Spring naar content

Maatschappelijk rendement

“Via Kenniscentrum Sport & Bewegen kregen we de mogelijkheid aangereikt om deel te nemen aan het onderzoek naar de SROI (social return on investment) van sport en bewegen. We hebben door de SROI een veel beter inzicht gekregen in ons uitgavenpatroon, meer inzicht in wat sport en bewegen opleveren en waar deze baten uiteindelijk terechtkomen.”

Ferdy Nugteren, beleidsmedewerker sport bij de gemeente Noordwijk

De economische en maatschappelijke effecten van sport en bewegen zijn talrijk. Dit geeft sport en bewegen een bepaalde waarde. Er is steeds meer behoefte aan bewijslast voor die waarde. Kenniscentrum Sport & Bewegen zet zich in om het inzicht hierin te vergroten. Ook laten de specialisten binnen dit team zien hoe we onze sportinfrastructuur financieel in stand kunnen houden en het optimaal kunnen benutten en verrijken.

Daarnaast helpen we professionals bij vraagstukken over verduurzaming, het meer openbaar maken van de sportieve ruimte en het beweegvriendelijker inrichten van de openbare ruimte.

Trends & ontwikkelingen

Mensen die werken in de wereld van sport en bewegen zijn ervan overtuigd dat sport en bewegen goed zijn voor je gezondheid, voor je persoonlijke ontwikkeling en voor sociale cohesie in de samenleving. Maar waaruit blijkt dat eigenlijk? Volgens economen is een extra levensjaar in goede gezondheid €100.000 waard. Wat is de bijdrage van sport daaraan? Beleidsmakers en mensen uit de praktijk hebben steeds meer behoefte aan bewijzen van de effecten van sport en bewegen. Onder andere om ervoor te zorgen dat (maatschappelijk) geld investeren in sport en bewegen vanzelfsprekend is. 

cover whitepaper beweegvriendelijke omgeving

Ben je op zoek naar handige instrumenten, stappenplannen, factsheets en whitepapers?

Betaalbaar sportaanbod is een ander belangrijk aandachtspunt op de gemeentelijke beleidsagenda. De overheidsbemoeienis bij sport draagt eraan bij dat de drempel van sportparticipatie in de meeste gevallen zo laag mogelijk blijft. Sport moet toegankelijk worden en blijven voor alle groepen in de samenleving. De overheid probeert sporten voor iedereen betaalbaar te houden door financieel te ondersteunen en bijvoorbeeld armoederegelingen in werking te stellen.

Een gezonde leefstijl van mensen is van essentieel belang om de toename van welvaartsziekten en daaraan gerelateerde zorgkosten terug te dringen. Dat vraagt ook een gezonde leefomgeving die uitnodigt om te sporten, fietsen en lopen, spelen en bewegen en elkaar te ontmoeten, een beweegvriendelijke omgeving dus. Dat de gezonde leefomgeving belangrijk is, wordt bekrachtigd in de aankomende Omgevingswet waarin het behalen van gezondheidswinst centraal staat. 

Een functionele en duurzame sportinfrastructuur is noodzakelijk om de waarde van sport en bewegen zo optimaal mogelijk te benutten. Voor vragen over de verduurzaming van sportaccommodaties hebben we het Platform Duurzame Sportsector opgericht. Ook zijn we namens de sportbranche kennispartner op het kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht voor kennis over de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen, met vragen over duurzame sportaccommodaties en de beweegvriendelijke omgeving, of voor informatie over hoe je sport en bewegen onder de aandacht brengt bij het inrichten van de gemeentelijke omgevingsvisie of de nieuwe Omgevingswet. Ook de betaalbaarheid en financiering van sport laten we niet onbelicht. 

Onze ambitie

We tonen graag het belang aan van de maatschappelijke en economische waarde van sport en bewegen. Dat doen we voor de sport- en beweegsector en de overheid, maar ook voor aanpalende sectoren. Zo inspireren we professionals om de waarde van sport en bewegen optimaal te benutten. 

Ilja van Holsteijn

  • Manager Waarde van sport en bewegen

Een groot deel van mijn carrière heb ik me bezig gehouden met het beweegvriendelijker maken van wijken in Nederland en daarbuiten. Als specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur richt ik me op het toepassen van die ervaring, gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijke kennis om onze steden, dorpen en buitengebieden nog beweegvriendelijker te maken voor iedereen. Niet alleen door naar de hardware te kijken, maar altijd in combinatie met de juiste organisatie er omheen en bijbehorende activatie.