Spring naar content

Trends & ontwikkelingen

Steeds meer trainers, coaches en begeleidingsstaf in de topsport maken gebruik van inzichten uit de wetenschap. De rol van embedded scientists binnen begeleidingsteams groeit.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Wetenschappelijk onderbouwde, actuele en begrijpelijke kennis is essentieel voor goede sportprestaties. Trainers, coaches, embedded scientists maar ook technisch directeuren lopen in de praktijk tegen hele diverse vraagstukken aan. Hoe zorg ik voor een goede trainingsopbouw? Welke (voedings)stoffen hebben effect op de sportprestatie? Er wordt veel in de media gepubliceerd; wat is wetenschappelijk onderbouwd? In begrijpelijke factsheets en artikelen vind je al veel onderbouwing en antwoorden op je vragen. Werk je in het topsportkader, neem dan contact op om te zien of we je van op maat gemaakt advies kunnen voorzien. 

Topsport Topics wil de (top)sport bevorderen door nieuwe wetenschappelijke informatie zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de sportpraktijk en door vragen uit de nationale topsportprogramma’s van wetenschappelijk gefundeerde antwoorden te voorzien.

Onze ambitie

Nog niet iedereen is ervan overtuigd dat wetenschappelijke toepassingen daadwerkelijk bijdragen aan betere prestaties. Wij willen zoveel mogelijk professionals in de topsportpraktijk en topsporters antwoord geven op de vragen die zij hebben. En hen de actuele onderbouwde kennis aanreiken waar zij hun voordeel mee kunnen doen. We doen dit samen met de consortiumleden van Topsport Topics: NOC*NSF en de afdeling Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en van de VU Amsterdam.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

dr. Herman IJzerman

  • Accountmanager

Als manager van zowel Topsport als Esports, Gaming en Gamification (EGG) is Herman eindverantwoordelijk voor de positionering van zowel de thema’s Topsport en EGG als het kenniscentrum.
Door objectief naar de ontwikkelingen in het veld en in wetenschappelijk onderzoek te kijken is het mogelijk beleidsmakers, onderzoekers en professionals uit het sport- en beweegwerkveld te voorzien van state of the art adviezen. Gesprekspartners zijn onder andere gemeente- provincie- en rijksambtenaren, ontwikkelaars en onderzoekers van hogescholen en universiteiten, maar ook professionals uit zowel de esports- als de traditionele sportwereld.