Spring naar content

Kennis werkt

We leven in een tijd waarin gemak voorop staat, zitten een gewoonte is en kinderen vaak achter een beeldscherm spelen. Het gevolg is dat minder dan de helft van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet. Als Kenniscentrum Sport & Bewegen weten wij dat het toepassen van kennis de kwaliteit en effectiviteit van sport en bewegen vergroot en daarmee bijdraagt aan een sociaal en vitaal Nederland. Waarin mensen op een goede, plezierige en veilige manier kunnen sporten en bewegen. Bekijk hier onze resultaten van 2022.

Voor professionals

We zijn er voor professionals in de sport, zorg, welzijn, overheid en onderwijs. Voor buurtsportcoaches die mensen met een beperking of uit achterstandswijken mee willen laten doen in de samenleving. Voor praktijkondersteuners die hun patienten willen activeren en leerkrachten die hun leerlingen willen motiveren om te sporten en bewegen. We helpen beleidsmedewerkers om samen te werken met andere domeinen en het realiseren van beweegvriendelijke omgevingen of duurzame sportaccommodaties. We ondersteunen trainers en coaches bij het bouwen aan een pedagogisch, sociaal en veilig sportklimaat en het verbeteren van sportprestaties.

Toepasbare kennis

Kennis is een vrij abstract begrip. Belangrijker is: hoe kun jij de wetenschappelijke kennis die er is gebruiken in jouw werk? Om je daarbij te ondersteunen ontwikkelen we praktisch uitvoerbare stappenplannen, whitepapers, rekenmodellen, handreikingen, methodieken en andere kennisproducten. Ook delen we inspirerende ideeën, vernieuwende voorbeelden, praktijkervaringen en verhalen. We helpen professionals om vragen over sport en bewegen zo goed mogelijk te beantwoorden of verwijzen hen door naar een andere deskundige partij. Als het antwoord er nog niet is, initiëren we onderzoek; zelf voeren we geen onderzoek uit.

Netwerk

Zonder een goed netwerk van partners, stakeholders, kennisinstituten, sportbonden, gemeenten, universiteiten, hogescholen, en onze partners VWS, Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, Mulier Instituut, RIVM en ZonMw heeft ons Kenniscentrum geen betekenis. Hun en jouw vragen zijn leidend voor ons werk.

De belangrijkste opdrachtgever en financier van Kenniscentrum Sport & Bewegen is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gerelateerde items

Pers en media

Ben je op zoek naar achtergrondinformatie over sport en bewegen of contact met een specialist? Dan kun je terecht bij Talje Dijkhuis, manager Marketing en Communicatie.

Organisatie

Met ruim 50 collega’s werken wij elke dag aan het toepasbaar maken van kennis over sport en bewegen. Dit doen we samen met beleidsmakers, praktijkprofessionals en wetenschappers.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening – Ontwikkelen We beantwoorden vragen, geven advies en delen inspirerende voorbeelden. Ook ontwikkelen we concrete kennisproducten, zoals stappenplannen,…