeling en duurzame sportaccommodaties tot de maatschappelijke waarde van sport, een veilig sportklimaat en meedoen in de samenleving door sport en bewegen.

De belangrijkste thema’s hebben we op een rij gezet.

Werkbijeenkomst: leer meer over het werven van je doelgroep en borgen van je project!

Dinsdagochtend 10 november a.s. van 9.30 uur tot 12.30 uur kun je een boost geven aan jouw project of interventie…