Spring naar content
gevonden.

Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving

Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten dat inwoners verleid worden om meer te bewegen? Onze bouwstenen bieden hulp.

Trainingscheck Veelzijdig Bewegen

Nieuwsgierig hoe veelzijdig jouw trainingen zijn? Check het met behulp van de Trainingscheck Veelzijdig Bewegen. En krijg tips om kinderen een brede motorische basis te bieden.

Checklist jeugd, armoede, sport en bewegen

De Checklist Jeugd, armoede, sport, bewegen helpt jou als sport- en beweegaanbieder om je aanbod aan te laten sluiten bij kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen.

Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving

Wil je meer aandacht voor de beweegvriendelijke omgeving binnen jouw gemeente, maar heb je moeite je collega’s (vanuit andere domeinen) te overtuigen?

Bewegend Leren platform

Het Bewegend Leren platform helpt je met informatie, inspiratie en educatie op het gebied van bewegend leren en beweegtussendoortjes.

Infographic overstap vmbo-mbo

Hoe ervaren jongeren de overstap van het vmbo naar het mbo? En wat betekent dit voor hun sport- en beweeggedrag?

Toolbox beweegstimulering jonge kinderen

Benieuwd hoe je als buurtsportcoach inzet op meer bewegen bij 0-4 jarigen? Ontdek het in de toolbox.

Atlas beweegvriendelijke omgeving

Hoe wordt de openbare ruimte in Nederland ingericht, zodat deze uitnodigt om te bewegen, spelen en sporten? Dat vind je in deze atlas: dé centrale plek voor inspirerende voorbeelden van een beweegvriendelijke omgeving.

Toolkit buitenspelen op de bso

Met de Toolkit Buitenspelen op de buitenschoolse opvang (bso) krijg je meer inzicht in het belang van buitenspelen en ontdek je hoe je direct aan de slag kunt.

Meiden: een wereld te winnen

Het document ‘Meiden: een wereld te winnen’ geeft inzicht in de sport- en beweegbehoefte van meiden met een niet-westerse migratieachtergrond in gezinnen met geldzorgen.

Sport & Bewegen Impactwijzer

De Sport & Bewegen Impactwijzer helpt bij het vaststellen van de impact van sport- en beweegprojecten aan de hand van een stappenplan, verdiepende theorie, handige tips en goede voorbeelden uit de praktijk.

Whitepaper Brede welvaart bevorderen door sport en bewegen

Wat is brede welvaart en hoe kan sport en bewegen hieraan bijdragen? In deze whitepaper vind je uitleg en voorbeelden.