Spring naar content

Online inspiratiebijeenkomst Europa en Sport Erasmus+

Welke mogelijkheden biedt het EU Erasmus+ programma voor de sport in 2022? Onlangs is de call 2022 opengesteld, met een deadline op 23 maart. Ben jij erop voorbereid of wil je in 2023 goed beslagen ten ijs komen?

Sinds 2018 organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met een aantal partnerorganisaties de jaarlijkse Europa en Sport-bijeenkomst rond de lancering van de subsidiecall van Erasmus+ Sport voor het nieuwe jaar. De directie Sport van het ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, NOC*NSF ,Sportsubsidie.nl en Innofius ontvangen je graag (weer), net als vorig jaar online. Met toch ook gelegenheid tot interactie, zowel met de sprekers in de studio in Ede als onderling.

Nederlandse organisaties maken nog weinig gebruik van de mogelijkheden die het Europese Erasmus+/Sport programma en andere Europese programma’s bieden.

Tijdens deze 1,5 uur durende sessie delen experts en ervaren aanvragers hun kennis met je. Hoe werkt het aanvragen van subsidie, en waar kun je subsidie voor aanvragen binnen Erasmus+/ Sport. Ook gaan we in op de achtergronden, de prioriteiten en thema’s die Europa belangrijk vindt. Ook buiten Erasmus+/Sport zijn interessante mogelijkheden voor deelname in Europese projecten, zoals Horizon Europe of Healthy Lifestyle4All.

Deze inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen, in samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en Sportsubsidie.nl. Met speciale medewerking van de unit sport van de Europese Commissie in Brussel.

Voor wie?
Voor iedereen die betrokken is bij internationalisering en/of Europese fondsenwerving in de sport, met name beleidsmedewerkers van gemeenten, sportorganisaties en ngo’s, wetenschappers en kennisorganisaties.

Vragen?
Neem contact op met Jacqueline Kronenburg.

Let op: Was je verhinderd op 11 januari 2022? De geregistreerde deelnemers hebben inmiddels via e-mail de link naar de replay ontvangen. Ook geïnteresseerd? Hier vind je de opname. Op de pagina downloads vind je presentaties en publicaties die zijn behandeld in de inspiratiebijeenkomst.

Floor van Houdt, hoofd unit sport Europese Commissie, over doelstellingen en acties Europese Commissie voor de sport, met extra focus op Erasmus+ call 2022.
Inge Jansen (beleidsmedewerker directie sport VWS) licht rol van VWS toe.
Welke bedragen zijn dit jaar beschikbaar en hoe bereid je je goed voor op deze call of die van volgend jaar? Hoe vorm je een consortium?
Leer van successen en tegenvallers op het gebied van aanvragen, het uitvoeren en verantwoorden van projecten. Met o.a. Fenna Westerduin van KNHS over het proces rondom de aanvraag voor het European Equestrian Young Leaders Network.
De experts uit deze sessie, aangevuld met André de Jeu van VSG en Theo Neyenhuis van NOC*NSF, delen hun belangrijkste tips en beantwoorden vragen vanuit de chat.
Sprekers
Jacqueline Kronenburg

Jacqueline is moderator van deze inspiratiebijeenkomst. Zij volgt voor Kenniscentrum Sport & Bewegen de politieke besluitvorming over sport en bewegen en onderhoudt de contacten met o.a. de Tweede Kamer en ‘Brussel’. Ze helpt de sportsector graag met gerichte informatie over sport en bewegen, het duiden van ontwikkelingen, Engelstalige informatie over sport en bewegen in Nederland en Europese subsidiemogelijkheden voor sport en bewegen. Jacqueline is daarnaast bestuurslid bij de internationale breedtesportorganisatie TAFISA.


Inge Jansen

Het ministerie van VWS heeft in Nederland haar ambities opgeschreven in het Nationaal Sportakkoord. Ook de Europese Unie heeft ambities op het gebied van sport, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit. Inge Jansen (beleidsmedewerker, directie Sport) zorgt ervoor dat de Europese ambities zoveel mogelijk aansluiten bij de ambities die Nederland heeft en dat er linken worden gelegd om samenwerking met andere Europese lidstaten te bevorderen.

Floor van Houdt

Floor van Houdt is sinds meer dan 25 jaar werkzaam bij de Europese Commissie. Ze is op dit moment verantwoordelijk voor Europees sportbeleid, waarbij ze zich bezighoudt met samenwerking met Europese lidstaten op het vlak van sportbeleid, dialoog met internationale sportfederaties en instellingen en sportfondsen onder Erasmus+. Hiervoor heeft ze o.a. gewerkt aan jeugdbeleid, onderzoek, ondernemerschap en maritieme zaken.

Floor heeft rechten en Europese studies gestudeerd in Nederland, Spanje en België.

Theo Neyenhuis

Senior adviseur public affairs NOC*NSF.

Ben Moonen

Ben Moonen is eigenaar van Sportsubsidie.nl, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in subsidie- en fondsenwerving voor sportorganisaties. Ben heeft veel ervaring met Europese subsidies en is mede-auteur van de Whitepaper ‘Europese financieringsvormen voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen’

André de Jeu

Directeur Vereniging Sport en Gemeenten, bestuurslid ACES Europe en representative voor Eurocities.

Daniëlle de Boer

Vanuit haar bureau Innofius werkzaam in Nederland & België, voor onderwijsorganisaties, kennisinstellingen en overheid.

Fenna Westerduin

Fenna Westerduin houdt zich bezig met Public Affairs, Welzijn en subsidies bij de KNHS. Ze is programmamanager van de KNHS Young Leaders Program en heeft met verschillende Europese stakeholders in 2020 een aanvraag gedaan voor het European Equestrian Young Leaders Network.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.


Ministerie van VWS


Vereniging Sport en Gemeenten

Sportsubsidie.nl

Innofius

Praktische informatie

Datum: 11 januari 2022
Tijd: 10:15 - 12:00 uur

Adres:
online

Gratis

Deel dit evenement