Spring naar content

Sport en bewegen voor iéder kind

Donderdagochtend 19 januari 2023 organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen en JOGG de bijeenkomst ‘Sport en bewegen voor ieder kind’. Ben je als beleidsmedewerker/-adviseur werkzaam bij een gemeente of provincie? En wil jij met én van elkaar leren hoe je ook jeugd in armoede écht kunt bereiken met je beleid? Meld je dan snel aan.

Programma
Deze ochtend vertellen ervaringsdeskundigen hoe het is om in armoede te leven. Hoe beleven zij sport en bewegen en waarom doen zij – of hun kinderen – wel of niet mee? Wat houdt hen tegen? En wat helpt hen juist? Aan de hand van eigen casuïstiek ga je met andere beleidsmedewerkers én de ervaringsdeskundigen in gesprek over oplossingsrichtingen. Ook bieden we je inspiratie en perspectief om de stap van denken naar doen te zetten.

Op een nog nader te bepalen locatie (regio Utrecht) is de plenaire aftrap om 10.00 uur (inloop 09.30 uur). De ochtend wordt om 12.00 uur afgesloten met een gezamenlijke netwerklunch.

Waarom deze bijeenkomst?
Veel gemeenten hebben iets geregeld om ook de kwetsbare jeugd te laten sporten en bewegen. Toch slagen we er nog onvoldoende in om deze groep ook echt te bereiken. Uit de meest recente sport- en beweegcijfers blijkt namelijk dat ruim de helft van de kinderen die opgroeien in armoede, niet (structureel) participeert in sport en bewegen.

Georganiseerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen en JOGG
Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. JOGG wil een gezonde samenleving, waarin het voor ieder kind mogelijk én normaal is om gezond te eten en voldoende te bewegen en ontspannen. Met deze bijeenkomst voor beleidsmedewerkers/adviseurs hebben beide partijen als doel om samen met het werkveld meer inzicht te krijgen in de kansen om deze groep te bereiken en deel te laten nemen aan sport- en beweegactiviteiten.

Deelnemen
Wil je er 19 januari bij zijn? Meld je dan snel aan.
Let op: deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor beleidsmedewerkers/-adviseurs bij een gemeente of provincie. Het aantal plaatsen voor deze bijeenkomst is beperkt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Vragen?
Als je vragen hebt, kun je mailen naar evenementen@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.


Praktische informatie

Datum: 19 januari 2023
Tijd: 09:30 - 12:30 uur

Adres:
N.t.b. Regio Utrecht

Gratis

Aanmelden evenement

Deel dit evenement