Spring naar content

Kenniscafé Sport en Bewegen online: Wie geven we de ruimte?

Over de inclusieve beweegvriendelijke omgeving

De richtlijn ‘toegankelijkheid’ van het CROW is duidelijk: ‘Een goede ingerichte openbare ruimte is toegankelijk voor elke gebruiker zodat hij of zij zich zelfstandig kan voortbewegen zonder hulp van derden.’ Waarom is dat niet overal al voor elkaar? En is alleen toegankelijkheid wel genoeg?

Een inclusieve beweegvriendelijke openbare ruimte betekent naast toegankelijkheid ook de zorg voor sociale veiligheid en interventies om beweeggedrag te stimuleren. Voor vele Nederlanders is de beperkte bewegingsruimte in de huidige anderhalve-metersamenleving extra voelbaar. Er zijn twee miljoen mensen in Nederland die wel willen sporten of bewegen, maar het nog niet doen. Om hen te verleiden dat wel te doen, moet het aanbod zo dicht mogelijk bij huis zijn en zo laagdrempelig mogelijk. De kans die deze crisis biedt moeten we benutten voor ideeën, processen en regelgeving die de inclusieve buitenruimte stimuleert. Daarmee wordt de openbare ruimte pas echt voor iedereen toegankelijk en uitnodigend.

Van wie is de wijk? Welke stem telt mee als het gaat om het inrichten van de buurt? Hoe zorg je dat de openbare ruimte ‘inclusief’ wordt? Oftewel:

Wie geven we de ruimte?

Met die titel organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen – in samenwerking met de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ – op maandag 26 oktober een online kenniscafé over de inclusieve beweegvriendelijke omgeving. Belangenbehartigers, wetenschappers en beleidsmakers geven presentaties en gaan met elkaar in discussie, onder leiding van debatleider Martijn de Greve.

Doe inspiratie op van o.a. Rick Brink (‘minister van Gehandicaptenzaken’), Rita van Driel (voorzitter Alliantie Sporten en bewegen voor iedereen), prof. dr. Marco te Brömmelstroet (de ‘fietsprofessor’), Jorn Wemmenhove (urban change maker Humankind), Remko van den Dool (onderzoeker bij Mulier Instituut), Lieke Helmes (projectleider toegankelijk Zwolle), Kerstin Leidorf (VNG, projectteam Iedereen doet mee) & Guus Janssen (Advies Centrum Toegankelijkheid stichting Bartiméus). En draag in de interactieve sessie bij aan de inhoud van het nieuw te verschijnen inspiratiedocument Inclusieve Beweegvriendelijke Omgeving.

Doe nieuwe kennis op, volg de discussie en debatteer mee over vragen als:

  • Wat is een inclusieve beweegvriendelijke omgeving? En wat levert het op?
  • Welke doelgroepen lopen letterlijk of figuurlijk tegen hindernissen aan in de openbare ruimte?
  • Welke behoeften hebben verschillende doelgroepen in de wijk en hoe breng je dat samen? Of kunnen belangen ook tegengesteld aan elkaar zijn?
  • Wat is al vastgelegd in wetten, normen en beleid? Is dat genoeg?
  • Wat is op het gebied van inclusief sporten en bewegen al gebeurd vanuit het Nationaal Sportakkoord?
  • Hoe ontwerp je een inclusieve openbare ruimte? Zijn er tips en richtlijnen?
  • In welke gemeenten zijn al goede voorbeelden te vinden?

Voor wie is het evenement interessant?

Voor beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies, ontwerpers, belangenbehartigers, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

 

Ben je 26 oktober niet in de gelegenheid om het Kenniscafe bij te wonen? Schrijf je dan toch in en ontvang later een terugkijklink.

 

Ter inspiratie: Koning Willem Alexander in de Troonrede 2020

‘Investeren in veiligheid, bestaanszekerheid en een aantrekkelijke leefomgeving draagt bij aan bestrijding van de crisis, aan de veerkracht van de economie en aan vertrouwen in de toekomst.’ 

Tags

beweegvriendelijke omgeving BVO

Wat is de urgentie van een inclusieve beweegvriendelijke omgeving voor iedereen en wat kan de minister voor gehandicaptenzaken hier betekenen?
Aan welke basisfaciliteiten is behoefte bij ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een chronische aandoening, op het gebied van sport en recreatie in de openbare buitenruimte en in hoeverre zijn die al aanwezig?
Projectteam iedereen doet mee laat zien wat Nederland aan beleid heeft ten aanzien van toegankelijkheid, VN-verdrag Handicap en de Global Goals van WHO voor zover betrekking op sport, spelen en bewegen in de openbare ruimte.
Thema: hoe bestaande verkeersnormen een cruciale barriere zijn voor beweegvriendelijke en inclusieve woonstraten. En hoe kan een omkering van het gesprek hierover leiden tot enorme kansen (bijv. de omvorming van een schoolstraat + Kiss & Ride tot een beweegvriendelijk en incusieve speelomgeving voor kinderen).
Sprekers
Prof. Dr. Marco te Brömmelstroet

Prof. Dr. Marco te Brömmelstroet is hoogleraar Stedelijke Mobiliteitstoekomsten aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de maatschappelijke effecten van mobiliteitsinnovaties en de keuzes die we kunnen maken om onze mobiliteit en onze straten van de toekomst vorm te geven. Hij heeft samen met Thalia Verkade hier het boek Het Recht van De Snelste over geschreven.


Rita van Driel

Rita van Driel is al jarenlang een autoriteit op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een handicap, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Binnen Nederland was zij ruim 10 jaar actief bij NOC*NSF als programmamanager gehandicaptensport. Sinds 1 januari 2019 is Rita als zelfstandige aan de slag als adviseur ‘meedoen door sport en bewegen’, waarbij zij haar kennis en ervaring nu breder inzet, zowel voor andere organisaties als andere doelgroepen. Rita is door het Ministerie van VWS benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Samen met tien landelijke organisaties geeft Rita uitvoering aan de ambitie vanuit het Nationaal Sportakkoord dat iedere Nederlander een leven lang plezier aan sporten en bewegen moet kunnen beleven. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, of sociale positie zullen worden weggenomen.


Rick Brink

Rick Brink (Hardenberg, 1985) is in juni 2019 tijdens een liveshow op NPO1 door het publiek verkozen tot de allereerste minister van Gehandicaptenzaken van Nederland. Rick gaat samen met programmamakers bij KRO-NCRV relevante onderwerpen op de politieke en media-agenda zetten om zo obstakels weg te nemen voor 1,8 miljoen Nederlanders met een handicap. Rick: “Wij mogen als samenleving niet zo’n grote groep mensen negeren. Wij moeten Nederland laten inzien, dat een beperking niets mag uitmaken. Wij kunnen meer. En wij moeten meer. We willen toch allemaal een maatschappij, met wat minder mij en wat meer wij? Zo’n samenleving maak je met elkaar, met iedereen. Met en zonder beperking.”


Remko van den Dool

Remko van den Dool doet bij het Mulier Instituut onderzoek naar sportdeelname en is speciaal geïnteresseerd in de motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen. Hij heeft gepubliceerd over sportdeelnametrends, belemmeringen om te sporten en bewegen en de aansluiting van de behoefte van sporters bij het sportaanbod. Het accent van de publicaties ligt op de groep ouderen en mensen met een beperking. Remko is in 1987 afgestudeerd als sociaal psycholoog.


Lieke Helmes

Als projectleider van belangenbehartigersgroep Toegankelijk Zwolle zet ik me samen met zo’n veertig ervaringsdeskundigen in voor een toegankelijk en inclusief Zwolle. Een stad waar iedereen zo zelfstandig en volwaardig mee kan doen. Wat je achtergrond moge zijn, hoe je leefsituatie ook is, welke (on)mogelijkheden je gezondheid met zich meebreng, permanent of tijdelijk. De ervaringsdeskundigen hebben kennis en ervaring opgedaan vanuit hun eigen praktijk en willen dit delen. Dit doen we door te adviseren, te schouwen, voorlichting te geven voorlichting en activiteiten te organiseren. Het liefst in samenwerking met anderen, omdat we samen-leven en ieder zijn eigen kennis en kunde heeft. Tijdens het Kenniscafé Online geef ik graag concrete voorbeelden die Toegankelijk Zwolle gerealiseerd heeft, om de toegankelijkheid van de openbare ruimte en (publieke) gebouwen in Zwolle te vergroten. Ik zou zeggen laat je informeren en inspireren!


Jorn Wemmenhove

Jorn Wemmenhove is mede-oprichter en creatief strateeg van Humankind – agency for urban change. Hij adviseert overheden, bedrijven en non-profitorganisaties over hoe te werken aan steden op maat van de mens. Door anders denken en doen, het maken van nieuwe verbindingen, en te werken met een holistische aanpak en een multidisciplinair team kunnen we de gedroomde stad realiteit maken. Met behulp van transitiemanagement vertaalt hij visies in strategieën en acties. Thema’s waarop Humankind werkt zijn oa. de actieve stad, mobiliteit van de toekomst, en jongeren.

Kerstin Leidorf

Als projectleider ‘Iedereen doet mee!’ heb ik de mooie opdracht om alle gemeenten te informeren, inspireren en activeren om aan het VN-verdrag Handicap te werken. Als eerste overheid hebben gemeenten een grote rol in het toegankelijk en inclusief maken van de samenleving. Een concrete taak is het opstelen van de Lokale Inclusie Agenda. Dit doen zij natuurlijk niet alleen! De samenwerking met ervaringsdeskundige inwoners is de kern van het werken aan het VN-verdrag.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.

Praktische informatie

Datum: 26 oktober 2020
Tijd: 15:00 - 17:00 uur

Adres:
online

Gratis

Deel dit evenement