Spring naar content

Behoefte aan betrouwbare kennis

Wist je dat minder dan de helft van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet? En dat de motorische vaardigheden van kinderen onder druk staan? Dat kwetsbare groepen worstelen met toegang tot passend sport- en beweegaanbod?

Deze maatschappelijke uitdagingen maken de behoefte aan betrouwbare kennis en praktische tips groter dan ooit. Want welk kanaal en welke ‘deskundige’ kun je vertrouwen als het gaat om gezondheid? Welke investeringen in sport en bewegen lever je het meeste op? Welke aanpakken zijn écht effectief?

54%

van de volwassenen voldoet aan de beweegrichtlijnen

9,6 uur

brengen we dagelijks zittend door

69%

van de kinderen is lid van een sportvereniging

Waar zetten wij ons voor in

Gelukkig zijn we met z’n allen steeds meer doordrongen van de impact van sport en bewegen op een vitaal en gezond leven. Als kenniscentrum weten we dat de juiste kennis helpt, om de effectiviteit van sport en bewegen te vergroten. 

Daarom zetten wij ons in om actuele kennis uit onderzoek én uit de praktijk – voor jou te verzamelen, te duiden, toepasbaar te maken en breed te verspreiden. Zo ondersteunen wij jou in jouw werkdoelen. En dragen we bij aan een sociaal en vitaal Nederland.

Wat maakt ons uniek?

Hoe ziet je werkdag eruit?

Onze visie op kennis

De behoefte aan betrouwbare kennis, feiten, cijfers en duiding is groot. We verzamelen actuele en onderbouwde kennis uit wetenschappelijk onderzoek uit binnen- en buitenland. 

Kennis is een vrij abstract begrip. Belangrijker is: hoe kun jij de wetenschappelijke kennis die er is gebruiken in jouw werk? Hoe helpt kennis bijvoorbeeld buurtsportcoaches, beleidsadviseurs gemeenten, sport- en beweegprofessionals en zorgverleners om hun eigen werkdoelen te realiseren? We investeren in gesprekken en doelgroep checks om te achterhalen hoe we de beschikbare kennis kunnen vertalen naar praktische instrumenten, advies en ondersteuning voor jouw dagelijks werk. 

Onze thema’s

We zetten ons in voor de actuele maatschappelijke thema’s die centraal staan in jouw dagelijks werk als beleidsambtenaar, buurtsportcoach, trainer of coach, praktijkondersteuner, leefstijlcoach, of medewerker in de kinderopvang.

Beweeggedrag

Als meer mensen de beweegrichtlijnen halen, helpt dat bij overgewicht, chronische ziekten en mentale gezondheid. We bieden alle domeinen kennis over beweeggedrag van jong tot oud.

Jeugd

Bewegen heeft een positief effect op de gezondheid van kinderen en jongeren nu én op latere leeftijd. Voldoende en veelzijdig bewegen draagt bovendien bij aan de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.

Meedoen door sport en bewegen

Kunnen meedoen met sport en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We delen kennis over het bereiken van kwetsbare groepen en verlagen van drempels.