Spring naar content

portretfoto

Iedereen kan meedoen

Sporten en bewegen is voor iedereen van meerwaarde. Om lekker in je vel te zitten, je fit te voelen, of gewoon om plezier te hebben met anderen. Bovendien kan het een krachtig middel zijn om maatschappelijke of sociale vraagstukken aan te pakken.

We stimuleren en faciliteren kwetsbare groepen – zoals mensen met een beperking, jeugd en jongeren in gezinnen met lage inkomens of kwetsbare ouderen – bij het sporten en bewegen. Hoe kunnen we jou hierbij helpen?

Lonneke Schijvens
accountmanager

jongeren voetballen in een voetbalkooi

De toegevoegde waarde van sport

Uit onderzoek en praktijk blijkt dat sport en bewegen een positieve bijdrage kan leveren aan de fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast maakt het mensen sociaal en emotioneel sterker. Ook verschillende kwetsbare groepen (zoals ouderen, jeugd uit een achterstandssituatie en mensen met een fysieke of mentale beperking) ervaren hiervan persoonlijke voordelen. Uiteindelijk levert de inzet van sport en bewegen ook maatschappelijk en financieel iets op. Kenniscentrum Sport & Bewegen reikt professionals kennis en tools aan om dit te realiseren.

Trends en ontwikkelingen

Steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Fysieke en mentale problemen liggen op de loer. Ouderen, zeker na hun zeventigste jaar, zijn minder actief en vaker eenzaam.

Ongeveer een op de twaalf kinderen en jongeren in Nederland groeien op in armoede. Zij sporten en bewegen vaak minder dan hun leeftijdsgenootjes uit gezinnen met een hoger inkomen. Ook ervaren zij meer belemmeringen om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten en missen vaak een essentiële stimulans in hun fysieke, mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ongeveer een op de tien Nederlanders heeft een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking en kan hierdoor niet vanzelfsprekend meedoen in de maatschappij. Voor al deze groepen is het belangrijk om te gaan of blijven sporten en bewegen.

rolstoelrenner

Waarvoor kun je bij ons terecht?

We ondersteunen professionals met kennis over kwetsbare groepen (zoals ouderen, kwetsbare jeugd in een achterstandssituatie en mensen met een beperking) in relatie tot sport en bewegen. Daarnaast bieden we concrete instrumenten waarmee je deze groepen het positieve effect van sport en bewegen kunt laten ervaren. Hiervoor werken we regelmatig samen met een aantal partners, zoals Stichting Special Heroes Nederland, de Alliantie Kinderarmoede en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Misschien ook interessant:

Inspiratiesheet 'Kan ik Meedoen?'

Lees de conclusies uit het onderzoek ‘Kan ik Meedoen?’ (2021), over de sport- en beweegdeelname van jeugd uit verschillende sociaaleconomische milieus.

Whitepaper 65+ in beweging

Hoe zorg je er als gemeente voor dat 65-plussers meer gaan sporten en bewegen? Samen met het Mulier Instituut vroegen we beleidsmedewerkers en uitvoerders bij twaalf gemeenten naar hun ervaringen.