Spring naar content

Sport en bewegen voor iéder kind

Donderdagochtend 19 januari 2023 organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen en JOGG de bijeenkomst ‘Sport en bewegen voor ieder kind’. Momenteel is het maximumaantal deelnemers voor deze bijeenkomst bereikt. Je kunt je niet meer aanmelden.

Programma
Deze ochtend vertellen ervaringsdeskundigen hoe het is om in armoede te leven. Hoe beleven zij sport en bewegen en waarom doen zij – of hun kinderen – wel of niet mee? Wat houdt hen tegen? En wat helpt hen juist? Aan de hand van eigen casuïstiek ga je met andere beleidsmedewerkers én de ervaringsdeskundigen in gesprek over oplossingsrichtingen. Ook bieden we je inspiratie en perspectief om de stap van denken naar doen te zetten.

De plenaire aftrap om 10.00 uur (inloop 09.30 uur). De ochtend wordt om 12.00 uur afgesloten met een gezamenlijke netwerklunch.

Waarom deze bijeenkomst?
Veel gemeenten hebben iets geregeld om ook de kwetsbare jeugd te laten sporten en bewegen. Toch slagen we er nog onvoldoende in om deze groep ook echt te bereiken. Uit de meest recente sport- en beweegcijfers blijkt namelijk dat ruim de helft van de kinderen die opgroeien in armoede, niet (structureel) participeert in sport en bewegen.

Georganiseerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen en JOGG
Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. JOGG wil een gezonde samenleving, waarin het voor ieder kind mogelijk én normaal is om gezond te eten en voldoende te bewegen en ontspannen. Met deze bijeenkomst voor beleidsmedewerkers/adviseurs hebben beide partijen als doel om samen met het werkveld meer inzicht te krijgen in de kansen om deze groep te bereiken en deel te laten nemen aan sport- en beweegactiviteiten.

Deelnemen
Wil je er 19 januari bij zijn? Meld je dan snel aan.
Let op: deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor beleidsmedewerkers/-adviseurs bij een gemeente of provincie. Het aantal plaatsen voor deze bijeenkomst is beperkt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Vragen?
Als je vragen hebt, kun je mailen naar evenementen@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Sprekers
Ivo van der Kwast (dagvoorzitter)

Ivo is een rasechte levensgenieter, die positief en energiek in het leven staat. Momenteel is hij adviseur lokale JOGG-aanpak en helpt hij lokale JOGG-teams om de JOGG-aanpak te implementeren. De vijf voorgaande jaren heeft hij zich ontwikkeld als beleidsmedewerker sport & bewegen binnen de werkorganisatie HLTSamen. Ivo heeft ervaring in het begeleiden van diverse bijeenkomsten op uiteenlopende thema’s.


dr. Mirjam Stuij

Als senior onderzoeker doet Mirjam verdiepend kwalitatief onderzoek naar sport en bewegen in relatie tot sociale ongelijkheid, zorg en betekenisgeving. Waarom doen mensen wel of niet mee aan sport? Hoe werkt sociale ongelijkheid, en in het bijzonder sociale klasse, door (niet) kunnen, mogen en willen meedoen aan sport? Wat betekent die ongelijkheid voor mensen die werken in de sport, beleid en zorg? Deze vragen staan centraal in Mirjams onderzoeken.

Praktijk Mirosa

Praktijk Mirosa biedt hulp aan aan jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die in de problemen zijn gekomen. De professionals staan voor toegankelijke, persoonlijke en professionele hulpverlening waarbij kennis en ervaring worden gebundeld. Marie van Steensel is initiatiefneemster en oprichtster van Praktijk Mirosa. Marie is eclectisch ambulant werkend therapeut. Ze is ervaringsdeskundige in complexe vroegkinderlijke trauma’s, ouderverstoting, verslavingsproblematiek, KOPP, ADHD en CPTSS.Haar persoonlijke ambitie is om mensen die ‘vastlopen’ in het leven weer op de juiste ‘rails’ te krijgen. Daarbij richt zij zich op het investeren in zelfontwikkeling en persoonlijke groei.

Stichting Sterk uit Armoede

Sterk uit Armoede is een ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door de mensen in armoede. Armoedebeleid maken voor kwetsbare mensen is een lastige taak. Sterk uit Armoede is ervan overtuigd dat het absoluut meerwaarde heeft om opgeleide ervaringsdeskundigen mee te laten denken bij de totstandkoming van het gemeentelijk armoedebeleid in lijn met de visie dat je niets voor de mensen zonder de mensen in armoede moet doen. De aanpak kenmerkt zich door de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen en hun ervaringskennis als complementair onderdeel te zien van de oplossing.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.


Praktische informatie

Datum: 19 januari 2023
Tijd: 09:30 - 12:30 uur

Adres:
Urban Outka
Zoomstede 13-35
3431 HK Nieuwegein, Nederland

Gratis

Deel dit evenement