Spring naar content

Waarvoor kun je bij ons terecht?

We bekijken waar gamen en gamification kunnen bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van sport en bewegen en bieden relevante kennis voor professionals. Waar het gaat om esports, ondersteunen we coaches met kennis die hen helpt om hun talenten optimaal te begeleiden naar een topprestatie. We verzamelen en delen best practices, maar ook ervaringen die minder succesvol zijn gebleken. Ook verbinden we de EGG-wereld, het onderzoeksveld en de sport- en beweegprofessional door een kennisconsortium in te richten of aan te sluiten bij een bestaand kennisnetwerk.

Met het ebook esports krijg je een beeld van het ontstaan van esports en actuele praktijkvoorbeelden. De inspiratiesheet Esports, Gaming en Gamification (EGG) biedt buurtsportcoaches praktische tips om zelf met EGG aan de slag te gaan.

In twaalf hoofdstukken word je meegenomen in de wereld van esports vanaf het ontstaan tot actuele praktijkvoorbeelden van nu. Voor beleids-makers, onderzoekers en praktijkprofessionals.

Onze ambitie

Onze ambitie is om een betrouwbare kennisbron te zijn met objectieve informatie over EGG, gericht op sport en bewegen. Om dat te realiseren is verbondenheid nodig met ontwikkelaars, het onderzoeksveld en de professionals en beleidsmakers uit het werkveld.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

dr. Herman IJzerman

  • Accountmanager

Als manager van zowel Topsport als Esports, Gaming en Gamification (EGG) is Herman eindverantwoordelijk voor de positionering van zowel de thema’s Topsport en EGG als het kenniscentrum.
Door objectief naar de ontwikkelingen in het veld en in wetenschappelijk onderzoek te kijken is het mogelijk beleidsmakers, onderzoekers en professionals uit het sport- en beweegwerkveld te voorzien van state of the art adviezen. Gesprekspartners zijn onder andere gemeente- provincie- en rijksambtenaren, ontwikkelaars en onderzoekers van hogescholen en universiteiten, maar ook professionals uit zowel de esports- als de traditionele sportwereld.