Spring naar content
gevonden.

Bewegend Leren platform

Het Bewegend Leren platform helpt je met informatie, inspiratie en educatie op het gebied van bewegend leren en beweegtussendoortjes.

Infographic overstap vmbo-mbo

Hoe ervaren jongeren de overstap van het vmbo naar het mbo? En wat betekent dit voor hun sport- en beweeggedrag?

Toolbox beweegstimulering jonge kinderen

Benieuwd hoe je als buurtsportcoach inzet op meer bewegen bij 0-4 jarigen? Ontdek het in de toolbox.

Atlas beweegvriendelijke omgeving

Hoe wordt de openbare ruimte in Nederland ingericht, zodat deze uitnodigt om te bewegen, spelen en sporten? Dat vind je in deze atlas: dé centrale plek voor inspirerende voorbeelden van een beweegvriendelijke omgeving.

Toolkit buitenspelen op de bso

Met de Toolkit Buitenspelen op de buitenschoolse opvang (bso) krijg je meer inzicht in het belang van buitenspelen en ontdek je hoe je direct aan de slag kunt.

Meiden: een wereld te winnen

Het document ‘Meiden: een wereld te winnen’ geeft inzicht in de sport- en beweegbehoefte van meiden met een niet-westerse migratieachtergrond in gezinnen met geldzorgen.

Sport & Bewegen Impactwijzer

De Sport & Bewegen Impactwijzer helpt bij het vaststellen van de impact van sport- en beweegprojecten aan de hand van een stappenplan, verdiepende theorie, handige tips en goede voorbeelden uit de praktijk.

Whitepaper Brede welvaart bevorderen door sport en bewegen

Wat is brede welvaart en hoe kan sport en bewegen hieraan bijdragen? In deze whitepaper vind je uitleg en voorbeelden.

E-book Buitenspelen

Buitenspelen is cruciaal voor de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen. Toch spelen niet alle kinderen evenveel buiten. Nieuwsgierig hoe je verandering in gang kunt zetten?

Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Deze whitepaper geeft praktische informatie en handvatten om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.

E-magazine Kennisevent EGG 2022

Veel sport- en beweegprofessionals zoeken naar het hoe en waarom van esports, gaming en gamification. Dit magazine biedt inzicht in de kansen voor desport- en beweegwereld. En vooral: hoe ga je hier in de praktijk mee aan de slag?

E-book Aardgasloze sportaccommodaties

Een gasloze sportaccommodatie: hoe kom je daar? Welke kansrijke energieconcepten zijn er en welke stappen kun jij nu al zetten?