Spring naar content

Zelf aan de slag

Veelgebruikte producten

Begeleiding van senioren in beweegactiviteiten

In deze online tool kun je als trainer of sportbegeleider van 55-plussers terecht voor basiskennis, handvatten en voorbeelden over bewegen voor ouderen.

Meedoen Meerkamp

De Meedoen Meerkamp helpt organisaties om lokaal en regionaal beter samen te werken. Zo help je kwetsbare groepen vooruit.

Tipkaart laaggeletterdheid in de sport

Wil jij als buurtsportcoach laaggeletterdheid herkennen en begrijpelijk communiceren? Deze tipkaart helpt je op weg!

Jeugd in armoede

Inspiratiesheet 'Kan ik Meedoen?'

Lees de conclusies uit het onderzoek ‘Kan ik Meedoen?’ (2021), over de sport- en beweegdeelname van jeugd uit verschillende sociaaleconomische milieus.

Whitepaper Jeugd die arm opgroeit

Jeugd die arm opgroeit sport en beweegt minder vaak. In deze whitepaper vind je tips over hoe je ze toch kunt laten meedoen aan (en door) sport.

Infographics Jeugd in Beweging

Het sociaaleconomische milieu waarin een kind opgroeit, is van invloed op zijn/haar sport- en beweeggedrag. Wat zijn de meest recente cijfers daarover?

Mensen met beperking

Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een beperking

Deze whitepaper geeft praktische informatie en handvatten om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.

Handreiking Sporthulpmiddelen

De handreiking geeft inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen.

Scan en Match

‘Scan & Match’, vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking, geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van sport en bewegen in een gemeente of regio.

23,6%

sport wekelijks

Sportdeelname mensen met een beperking

De sportdeelname van mensen met een beperking blijft vaak achter. Onder verschillende doelgroepen is verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen, stimulansen en manieren om de doelgroep te bereiken.

Verdieping en inspiratie uit de praktijk

logo Allesoversport.nl

Mensen met een depressie laten meedoen met en door sport

Sport en bewegen kan mensen met een psychische stoornis helpen ‘mee te doen’ in de maatschappij. In dit artikel lees je meer over mensen met een depressie. Ook ontdek je hoe je als sportvereniging, buurtsportcoach of zorgprofessional deze doelgroep betrekt…

Sportbedrijf Arnhem werkt samen om kinderen uit arme gezinnen te laten sporten

De gemeente Arnhem zet breed in op de beweegvaardigheid van jeugd. Een extra inspanning is nodig om ook jeugd uit lage inkomensgezinnen te laten meedoen met sport en bewegen. Geert Geurken (strategisch adviseur sport en bewegen) en Kars Deutekom (programmamanager…

Scholingsaanbod voor sportstimulering van mensen met een beperking

Het begeleiden van sporters met een beperking vraagt om extra inzet en betrokkenheid van trainers, coaches, begeleiders en ander kader. Ook meer kennis en achtergronden en specifieke vaardigheden kunnen bijdragen aan een optimale begeleiding. Dit artikel is een overzicht van…
whitepaper en tool sociale sportinitiatieven

Uitgelicht product: toolkit Sociale sportinitiatieven

Ben jij actief in het sociaal domein als beleidsmaker of uitvoerend professional? Werk je met kwetsbare groepen die je vooruit wil helpen? In het whitepaper Sociale sportinitiatieven leer je uit welke bouwstenen sociale sportinitiatieven bestaan en hoe jij ze kunt inzetten in jouw gemeente. De overzichtstool gaat dieper in op de werkzame elementen, waarde, kansen en belemmeringen van sociale sportinitiatieven.

Ook interessant voor jou

Over kwetsbare senioren

Werk je met kwetsbare senioren? Check onze producten en artikelen.

Over sport en bewegen als middel

Wil je meer weten over sport als middel en sociale sportinitiatieven?

Voor buurtsportcoaches

Onze producten en artikelen ondersteunen je in je dagelijks werk.

Voor beleidsadviseurs

Gebruik onze producten en artikelen om je beleid te onderbouwen.

Schrijf je in voor onze kennisupdates!

Met onze kennisupdates blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en nieuwe instrumenten. Meld je aan voor de algemene kennisupdate van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Kies vervolgens voor aanvullende updates over Jeugd, Senioren, of Gemeenten.

portretfoto

Lonneke Schijvens

Manager Meedoen door sport en bewegen

We dragen met Team Meedoen bij aan het vergroten van kansengelijkheid van kwetsbare groepen in en door sport en bewegen. Door kennis en handvatten aan te reiken om te werken aan een hogere sport- en beweegdeelname van bijvoorbeeld mensen met een beperking, jeugd en volwassenen in kwetsbare sociaaleconomische posities en kwetsbare ouderen. Én door inspiratie te delen over de inzet van sport en bewegen als middel ter bevordering van persoonlijke en maatschappelijke doelen – zoals zelfredzaamheid, welzijn, participatie en (re)integratie. Hoe kunnen we jou hierbij helpen?

  • lonneke.schijvens@kenniscentrumsportenbewegen.nl