Spring naar content

Esports, Gaming en Gamification

Esports (topsport), gaming (recreatief spelen) en gamification (gebruik maken van games in een niet-game setting) zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Fit & Gezond

Kennis over het belang van bewegen en over beweeggedrag van jong tot oud. Wij delen onderbouwde kennis, geven inspirerende voorbeelden en ontwikkelen samen met jou producten die jij in de praktijk kunt gebruiken.

Vaardig in bewegen

Kennis over het belang van beweegstimulering bij kinderen en jongeren: onderbouwde kennisproducten, inspirerende voorbeelden en workshops. En we ontwikkelen samen met jou producten die jij in de praktijk kunt gebruiken.

Sociaal veilig sporten

Een sociaal veilig sportklimaat binnen de (on)georganiseerde sport waar geen plek is voor geweld en respectloos gedrag.

Meedoen door sport en bewegen

Kennis over kwetsbare groepen zoals ouderen, kwetsbare jeugd in een achterstandssituatie en mensen met een beperking in relatie tot sport en bewegen.

Waarde van sport

Voor kennis over de sociaal-maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen, vragen over duurzame sportaccommodaties, of informatie over hoe je sport en bewegen onder de aandacht brengt bij het inrichten van de gemeentelijke omgevingsvisie of nieuwe Omgevingswet.

Topsport

Topsport bevorderen door nieuwe wetenschappelijke informatie zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de sportpraktijk. Dat is hoe wij meewerken aan de Nederlandse ambitie om bij de 10 beste sportlanden van de wereld te horen.