Spring naar content

Uit onderzoek en praktijk blijkt dat sport en bewegen een positieve bijdrage kan leveren aan de fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast maakt het mensen sociaal en emotioneel sterker. Ook verschillende kwetsbare groepen (zoals ouderen, jeugd uit een achterstandssituatie en mensen met een fysieke of mentale beperking) ervaren hiervan persoonlijke voordelen. Uiteindelijk levert de inzet van sport en bewegen ook maatschappelijk en financieel iets op. Kenniscentrum Sport & Bewegen reikt professionals kennis en tools aan om dit te realiseren.

Trends en ontwikkelingen

Steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Fysieke en mentale problemen liggen op de loer. Ouderen, zeker na hun zeventigste jaar, zijn minder actief en vaker eenzaam.

Ongeveer een op de twaalf kinderen en jongeren in Nederland groeien op in armoede. Zij sporten en bewegen vaak minder dan hun leeftijdsgenootjes uit gezinnen met een hoger inkomen. Ook ervaren zij meer belemmeringen om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten en missen vaak een essentiële stimulans in hun fysieke, mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ongeveer een op de tien Nederlanders heeft een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking en kan hierdoor niet vanzelfsprekend meedoen in de maatschappij. Voor al deze groepen is het belangrijk om te gaan of blijven sporten en bewegen.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

We ondersteunen professionals met kennis over kwetsbare groepen (zoals ouderen, kwetsbare jeugd in een achterstandssituatie en mensen met een beperking) in relatie tot sport en bewegen. Daarnaast bieden we concrete instrumenten waarmee je deze groepen het positieve effect van sport en bewegen kunt laten ervaren. Hiervoor werken we regelmatig samen met een aantal partners, zoals Stichting Special Heroes Nederland, de Alliantie Kinderarmoede en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

cover whitepaper sport en bewegen voor mensen met een beperking

Ben je op zoek naar handige instrumenten, stappenplannen, factsheets en whitepapers?

Misschien ook interessant:

Whitepaper Jeugd die arm opgroeit

Jeugd die arm opgroeit sport en beweegt minder vaak. In deze whitepaper vind je tips over hoe je ze toch kunt laten meedoen aan (en door) sport.

Beweegkit Ouderen

Veel ouderen krijgen onvoldoende dagelijkse beweging. Speciaal voor zorgprofessionals en mantelzorgers hebben we een aantal producten gebundeld.

Handreiking Sporthulpmiddelen

De handreiking geeft inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen.

Lonneke Schijvens

  • Accountmanager

Sporten en bewegen is in mijn ogen voor iedereen van meerwaarde. Om lekker in je vel te zitten, je fit te voelen, of gewoon om plezier te hebben met anderen. Vanuit het thema Meedoen door sport en bewegen stimuleren en faciliteren we de beweeg- en sportdeelname voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, jeugd en jongeren in gezinnen met lage inkomens en kwetsbare ouderen. Én werken aan het benutten van de kracht van sport, als middel bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, door de inzet van ‘sociaal sportinitiatieven’ te ondersteunen.