Spring naar content

Geef een boost aan jouw Sportimpuls KSG of Jilib project of interventie

Geef dinsdag 10 december 2019 een boost aan jouw project of interventie uit de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en/of Jeugd in lage inkomensbuurten. Op deze dag kun je als projectleider, projectlid en als interventie-eigenaar weer je eigen programma samenstellen en kun je je verder verdiepen in de onderwerpen van de vorige KSG/Jilib bijeenkomst. We pakken door op een aantal onderwerpen van de bijeenkomst van 8 oktober jl, maar je kunt ook aansluiten als je er de vorige keer niet bij was!

Kies je er 10 december voor om:

 • mee te denken in een ontwikkelsessie?
  Kies dan één of twee van deze thema’s: een digitale app voor monitoring en evaluatie of het betrekken van ouders.
 • een meer inhoudelijke sessie bij te wonen?
  Ga verder met het vermarkten van je interventie of kies ervoor om meer te weten te komen over het werven van je doelgroep!!

Let op:
Je kunt alleen deelnemen aan de sessie over vermarkten van je interventie als je deze sessie de vorige KSG/Jilib bijeenkomst ook gevolgd hebt! Voor andere workshops kun je je wel vrijblijvend inschrijven.

Waar kies jij voor? Stel je eigen programma samen!

Maak een keuze uit:
 • Ontwikkelsessie: Ouders betrekken en thuis actief Welk instrument heb jij nodig om (nog) succesvoller te zijn bij het betrekken van ouders in jouw aanpak of om meer effect van je aanpak te hebben in de thuissituatie? Waar zou jij mee geholpen zijn? In deze sessie bespreken we de concepten/ideeën die naar voren kwamen in de sessie van 8 oktober en bouwen we hierop door. Hoe kunnen deze ideeën vertaald worden in concrete handvatten en strategieën?
of
 • Inhoudelijke sessie: Vermarkten van je interventie Onder leiding van strategisch marketingadviesbureau Branddoctors ga je aan de slag met het vermarkten van je project of interventie. We gaan verder waar we op 8 oktober zijn gebleven: klantinzichten. Op basis van getoetste aannames verdiep je je kennis over jouw klantengroep(en). We eindigen met het tastbaar maken van jouw inzichten, prototypen noemen we dat! Deze sessie is ook interessant en goed te volgen wanneer je er op 8 oktober niet bij was.
Maak een keuze uit:
 • Ontwikkelsessie: Instrument voor monitoring en evaluatie Het ophalen van lokale monitoring en evaluatie gegevens en het zichtbaar maken van resultaten is vaak een uitdaging voor projecten en interventies. Op 8 oktober hebben we zicht gekregen op wat de deelnemers belangrijk vinden in een instrument dat hen daarbij ondersteunt. Nu pakken we door en toetsen we het ontstane idee bij jou en werken we die samen verder uit. Intentie is dat je naar huis gaat met het gevoel dat jouw wensen en behoeften in de verdere uitwerking gehoord zijn. Zodat we samen tot een instrument komen die jij kan en wil inzetten, omdat het aan jouw behoeften voldoet. 
of
 • Ontwikkelsessie: werven van de doelgroep Uit de collectieve systeem analyse die we op 8 oktober in de werkplaats ‘het werven van je doelgroep’ hebben doorlopen, kwamen verschillende inzichten naar voren:
  1. Bij het werven van jongeren in lage inkomensbuurt werden knelpunten voornamelijk geadresseerd bij de actor 'ouders en jongeren' en de factor 'normen en waarden'. Onze rol als professional kwam herhaaldelijk aan bod; wat kunnen wij nog méér doen om onze doelgroep goed te bereiken?
  2. Ook bij het werven van kinderen met overgewicht werden knelpunten voornamelijk bij de de ‘ouders en jongeren’ genoemd en daarbij ook de rol van de actor ‘beweegaanbieders’. Factoren die daar spelen richten zich op 'normen en waarden' en de 'interactie'. In de sessie van 10 december gaan we verder op deze inzichten. Met verschillende experts verdiepen we ons in de ‘ouders en jongeren zelf en de invloed die wij daarop hebben.
Sprekers
Joris Swaak

Joris is ontwerper bij Panton, ontwerpers voor de zorg en houdt zich bezig met (gezondheids)vraagstukken die vragen om een goed ontwerp. Hij is ervan overtuigd dat het vormgeven van het proces naar leefstijlverandering samen met beweegprofessionals, (gedrags)experts en de doelgroep leidt tot breed gedragen oplossingen. Iedere betrokkenen: jong, oud, beweger, niet-beweger in zijn kracht/expertise betrekken in een verandertraject biedt hem uitdaging.

Hanneke de Bruin

Hanneke de Bruin werkt als zowel adviseur, als onderzoeker en als vormgever van gedragsinterventies bij ‘To Remind You’. Steeds met gedragsverandering als de gemene deler. Vanuit deze disciplines bestudeerd ze gedrag en adviseert ze mensen en organisaties die gedrag willen veranderen.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.


ZonMw

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

Kenniscentrum Sport
Horapark 4
6717 LZ Ede

Auto
Plan hier je route.
Rondom het gebouw kan je gratis parkeren.

Openbaar vervoer en fietsen
Als je met het openbaar vervoer komt, check de reisplanner van de NS voor de aankomst- en vertrektijden van de treinen op station Ede-Wageningen. De loopafstand vanaf het station bedraagt ca. 15 minuten. Je mag ook op kosten van Kenniscentrum Sport een fiets lenen. Ga daarvoor naar de fietsenstalling aan de Noordzijde van het station (aan de linkerzijde), meld dat je bezoeker van Kenniscentrum Sport bent en je krijgt op vertoon van een legitimatiebewijs gratis een fiets mee. Vervolgens wandel je met fiets aan de Zuidzijde het station uit en volgt u onderstaande route.

Heb je een OV-fiets abonnement dan kan je natuurlijk ook een OV-fiets huren. Dit kan je doen bij de fietsenstalling aan de Noordzijde, maar ook naar de Zuidzijde, waar een Bike-dispenser (onbemande fietsuitgifte) is. Ben je nog niet bekend met het OV-fiets systeem, ga dan naar http://www.ov-fiets.nl/.

Loop- en fietsroute
Vanaf Utrecht / Arnhem: neem vanaf het perron de trap naar beneden en sla linksaf de tunnel in.
Vanaf Amersfoort: loop door de stationshal en vandaar de trap naar beneden en sla linksaf de tunnel in.
Loop aan het eind van het tunneltje de trap op en loop rechtdoor de Oude Bennekomseweg in.
Steek de weg over en loop rechtdoor naar congrescentrum de Reehorst.
Steek voor het congrescentrum de weg over en loop door in dezelfde richting. Je loopt nu op de Bennekomseweg.
Loop door richting rotonde, bij het fietspad linksaf vervolgens 150 – 200 meter doorlopen tot u links het gebouw tegenkomt met de ronde uitbouw.

Je kunt de route iets afsteken door eerder linksaf te slaan (Paddenlaantje door een klein stukje bos). Bij de T-splitsing met de klinkerweg, sla je linksaf om vervolgens rechtsaf de bocht volgen. Aan de linkerkant vind je Kenniscentrum Sport.

Praktische informatie

Datum: 10 december 2019
Tijd: 10:15 - 14:30 uur

Adres:
Kenniscentrum Sport & Bewegen
Horapark 4
6717 LZ Ede, Nederland

Gratis

Deel dit evenement