Spring naar content

Voor professionals uit alle domeinen

We bedienen een breed scala aan professionals uit de sport, de zorg, het welzijn, de overheid en het onderwijs. We zijn er voor buurtsportcoaches, praktijkondersteuners, leerkrachten, beleidsmakers en trainers – om maar een greep te doen. 

Voor jou vertalen we kennis over sport en bewegen naar praktisch uitvoerbare stappenplannen, whitepapers, rekenmodellen, handreikingen, methodieken en andere kennisproducten. Ook delen we inspirerende ideeën, vernieuwende voorbeelden, praktijkervaringen en verhalen. Allemaal direct toepasbaar voor jouw vraagstukken en dagelijks werk. 

Wat maakt ons uniek?

Co-creatie met partners

We geloven in een integrale aanpak en samenwerking om alle beleidsdoelen te realiseren. Om onze kennisproducten te ontwikkelen werken we daarom nauw samen met iedereen die een rol speelt in sport en bewegen: van wetenschappers, tot beleidsmakers, tot professionals uit de praktijk. Hun en jouw vragen zijn leidend voor ons werk.

Onze belangrijkste opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook hebben we intensief contact met sportbonden. En binnen het Landelijk Overleg Thema Instituten werken we nauw samen om leefstijlthema’s geïntegreerd op te pakken.

Verbinding met de wetenschap

Om onze rol goed te vervullen, zetten we in op goede, inhoudelijke en onafhankelijke verbinding met de wetenschap. Een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden is de invulling en bewaking van het missiegedreven onderzoek- en innovatiebeleid Sport en Bewegen 2021-2025. Dit beleid is het resultaat van een hechte samenwerking met VWS, NOC*NSF, Sportinnovator en ZonMw.

Om onderzoek en ontwikkelingen goed aan te laten sluiten bij de vraagstukken uit de praktijk, werken we intensief samen met de mbo-, hbo- en wo-partners in het werkveld. We nemen structureel deel aan het Lectorenplatform Sport en Bewegen en zijn we partner in de organisatie van de Dag van het Sportonderzoek. Ook vervullen we een actieve rol binnen het overleg Kennisagenda Nederland voor de Sport.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze Manager toegepaste wetenschap, Cees Vervoorn.

Verbinding met de politiek

Op landelijk niveau zetten we onderwerpen op de agenda en helpen we om sport- en beweegbeleid structureel concreet in te vullen. We signaleren wat er leeft in de maatschappij en wat van invloed is op de sector sport en bewegen. We volgen politieke besluitvorming over sport en bewegen en duiden deze ontwikkelingen voor professionals werkzaam in sport en bewegen.

Uitgelicht

Ontwikkel mee

Heb je vanuit jouw organisatie of praktijk interesse om mee te denken in de ontwikkeling van kennisproducten? Of om deel te nemen aan een co-creatie traject? Dan horen we dat graag!

Erkenningstraject interventies

Overal in Nederland worden sport- en beweeginterventies ingezet. De kwaliteit en het effect hiervan zijn wisselend. Wij beoordelen interventies via een erkenningstraject. Zodat jij weet wat je lokaal kunt inzetten. Hierin werken we samen met RIVM Centrum Gezond Leven, het NJi, Movisie, Trimbos en Vilans.

Internationale samenwerking

Veel maatschappelijke uitdagingen op gebied van sport en bewegen, zien we ook internationaal terug. Daarom werken we samen met internationale kennispartners. Dankzij dit netwerk kennen we goede voorbeelden uit het buitenland, die ook interessant zijn voor de Nederlandse praktijk.

We zijn lid van het Europese HEPA Europe netwerk. En in TAFISA zijn we vertegenwoordigd in het bestuur. Ook maken we deel uit van de stuurgroep van SportsNL. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland coördineert dit publiek-private initiatief dat partijen uit de Nederlandse sportsector verbindt.

Voor het eerst Nederlandstalige website over sport en Europa

Kenniscentrum Sport & Bewegen biedt met www.sporteneuropa.nl een nieuwe vindplaats voor iedereen die wilt weten met welke programma’s de Europese…

E-book starten met Europese subsidies voor sport- en beweegprojecten

Hoe kun je als organisatie,universiteit, kennisinstelling of bedrijf gebruikmaken van de Europese sportsubsidies? Welke mogelijkheden zijn er en waar start je? Dit e-book wijst je de weg.

Sportfolio

Kenniscentrum Sport & Bewegen verzamelt in samenwerking met partners en in nauw contact met het ministerie van VWS ‘exporteerbare’ producten, kennis en expertise.