Spring naar content

Trends & ontwikkelingen

Steeds meer trainers, coaches en begeleidingsstaf in de topsport maken gebruik van inzichten uit de wetenschap. De rol van embedded scientists binnen begeleidingsteams groeit.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Wetenschappelijk onderbouwde, actuele en begrijpelijke kennis is essentieel voor goede sportprestaties. Trainers, coaches, embedded scientists maar ook technisch directeuren lopen in de praktijk tegen hele diverse vraagstukken aan. Hoe zorg ik voor een goede trainingsopbouw? Welke (voedings)stoffen hebben effect op de sportprestatie? Er wordt veel in de media gepubliceerd; wat is wetenschappelijk onderbouwd? In begrijpelijke factsheets en artikelen vind je al veel onderbouwing en antwoorden op je vragen. Werk je in het topsportkader, neem dan contact op om te zien of we je van op maat gemaakt advies kunnen voorzien. 

Topsport Topics wil de (top)sport bevorderen door nieuwe wetenschappelijke informatie zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de sportpraktijk en door vragen uit de nationale topsportprogramma’s van wetenschappelijk gefundeerde antwoorden te voorzien.

Onze ambitie

Nog niet iedereen is ervan overtuigd dat wetenschappelijke toepassingen daadwerkelijk bijdragen aan betere prestaties. Wij willen zoveel mogelijk professionals in de topsportpraktijk en topsporters antwoord geven op de vragen die zij hebben. En hen de actuele onderbouwde kennis aanreiken waar zij hun voordeel mee kunnen doen. We doen dit samen met de consortiumleden van Topsport Topics: NOC*NSF en de afdeling Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en van de VU Amsterdam.

Onderzoek Topsportcultuur

Het onderzoek Topsportcultuur heeft als doel inzicht te verkrijgen in de factoren die een rol spelen in de cultuur van de topsport. Daarbij wordt zowel gekeken naar negatieve als positieve elementen. Het onderzoek zal leiden tot aanbevelingen per sport. En deze aanbevelingen moeten vervolgens leiden tot eventuele maatregelen die een gezonde, veilige en optimale topsportcultuur realiseren; nu en in de toekomst. Het onderzoek loopt drie jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Alle zogeheten ‘actoren’ worden in het onderzoek meegenomen: sporters, trainers en coaches, ouders, bonden, clubs, overheden, sponsoren, internationale organisaties, NOC*NSF en Platform Ondernemende Sport (POS). Ook wordt de grote diversiteit aan sporten binnen het onderzoek gewaarborgd: individuele en teamsporten, binnen- en buitensporten, gehandicaptensport, wel/ niet jurysporten, wel/ niet contactsporten, winter- en zomersporten, gemotoriseerde sport, etcetera.

Inmiddels zijn de deeluitkomsten gepresenteerd van de eerste vijf bonden die deelnemen aan het onderzoek. Het gaat om handboogschieten, judo, tafeltennis, volleybal en ijshockey. Hier lees je meer over de tussentijdse uitkomsten en de reacties van de betrokken bonden. En bekijk hier de presentatie van de deeluitkomsten.

Kernteam onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. mr. Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoeksbureau Verinorm), Froukje Smits MSc (sportpedagoge Hogeschool Utrecht), dr. mr. Anton van Wijk (jurist, psycholoog en criminoloog, onderzoeksbureau Verinorm). Dr. Cees Vervoorn (bewegingswetenschapper Kenniscentrum Sport & Bewegen) is coördinator van het onderzoek. Gezamenlijk vormen zij de kerngroep van het onderzoek dat als titel meekreeg Onderzoek Topsportcultuur. 


Heb je een vraag over het onderzoek?

Neem dan contact met ons op via onderzoektopsport@kenniscentrumsportenbewegen.nl of bel 030-3041100. 

Op de hoogte blijven van het onderzoek?

Met een periodieke nieuwsbrief Topsportcultuur Onderzoek Periodiek – de TOP – worden alle betrokkenen en geïnteresseerden over de stand van zaken en achtergronden van het onderzoek op de hoogte gehouden. De deelnemende sporten kunnen de nieuwsbrief gebruiken om hun achterban te informeren. Gedurende het gehele onderzoek zullen we open en transparant communiceren over doelen en resultaten. 

Wil jij op de hoogte blijven van het onderzoek Topsportcultuur? Meld je dan aan voor de periodieke nieuwsbrief de TOP.

Paralympic Science Support

logo Paralympic Science Support NL rgb

Paralympic Science Support NL is een nieuw initiatief dat structurele samenwerking initieert tussen Nederlandse kennisinstellingen en Paralympische topsportprogramma’s. Dat doet het enerzijds door onderzoek en innovaties te bevorderen. En anderzijds door coaches en staf actief te ondersteunen, als aanspreekpunt voor hun vragen.

Paralympic Science Support faciliteert uitwisseling van kennis door het ontwikkelen van een kennisbank. Met daarin expertise op het gebied van bijvoorbeeld classificatie, aanpassingen in de trainingen, sporthulpmiddelen of technologische ontwikkelingen.

Paralympic Science Support NL is een samenwerking tussen de volgende partners: Haagse Hogeschool, Amsterdam Institute of Sport Science, Sport Science & Innovation Groningen, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Paralympic Science Support NL werkt graag samen met enthousiaste experts. Of je nu gespecialiseerd bent in biomechanica, fysiologie, psychologie, technologie of productontwikkeling: jouw expertise is van onschatbare waarde.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Cees Vervoorn

  • Manager Toegepaste Wetenschap

Topsport maakt reeds lange tijd onderdeel uit van mijn leven. Zit als het ware in mijn bloed, sinds ik op 16-jarige leeftijd mocht deelnemen aan de Olympische Spelen te Montreal. Het is een verbondenheid die mij niet meer heeft losgelaten en later is uitgebreid met interesse voor bewegen in veel bredere zin. Het onderzoeken en uitdragen waard. Zo kunnen interventies bijdragen aan het verbeteren van gezondheid, kunnen gaming en gamification ingezet worden om mensen in beweging te krijgen en kan Topsport Topics onze (top)coaches helpen het beste uit hun pupillen te halen. Dit alles komt samen in mijn werk bij Kenniscentrum Sport & Bewegen!