Spring naar content

Zelf aan de slag

Veelgebruikte producten

Begeleiding van senioren in beweegactiviteiten

In deze online tool kun je als trainer of sportbegeleider van 55-plussers terecht voor basiskennis, handvatten en voorbeelden over bewegen voor ouderen.

Meedoen Meerkamp

De Meedoen Meerkamp helpt organisaties om lokaal en regionaal beter samen te werken. Zo help je kwetsbare groepen vooruit.

Tipkaart laaggeletterdheid in de sport

Wil jij als buurtsportcoach laaggeletterdheid herkennen en begrijpelijk communiceren? Deze tipkaart helpt je op weg!

Jeugd in armoede

Inspiratiesheet 'Kan ik Meedoen?'

Lees de conclusies uit het onderzoek ‘Kan ik Meedoen?’ (2021), over de sport- en beweegdeelname van jeugd uit verschillende sociaaleconomische milieus.

Whitepaper Jeugd die arm opgroeit

Jeugd die arm opgroeit sport en beweegt minder vaak. In deze whitepaper vind je tips over hoe je ze toch kunt laten meedoen aan (en door) sport.

Infographics Jeugd in Beweging

Het sociaaleconomische milieu waarin een kind opgroeit, is van invloed op zijn/haar sport- en beweeggedrag. Wat zijn de meest recente cijfers daarover?

Mensen met beperking

Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een beperking

Deze whitepaper geeft praktische informatie en handvatten om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.

Handreiking Sporthulpmiddelen

De handreiking geeft inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen.

Scan en Match

‘Scan & Match’, vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking, geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van sport en bewegen in een gemeente of regio.

23,6%

sport wekelijks

Sportdeelname mensen met een beperking

De sportdeelname van mensen met een beperking blijft vaak achter. Onder verschillende doelgroepen is verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen, stimulansen en manieren om de doelgroep te bereiken.

Verdieping en inspiratie uit de praktijk

logo Allesoversport.nl

Zo betrek je jeugd bij buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten

Jeugdparticipatie betekent dat jongeren actief meedoen en hun ideeën delen. Het doel is dat ze een stem hebben en invloed kunnen uitoefenen op wat zij belangrijk vinden. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door jongeren te laten meebeslissen over sport-…

Voorbeelden van jeugdparticipatie bij buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten

Hoe betrek je als buurtsportcoach of jongerenwerker jeugd bij je sport- en beweegaanbod? In dit artikel lees je voorbeelden van professionals die actief jongeren betrekken bij hun activiteiten, hoe zij dat doen en wat dat oplevert. Jeugdparticipatie kan op verschillende…

Sport en bewegen in de wijk: houd het laagdrempelig en vrijblijvend

Dicht bij huis, flexibel en toegankelijk. Sport en bewegen in de wijk biedt veel kansen. Het past vaak beter bij de mogelijkheden en behoeften van mensen voor wie sporten en bewegen minder vanzelfsprekend is. Hoe organiseer je sport in de…

Uitgelicht product: handreiking Versterken van je sportklimaat

Als beleidsadviseur aan de slag met een pedagogisch sportklimaat binnen je gemeente? Deze handreiking biedt praktische richtlijnen, inzichten en inspiratie om concrete stappen te zetten richting sportaanbieders en zo voor alle deelnemers een optimaal jeugdsportklimaat te creëren.

Ook interessant voor jou

Over kwetsbare senioren

Werk je met kwetsbare senioren? Check alle producten.

Over sport als middel

Lees over sport als middel en sociale sportinitiatieven.

Voor de buurtsportcoach

Onze producten ondersteunen jou in jouw dagelijks werk.

Voor beleidsadviseurs

Gebruik onze producten voor onderbouwing van jouw beleid.

Schrijf je in voor onze kennisupdates!

Met onze kennisupdates blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en nieuwe instrumenten. Meld je aan voor de algemene kennisupdate van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Kies vervolgens voor aanvullende updates over Jeugd, Senioren, of Gemeenten.

portretfoto

Lonneke Schijvens

Manager Meedoen door sport en bewegen

We dragen met Team Meedoen bij aan het vergroten van kansengelijkheid van kwetsbare groepen in en door sport en bewegen. Door kennis en handvatten aan te reiken om te werken aan een hogere sport- en beweegdeelname van bijvoorbeeld mensen met een beperking, jeugd en volwassenen in kwetsbare sociaaleconomische posities en kwetsbare ouderen. Én door inspiratie te delen over de inzet van sport en bewegen als middel ter bevordering van persoonlijke en maatschappelijke doelen – zoals zelfredzaamheid, welzijn, participatie en (re)integratie. Hoe kunnen we jou hierbij helpen?

  • lonneke.schijvens@kenniscentrumsportenbewegen.nl