Spring naar content

Online inspiratiebijeenkomst Europa en Sport Erasmus+

Welke mogelijkheden biedt het EU Erasmus+ programma voor de sport in 2021? Binnenkort gaat de call weer open, ben jij erop voorbereid?

Nederlandse organisaties maken nog weinig gebruik van de mogelijkheden die het Europese Erasmus+/Sport programma en andere Europese programma’s bieden. Deze inspiratiesessie rondom de nieuwe ‘call’ is een initiatief van de directie Sport van het ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, NOC*NSF en Sportsubsidie.nl.

De presentaties van deze inspiratiesessie vind je terug op deze pagina (de informatie wordt verder aangevuld).

Plenaire sessie

Hier kun je de plenaire sessie en de presentaties gehouden tijdens de plenaire sessie terugkijken.

Ervaringen van gehonoreerde projecten

Mocht je naar aanleiding van deze inspiratiesessie vragen hebben, kun je contact opnemen met Jacqueline Kronenburg van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Maak een keuze uit 1 van de 4 voorbeelden.
  1. SmartPool (Willem La Riviere, Koninklijke Nederlandse Biljart Bond; project waarin pool en wiskunde wordt gecombineerd; gehonoreerd vanuit Erasmus+ Onderwijs)
  2. Korfball 4 gender equality (Pleun van Doornik, Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, en Ingrid van Gelder, NOC*NSF/Winning Sport + , gehonoreerd project vanuit EU preparatory action Exchanges and mobility in sport)
  3. Nevobo als lead in Volleyball4all en partner in World2Win (Dorien Tenhaeff en Astrid Beumer, ervaring als lead en partner in Erasmus+ Sport-projecten)
  4. Gemeente Nissewaard in 'New Towns Sport Cities' (Bart de Koning, partner in gehonoreerd Erasmus+ Sport-project over Encourage social inclusion and equal opportunities in sport).
Maak een keuze uit 1 van de 4 voorbeelden.
  1. SmartPool (Willem La Riviere, Koninklijke Nederlandse Biljart Bond; project waarin pool en wiskunde wordt gecombineerd; gehonoreerd vanuit Erasmus+ Onderwijs)
  2. Korfball 4 gender equality (Pleun van Doornik, Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, en Ingrid van Gelder, NOC*NSF/Winning Sport + , gehonoreerd project vanuit EU preparatory action Exchanges and mobility in sport)
  3. Nevobo als lead in Volleyball4all en partner in World2Win (Dorien Tenhaeff en Astrid Beumer, ervaring als lead en partner in Erasmus+ Sport-projecten)
  4. Gemeente Nissewaard in 'New Towns Sport Cities' (Bart de Koning, partner in gehonoreerd Erasmus+ Sport-project over Encourage social inclusion and equal opportunities in sport).
dummy tekst
Sprekers
Astrid Beumer

Astrid Beumer is onderdeel van het World2Win en Volleyball4All projectteam en heeft het Volleyball4All budget opgesteld en is contactpersoon voor de EU. Ze is financieel coördinator bij de Nevobo, en o.a. verantwoordelijk voor financiële monitoring en subsidie programma’s van volleybalevenementen en -breedtesportprogramma’s.


Dorien Tenhaeff

Dorien Tenhaeff is onderdeel van het World2Win en Volleyball4All projectteam en heeft de Volleyball4All aanvraag geschreven  en mee geschreven in de W2W aanvraag. Ze is een projectmanager bij de Nevobo en heeft ervaring in volleybal en breedtesport strategieën in Nederland als buitenland. Dorien initieert en leidt multilaterale samenwerkingen tussen verenigingen, overheid en sociaal maatschappelijk organisaties.


Ben Moonen

Ben Moonen is eigenaar van Sportsubsidie.nl, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in subsidie- en fondsenwerving voor sportorganisaties. Ben heeft veel ervaring met Europese subsidies en is mede-auteur van de Whitepaper ‘Europese financieringsvormen voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen’


Pleun van Doornik

Pleun van Doornik is beleidsmedewerker Opleidingen/Strategie en beleid bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. Ze heeft afgelopen jaar twee succesvolle subsidieaanvragen geschreven, namelijk ’Korfball 4 Gender Equality’ en ‘International korfball coaching: The creation of a level 3/4 course’’. De aanvragen sluiten naadloos aan bij de ambities van het KNKV om internationaal korfbal te blijven stimuleren en ontwikkelen. Pleun’s enthousiasme en belangstelling voor internationale samenwerkingen zorgden onder andere voor het succes van deze subsidieaanvragen.


Willem la Riviere

Willem La Riviere is sinds 2008 directeur van de KNBB en een geboren en getogen Rotterdammer. De Rotterdamse mentaliteit is dan ook onderdeel van hoe projecten en activiteiten binnen de KNBB worden oppakt. Vooral doen en innoveren is het motto. Deze innovatiedrive leidt tot impact en verandering binnen en buiten de KNBB. Niet alleen in productontwikkeling maar ook in aanpak en het vinden van de benodigde financiering. Kantinebaas, competitieveiling.nl, Tijd voor Krijt en SmartPool zijn een paar concrete voorbeelden die daardoor zijn ontstaan.


Bart Ooijen

Attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel voor Gezondheid, Jeugd en Sport


Bart de Koning

Bart de Koning is beleidsmedewerker Sport bij de gemeente Nissewaard. De gemeente Nissewaard participeert al een aantal jaar in een samenwerkingsverband tussen vergelijkbare steden in andere landen in Europa. Dat gaat in dit geval om “New Towns”. Steden zoals Spijkenisse die onder de rook van een grote stad in de jaren 60-70-80 explosief zijn gegroeid van klein dorp naar stad.  Bart de Koning zet nu in bij de gemeente Nissewaard met een nieuw project via Erasmus + waarbij met een aantal van de “New Towns” een projectplan is ingediend met als onderwerp: “Het aanmoedigen van sociale inclusiviteit en gelijke kansen in- en door sport”. Het projectplan scoorde 85 van de 100 punten en is volledig gehonoreerd. Start: mei 2021.


Inge Jansen

Het ministerie van VWS heeft in Nederland haar ambities opgeschreven in het Nationaal Sportakkoord. Ook de Europese Unie heeft ambities op het gebied van sport, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit. Inge Jansen (beleidsmedewerker, directie Sport) zorgt ervoor dat de Europese ambities zoveel mogelijk aansluiten bij de ambities die Nederland heeft en dat er linken worden gelegd om samenwerking met andere Europese lidstaten te bevorderen.


Froukje Smits
Meedoen aan sport heeft belangrijke voordelen voor jongeren. Het helpt ze zich te ontwikkelen tot gezonde, veerkrachtige volwassen. Voor sommige kwetsbare jongeren is sporten helaas niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld voor jongeren die in een AZC wonen. Froukje Smits van Hogeschool Utrecht onderzoekt hoe je hen toch kunt betrekken. Met haar promotieonderzoek won ze 2500 euro, als finalist van de #BeInclusive EU Sport Awards.
De Europese Commissie geeft met de #BeInclusive Awards erkenning aan organisaties die de kracht van sport gebruiken om de sociale inclusie van kansarme groepen te vergroten. De jury roemde het onderzoek van Froukje Smits om de creatieve en innovatieve methodes die de doelgroep actief betrekken, en om de digitale middelen die worden gebruikt.

Ingrid van Gelder, NOC*NSF/ WINNING Sport Management & Consultancy

Na 15 jaar NOC*NSF, is Ingrid van Gelder begin 2020 haar eigen adviesbureau WINNING gestart. Ingrid gelooft in de kracht van internationale samenwerking om concrete resultaten te behalen. Ingrid wil dan ook graag meer sport organisaties laten ervaren wat Europese samenwerking kan brengen.

Ingrid heeft veelzijdige EU ervaring. Zij begon haar carrière tussen de lobbyisten op het G4 kantoor in Brussel. Als projectmanager en initiator van EU projecten weet ze uit eigen ervaring hoe je een EU project van idee tot uitvoering optimaal kan vormgeven. Ingrid was ook een van de mede-oprichters van #TeamEU, een krachtig servicemodel voor NOC*NSF en Sportbonden. Vanuit die rol begeleidde zij meerdere bonden bij hun weg naar Europa. Momenteel is Ingrid bovendien coördinator bij World2Win.

Jacqueline Kronenburg

Jacqueline is moderator van deze inspiratiebijeenkomst. Zij volgt voor Kenniscentrum Sport & Bewegen de politieke besluitvorming over sport en bewegen en onderhoudt de contacten met o.a. de Tweede Kamer en ‘Brussel’. Ze helpt de sportsector graag met gerichte informatie over sport en bewegen, het duiden van ontwikkelingen, Engelstalige informatie over sport en bewegen in Nederland en Europese subsidiemogelijkheden voor sport en bewegen. Jacqueline is daarnaast bestuurslid bij de internationale breedtesportorganisatie TAFISA.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.

Praktische informatie

Datum: 14 december 2020
Tijd: 15:00 - 17:15 uur

Adres:
online

Gratis

Deel dit evenement