Spring naar content
groep kinderen vieren overwinning

Een meetbaar effect

Je kunt er niet omheen dat sport en bewegen bijdraagt aan de gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor sociale cohesie in de samenleving. Maar waaruit blijkt dat eigenlijk? Beleidsmakers en mensen uit de praktijk hebben steeds meer behoefte aan bewijzen van de effecten van sport en bewegen. Onder andere om te onderstrepen dat het de (maatschappelijke) investering waard is. Als Kenniscentrum zetten wij ons in om het inzicht hierin te vergroten, zodat sport en bewegen in de toekomst een gegeven is.

Femke van der Pal

Femke van der Pal

Specialist Waarde van Sport & Bewegen

“Hallo en welkom! Goed dat je nieuwsgierig bent naar de waarde van sport en bewegen. Is dit thema nieuw voor je? Begin dan eens met het Human Capital Model, want hierin vind je alle effecten van sport en bewegen terug. Heb je vragen over dit model, of over de waarde van sport en bewegen in het algemeen? Neem dan gerust contact met mij op!”

Onze producten

Ben jij professional op het gebied van bijvoorbeeld sport, bewegen, of verduurzaming? Onze producten bieden kennis, inspiratie en praktische tips om in jouw gemeente aan de slag te gaan.

Effecten

Whitepaper Brede Welvaart Bevorderen

Hoe staan sport en bewegen en brede welvaart in relatie tot elkaar?

Human Capital Model

Ken je de 80 effecten van sport- en beweegactiviteiten al?

Kosten & Opbrengsten

SROI van Sport en Bewegen

Wat is het maatschappelijk rendement van investeren in sport en bewegen?

Financiering

Financieringswijzer Sport & Bewegen

Hoe kan ik de financiering van sport- en beweegbeleid hervormen?

Sportsubsidie database

Welke sportgerelateerde subsidies, sponsoring en financieringen zijn er?

Hoe werkt het Human Capital Model?

Het Human Capital Model bevat ruim 80 effecten van sport en bewegen, ingedeeld op kernwaarde. Klik je een bepaald effect aan, dan vind je daar een omschrijving van dat effect, artikelen die uitleg geven, interventies en producten die helpen het effect te bereiken en de contactgegevens van experts die je kunt benaderen voor extra informatie.

2,76

SROI van sport en bewegen

SROI van Sport en Bewegen

De Social Return On Investment (SROI) drukt het maatschappelijk rendement van investeringen in sport en bewegen uit. De methode toont de maatschappelijke kosten en opbrengsten – gerelateerd aan mensen die sporten en bewegen – en weegt die tegen elkaar af. De SROI van sport en bewegen in Nederland wordt geschat op 2,76. De maatschappelijke opbrengsten zijn dus 2,76x zo hoog als de kosten, waardoor er sprake is van maatschappelijke meerwaarde. Iedere gemeente heeft een eigen infographic met een lokaal SROI-cijfer en andere gemeentespecifieke kengetallen rondom sport en bewegen.

sport & bewegen impactwijzer

De Sport & Bewegen Impactwijzer

Wil jij als (maatschappelijke) organisatie, vereniging, stichting, onderneming of gemeente inzichtelijk maken hoe je met jouw sport- en beweegactiviteit bijdraagt aan een gezonde samenleving? Gebruik onze Sport & Bewegen Impactwijzer! Met de Sport & Bewegen Impactwijzer kan je gedurende de looptijd van een project beter sturen op doelen die samenhangen met bewegen, gezondheid en sociale participatie.

Ook interessant voor jou

Monitoring- en Evaluatiewijzer

Als je lokaal sport- en beweegbeleid wil monitoren en evalueren komt onze Monitoring- en Evaluatiewijzer (M&E-wijzer) van pas. Gebruik dit stappenplan om het beleid of de strategie te beoordelen en bij te sturen.

De Baten van Sport en Bewegen

Ecorys deed onderzoek naar de maatschappelijke waarde van sporten en bewegen. Dit geeft inzicht in de baten van sporten en bewegen op drie terreinen: gezondheid, sociaal en arbeid.

Beweegvriendelijke Omgeving

Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en sporten. Hoe richt je de openbare buitenruimte zo uitnodigend, veilig en inclusief mogelijk in?

Lokale Data in de Sport

Om effectief (sport)beleid te kunnen voeren is het van belang goed onderbouwde antwoorden te vinden op lokale vragen. Met deze handreiking ondersteunen we je bij het verzamelen en duiden van informatie.