Spring naar content
gevonden.

Whitepaper Motorische achterstand

Met de whitepaper Sport en bewegen voor kinderen met een motorische achterstand krijg je inzicht in het beweeggedrag van kinderen met een motorische achterstand en hoe jij als professional kinderen met een motorische achterstand kunt stimuleren en ondersteunen.

Toolkit Schoolpleinen

Met de Toolkit Schoolpleinen breng je de huidige situatie van het beweeggedrag van kinderen op het schoolplein in kaart en krijg je tien concrete tips om dit te stimuleren.

Bouwstenen van de Beweegvriendelijke Omgeving

Bekijk de bouwstenen voor een beweegvriendelijke omgeving.

Trainingscheck Veelzijdig Bewegen

Nieuwsgierig hoe veelzijdig jouw trainingen zijn? Check het met behulp van de Trainingscheck Veelzijdig Bewegen. En krijg tips om kinderen een brede motorische basis te bieden.

Argumenten voor een Beweegvriendelijke Omgeving

Hoe kan je de beweegvriendelijke omgeving beargumenteren?

Infographic overstap vmbo-mbo

Hoe ervaren jongeren de overstap van het vmbo naar het mbo? En wat betekent dit voor hun sport- en beweeggedrag?

Toolbox beweegstimulering jonge kinderen

Benieuwd hoe je als buurtsportcoach inzet op meer bewegen bij 0-4 jarigen? Ontdek het in de toolbox.

Bewegend Leren platform

Het Bewegend Leren platform helpt je met informatie, inspiratie en educatie op het gebied van bewegend leren en beweegtussendoortjes.

Atlas Beweegvriendelijke Omgeving

Welke voorbeelden zijn er van beweegvriendelijke omgevingen?

Sport & Bewegen Impactwijzer

De Sport & Bewegen Impactwijzer helpt bij het vaststellen van de impact van sport- en beweegprojecten aan de hand van een stappenplan, verdiepende theorie, handige tips en goede voorbeelden uit de praktijk.

Meiden: een wereld te winnen

Het document ‘Meiden: een wereld te winnen’ geeft inzicht in de sport- en beweegbehoefte van meiden met een niet-westerse migratieachtergrond in gezinnen met geldzorgen.

Whitepaper Brede welvaart bevorderen door sport en bewegen

Wat is brede welvaart en hoe kan sport en bewegen hieraan bijdragen? In deze whitepaper vind je uitleg en voorbeelden.