Spring naar content

Steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Fysieke en mentale problemen liggen op de loer. Ouderen, zeker na hun zeventigste jaar, zijn minder actief en vaker eenzaam. Ongeveer een op de negen kinderen groeit op in armoede en sport en beweegt minder dan kinderen van ouders met een hoger inkomen. Ze missen een essentiële stimulans in hun fysieke, mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ongeveer een op de tien Nederlanders heeft een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking en kan hierdoor niet vanzelfsprekend meedoen in de maatschappij.

Uit onderzoek en praktijk blijkt dat sport en bewegen een positieve bijdrage kan leveren aan de fysieke en mentale gezondheid en mensen sociaal en emotioneel sterker maakt. Zowel ouderen, jongeren als mensen met een beperking ervaren de persoonlijke voordelen. Uiteindelijk levert de inzet van sport en bewegen ook maatschappelijk en financieel iets op. Kenniscentrum Sport & Bewegen reikt professionals kennis en tools aan om dit te realiseren.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

We ondersteunen professionals met kennis over kwetsbare groepen zoals ouderen, kwetsbare jeugd in een achterstandssituatie en mensen met een beperking in relatie tot sport en bewegen. Daarnaast bieden we concrete instrumenten waarmee je deze groepen het positieve effect van sport en bewegen kunt laten ervaren. Hiervoor werken we regelmatig samen met een aantal partners, zoals Stichting Special Heroes Nederland en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Misschien ook interessant:

Sport- en beweeginterventies

Informatie voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve, erkende sport- en beweeginterventie en/of -aanpak.

Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten

Het Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten helpt je om regionale samenwerking te organiseren, te borgen en het voor iedereen met een beperking mogelijk te maken om te sporten en bewegen

Beleidsanalysetool

Deze digitale beleidsanalyse geeft inzicht in het huidige gemeentelijk beleid: wat is de stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt?

Shane ter Hennepe

  • Accountmanager

Binnen het thema Meedoen door Sport en Bewegen richten we ons vooral op kwetsbare groepen ouderen, mensen met een beperking en jeugd. Met de beschikbare kennis dragen we ook bij aan het deelakkoord Inclusief Sporten en Bewegen van het Nationaal Sportakkoord. Ook beantwoorden we vragen over de verdere professionalisatie van buurtsportcoaches. Logische, waardevolle en duurzame verbindingen leggen is mijn kracht. Ik ga daarover graag met je in gesprek.