Spring naar content

Bijeenkomst Revalidatie, Sport en Bewegen: een brede aanpak!

Inspireer anderen tot een gezonde leefstijl

Webinar Revalidatie, Sport en Bewegen: een brede aanpak

Vrijdag 18 juni jl. vond het webinar ‘Een brede aanpak’ van Revalidatie, Sport en Bewegen plaats. Het doel van het webinar was het vergroten en verbreden van de kennis over een brede leefstijl aanpak. Met boeiende presentaties, veel praktijkvoorbeelden, het delen van onderzoeksresultaten en de interactie met sprekers kunnen we concluderen dat dit doel bereikt is. Vertaling naar eigen praktijk en uitwisseling van kennis blijkt zeker gewenst. Bekijk hier het programma met filmpjes terug waarin wordt teruggeblikt op de presentaties. De programma’s zijn voorzien van kernboodschappen en contactgegevens, dus schroom niet om onderling dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan.

Met elkaar kunnen we anderen en onszelf inspireren tot een gezonde leefstijl!

Programma met kernboodschappen

Juiste leefstijlvoorlichting op maat (Dr. Sven Hoekstra, Loughborough University, UK)

 • Promotie van gezonde leefstijl is complex en vereist holistische benadering
 • Nog te weinig onderzoeken gedaan om per beperking richtlijnen te kunnen geven
 • Vertaling van onderzoek naar dagelijkse praktijk een niet te onderschatten aspect
 • Overweeg additieve of alternatieve strategieën
 • Fit for Life is een mooie aanvulling op het RSB programma
 • “Whistle-stop tour” geeft een impressie van PHC activiteiten, zie voor meer informatie deze website

Voorschrijven van bewegen als medicijn, van pilot tot bleu print (Dr. Femke van Nassau, PIE=M project, UMC Amsterdam)

 • Toelichting gegeven op onderzoek: het stappenplan lijkt een goede strategie voor implementatie
 • Wil je aan de slag kijk dan op www.beweegstappenplan.nl 

Delen good practices (Interview met Manon Kruse (Reade) & Linda Pules (Rivierenland))

Beiden doen nu meer dan alleen sport en bewegen, transitie naar leefstijlloket. Het inregelen van langdurige counseling blijft een aandachtspunt. Eigenlijk valt of staat het met voldoende bezetting en formatie. Als de randvoorwaarden goed zijn kun je nog meer mensen, beter begeleiden.

Update vervolgmetingen ReSpAct 2.0 – inclusie (Pim Brandenbarg MSc, ReSpAct onderzoek, UMCG)

 • Onderzoeksvraag: Wat is de impact van de Covid-19 pandemie op de lichamelijke activiteit, ervaren gezondheid en leefstijl van volwassenen met een lichamelijke beperking in Canada en Nederland?
 • Eerste resultaten laten zien dat een groot deel van ReSpAct 2.0 deelnemers lichamelijk actief is gebleven tijdens pandemie.
 • Mensen met een lichamelijk beperking in Canada ervaren een grotere negatieve impact van de pandemie op hun lichamelijke activiteit, gezondheid en leefstijl dan mensen met een lichamelijk beperking in Nederland.
 • Echter: kleine studie populatie en ReSpAct is een actief en gemotiveerd cohort.

Begeleiding rondom vermoeidheidklachten tijdens en na CVA-revalidatie (Bregje Seves MSc., ReSpAct onderzoek, UMCG, Lauren en Marieke)

 • Vermoeidheid na een CVA wordt onderschat
 • Niet iedere patiënt ontvangt begeleiding tijdens revalidatie
 • Hulpvraag vermoeidheid ontstaat vaak pas na revalidatie
 • De juiste begeleiding voor vermoeidheid lijkt er wel te zijn, maar de weg er naartoe is soms lastig.

Leefstijlnudging in de zorg (Cleo Kerkhof, Sue Behaviouraldesign Amsterdam)

 • Daniël Kanheman: Thinking fast, thinking slow: 98% van ons gedrag wordt bepaald door onbewuste impulsen
 • Dark wisdom 1: Maak het gewenste gedrag makkelijker en het ongewenste gedrag moeilijker
 • Dark wisdom 2: Bouw ‘Tiny Habits’
 • Dark wisdom 3: Ontwerp nieuwe frames voor gezondere keuzes
 • Dark wisdom 4: Boost motivatie door middle van loss aversion en accountabilitiy 
 • Kracht van herhaling! (zorg dat het makkelijker wordt, dat je het de hele dag ziet)
 • In elke context werkt het anders en/of moet je het anders doen

Vragen?
Als je vragen hebt, kun je mailen naar hans.leutscher@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Dr. Sven Hoekstra, Loughborough University, UK
 • Begeleiding bij vermoeidheidklachten CVA patiënten Bregje Seves MSc., ReSpAct onderzoek, UMCG
 • Update vervolgmetingen ReSpAct onderzoek Pim Brandenbarg MSc, ReSpAct onderzoek, UMCG
Cleo Kerkhof, Sue Behaviouraldesign Amsterdam
In dialoog met de sprekers in drie rooms:
 • Sven Hoekstra
 • PIE=M, ReSpAct en best practices
 • Cleo Kerkhof
Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.Revalidatie Sport en Bewegen

Praktische informatie

Datum: 18 juni 2021
Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Adres:
online

Deel dit evenement