Spring naar content

Position paper Kenniscentrum Sport & Bewegen

Commissie Bos: erken de waarde van bewegen voor thuiswonende ouderen (2020).  

Stemhulp Sport en Bewegen

Hoeveel aandacht krijgen sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021? Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de partijprogramma’s geanalyseerd en de Stemhulp Sport en Bewegen gelanceerd.

Stemhulp Sport en Bewegen

Sport- en beweegdeelname door jeugd die arm opgroeit

Uit onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat in 2019 één op de 13 kinderen deel uitmaakten van een gezin onder de lage-inkomensgrens. Het kabinet heeft voor 2021 de ambitie uitgesproken dat ieder kind dat opgroeit in een gezin met laag inkomen, kan meedoen. Hoe kunnen gemeenten hieraan bijdragen?

Sport en bewegen tijdens coronacrisis: juist nu

Hoeveel beweegt de thuiswerkende ambtenaar? De uitslag van een enquête uit maart 2020 is weinig hoopgevend. Kenniscentrum Sport & Bewegen deelt via #beweegthuis tips rondom hoe je bewegen en ontspannen kan combineren met thuiswerken.

Whitepaper Europese subsidies sport en bewegen 2020

Alle informatie bij elkaar over Europese subsidies die interessant zijn voor iedereen die grensoverschrijdend samenwerkt voor onderzoek en innovatie in sport en bewegen: dat vind je in de Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden 2020.

Receptenboek voor een beweegvriendelijke omgeving

Groningen (stad + provincie) wil fysieke ruimte optimaal benutten voor meer ontmoeten, sporten, bewegen en spelen. Een mix van beleid, praktijk en onderzoek leidde tot een receptenboek met inspirerende ideeën en inzichten. Voor nu en de toekomst!

Zoek je meer informatie uit voorgaande edities?

Hieronder hebben we relevante informatie van voorgaande edities voor je op een rij gezet.

  • Alleenstaande ouderen met fysieke beperkingen zijn vaker eenzaam en bewegen minder dan leeftijdgenoten. Onderzoek laat zien dat beweegprogramma’s zorgen voor minder eenzaamheid. Lees welke rol je als gemeente kunt spelen, en wat je praktisch kunt doen.
  • Branchereport Sport In de afgelopen jaren is de sportbranche groter en diverser geworden, maar is het genoeg? Het 1e Brancherapport Sport geeft inzicht in deze trends.
  • Whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving: Ben jij een beleidsmedewerker of professional en wil je weten hoe je een beweegvriendelijke omgeving kunt creëren, of hoe je dit onderwerp domeinoverstijgend op de (gemeentelijke) agenda kan krijgen? Laat je dan inspireren door onze whitepaper!
  • Het succesverhaal uit Deventer: Lees meer over de beweegaanpak in Deventer voor thuiswonende ouderen met dementie.
  • Investeren in sport en bewegen loont!: Het maatschappelijk rendement van de investeringen in sport en bewegen in Nederland wordt geschat op 2,51. Deze ratio verschilt per gemeente. Meer verdieping, behoefte aan vergelijking en een gesprek hierover? Lees het artikel
  • Whitepaper Sport en bewegen voor mensen met een beperking: Sport en bewegen voor mensen met een beperking. Met feiten en cijfers, tools en handvatten om het gemeentelijk beleid te versterken. De whitepaper schetst vanuit onderzoek en praktijk wat werkt om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.
  • Trendbreuk: Alle provincies zetten nu in op sport: Voor het eerst hebben alle provincies sport en bewegen in hun coalitieakkoord opgenomen. En voor het overgrote deel volgen ze de thema’s uit het Nationaal Sportakkoord. Dat blijkt uit een analyse van Kenniscentrum Sport.
  • Wmo biedt gemeente kansen voor mensen met dementie: Lees nu op Alles over Sport welke kansen er voor gemeenten zijn om mensen met dementie op een kosteneffectieve manier te ondersteunen en langer zelfredzaam te houden.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Yasmine Feriani

  • Persvoorlichter

Ik werk als pers en media specialist en help je graag met interviewverzoeken of specifieke informatie over sport en bewegen.

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.