Spring naar content

Onze directie

Bert van Oostveen is onze directeur-bestuurder sinds 2017. Hij geeft leiding aan de organisatie en zorgt voor verbinding met talloze partners uit het veld van sport en bewegen.

Bert van Oostveen Kenniscentrum Sport Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen is het kennisknooppunt voor sport en bewegen in Nederland. Als we alle ambities van ons sportgekke land richting willen geven, is het verbinden van wetenschap, beleid en praktijk echt noodzakelijk. Het kenniscentrum is er voor iedereen die behoefte heeft aan hoogwaardige kennis en advies.

Bert van Oostveen

Onze medewerkers

Bij Kenniscentrum Sport & Bewegen werken zo’n 60 betrokken medewerkers. Een groot deel daarvan bestaat uit experts met kennis op alle terreinen van sport en bewegen. Wil je contact met een expert op een specifiek thema? Bekijk dan onze themapagina’s.

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht adviseert de directie en houdt toezicht op de organisatie. Onze RvT bestaat uit:

  • Mark Boumans, voorzitter, burgemeester gemeente Doetinchem
  • Frank Backx, Sportarts en emeritus-hoogleraar klinische sportgeneeskunde
  • Reynald Nijhove, Chief Operating Officer (COO) Africa Talent Division bij Deloitte
  • Marloes Tack, huisarts en bestuursvoorzitter Cohaesie Zorg
  • Wiesje van der Weide, directeur-bestuurder Welwonen en voorzitter Sport Jeugdfonds en Cultuur in de provincie Utrecht

Algemene informatie

CAO Sport

Onze medewerkers worden beloond volgens de CAO Sport. De beloning van de directie en de Raad van Toezicht voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.

ANBI status

Wij hebben een ANBI status, omdat we ons inzetten voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over sporten en bewegen. We voldoen aan de publicatieverplichtingen door deze te publiceren op het ANBI-portaal. Het RSIN/ fiscaal nummer is: 8084 89 835.

ISO gecertificeerd

Onze organisatie werkt volgens internationaal erkende kwaliteitsnormen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Kamer van Koophandel

Wij staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 09104605.

Klachtenreglement

Vind hier het klachtenreglement (pdf). Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij Kenniscentrum Sport & Bewegen, ter attentie van het secretariaat klachtenafhandeling,
p/a directiesecretariaat
The Grid – 4e verdieping
Euclideslaan 255
3584 BV Utrecht