Spring naar content
gevonden.

Allesoversport.nl

Allesoversport.nl Hét platform van Kenniscentrum Sport & Bewegen, waar alle kennis over sport en bewegen samenkomt. Of je nu wilt…

Argumentenkaartjes

Betrek ouders bij jouw aanpak met de argumentenkaartjes.

Beleidsanalysetool

Deze digitale beleidsanalyse geeft inzicht in het huidige gemeentelijk beleid: wat is de stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt?

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Beweegadvies voor patiënten

Vind hier informatie en tips over hoe jij als zorgverlener, zoals praktijkondersteuner je patiënten kan ondersteunen bij meer bewegen.

Beweegcirkel

Stimuleer jij anderen om meer te bewegen? Gebruik de Beweegcirkel en help anderen stapsgewijs naar meer beweging in hun dag.

Beweeggids voor ouderen met dementie

De beweeggids helpt jou als verzorger of begeleider om ouderen met dementie te stimuleren meer te bewegen.

Beweegrichtlijnen

De beweegrichtlijnen laten zien hoeveel beweging voldoende is om gezond te blijven.

Beweegtest voor kinderen

Met deze korte test zie je hoeveel een kind vanaf 4 jaar dagelijks beweegt en op welke eenvoudige manieren je meer beweging aan de dag kunt toevoegen.

Bewegen voor mensen met een fysieke beperking

Meer beweegmomenten voor mensen met een fysieke beperking.

Bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking

Meer beweegmomenten voor mensen met een verstandelijke beperking.

branchecertificaat buurtsportcoach

Buurtsportcoach – bekroon je werkervaring met EVC Veel kennis en ervaringen die specifiek zijn voor de buurtsportcoach, zoals het verbinden…