Spring naar content

Sport- en beweegdeelname door jeugd die arm opgroeit

Uit onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat in 2019 één op de 13 kinderen deel uitmaakten van een gezin onder de lage-inkomensgrens. Het kabinet heeft voor 2021 de ambitie uitgesproken dat ieder kind dat opgroeit in een gezin met laag inkomen, kan meedoen. Hoe kunnen gemeenten hieraan bijdragen?

Hoe pas je de leidraad toe op je sportportefeuille?

Gemeenten staan voor de uitdaging de sportaccommodaties de komende jaren te verduurzamen. Hoe ziet die opdracht eruit en hoe pak je dat als beleidsambtenaar succesvol aan? Die vragen en de bijbehorende aanpak hebben we op een rij gezet.

Stemhulp Sport en Bewegen

Hoeveel aandacht krijgen sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021? Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de partijprogramma’s geanalyseerd en de Stemhulp Sport en Bewegen gelanceerd.

Stemhulp Sport en Bewegen

cover whitepaper eenzaamheid

Position paper Kenniscentrum Sport & Bewegen

Commissie Bos: erken de waarde van bewegen voor thuiswonende ouderen (2020).  

Sport en bewegen tijdens coronacrisis: juist nu

Hoeveel beweegt de thuiswerkende ambtenaar? De uitslag van een enquête uit maart 2020 is weinig hoopgevend. Kenniscentrum Sport & Bewegen deelt via #beweegthuis tips rondom hoe je bewegen en ontspannen kan combineren met thuiswerken.

Whitepaper Europese subsidies sport en bewegen 2020

Alle informatie bij elkaar over Europese subsidies die interessant zijn voor iedereen die grensoverschrijdend samenwerkt voor onderzoek en innovatie in sport en bewegen: dat vind je in de Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden 2020.

Receptenboek voor een beweegvriendelijke omgeving

Groningen (stad + provincie) wil fysieke ruimte optimaal benutten voor meer ontmoeten, sporten, bewegen en spelen. Een mix van beleid, praktijk en onderzoek leidde tot een receptenboek met inspirerende ideeën en inzichten. Voor nu en de toekomst!