Spring naar content

Online inspiratiebijeenkomst Europa en Sport Erasmus+

Welke mogelijkheden biedt het EU Erasmus+ programma voor de sport in 2023 en verder? In november 2022 is de call 2023 opengesteld. De deadline is 22 maart 2023 om 17.00 uur voor de Erasmus+ aanvragen die in Brussel moeten worden ingediend. Voor de nieuwe actie – leermobiliteit in de breedtesport -kun je nu in Nederland aanvragen indienen, met de deadlines 23 februari en 4 oktober 2023 om 12.00 uur. Ben jij erop voorbereid of wil je in 2023 goed beslagen ten ijs komen?

Registreer je dan voor de jaarlijkse online Europa en Sport-bijeenkomst. Deze organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met een aantal partnerorganisaties altijd rond de lopende subsidiecall van Erasmus+ Sport.

Over het webinar
Tijdens deze 75 minuten durende sessie delen experts en ervaren aanvragers hun kennis met je. Hoe werkt het aanvragen van subsidie, en waar kun je subsidie voor aanvragen binnen Erasmus+/ Sport en waar vind je informatie? Ook gaan we in op de achtergronden, de prioriteiten en thema’s die Europa belangrijk vindt, plus andere Europese programma’s.

De sprekers zijn afkomstig van de directie Sport van het ministerie van VWS, het Nationaal Agentschap Erasmus+, VSG, NOC*NSF en Sportsubsidie.nl. Je kunt online je vragen stellen via de chat, zowel voor de sprekers als onderling.

Let op! Ben je verhinderd op 7 februari 2023, dan kun je je alsnog inschrijven. Je mist dan wel de mogelijkheid om online te netwerken en je vragen te stellen, maar je neemt wel kennis van de gedeelde informatie via een link naar een replay, die we een paar dagen later met de deelnemers delen.

Voor wie?
Voor iedereen die betrokken is bij internationalisering en/of Europese fondsenwerving in de sport, met name beleidsmedewerkers van gemeenten, sportorganisaties en ngo’s, wetenschappers en kennisorganisaties.

Deze online inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen, in samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en Sportsubsidie.nl.

Vragen?
Neem contact op met Jacqueline Kronenburg.

Sprekers
Jacqueline Kronenburg

Jacqueline is moderator van deze inspiratiebijeenkomst. Zij volgt voor Kenniscentrum Sport & Bewegen de politieke besluitvorming over sport en bewegen en onderhoudt de contacten met o.a. de Tweede Kamer en ‘Brussel’. Ze helpt de sportsector graag met gerichte informatie over sport en bewegen, het duiden van ontwikkelingen, Engelstalige informatie over sport en bewegen in Nederland en Europese subsidiemogelijkheden voor sport en bewegen. Jacqueline is daarnaast bestuurslid bij de internationale breedtesportorganisatie TAFISA.

Benthe Tanghe

Het ministerie van VWS heeft in Nederland zijn ambities opgeschreven in het Sportakkoord II. Ook de Europese Unie heeft ambities op het gebied van sport, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit. Benthe Tanghe (beleidsmedewerker, directie Sport) zorgt ervoor dat de Europese ambities zoveel mogelijk aansluiten bij de ambities die Nederland heeft en dat er links worden gelegd om samenwerking met andere Europese lidstaten te bevorderen.

Jurgen Aarden

Programma-adviseur Erasmus+Sport bij het Nationaal Agentschap Erasmus+’. Jurgen heeft de taak de nieuwe mobiliteitsactie voor de breedtesport in Nederland te implementeren.

Theo Neyenhuis

Senior adviseur public affairs NOC*NSF.

Ben Moonen

Ben Moonen is eigenaar van Sportsubsidie.nl, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in subsidie- en fondsenwerving voor sportorganisaties. Ben heeft veel ervaring met Europese subsidies en is mede-auteur van de Whitepaper ‘Europese financieringsvormen voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen’

André de Jeu

Directeur Vereniging Sport en Gemeenten, bestuurslid ACES Europe en representative voor Eurocities.

Daniëlle de Boer

Vanuit haar bureau Innofius werkzaam in Nederland & België, voor onderwijsorganisaties, kennisinstellingen en overheid.

Programmagids Erasmus+ 2023
Deze programmagids is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die inzicht wil krijgen in de opzet en inhoud van het Erasmus+-programma.

 

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.


Ministerie van VWS

Nationaal Agentschap Erasmus+


Vereniging Sport en Gemeenten

Sportsubsidie.nl

Innofius

Praktische informatie

Datum: 7 februari 2023
Tijd: 15:30 - 16:45 uur

Adres:
online

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement