Spring naar content

Week van de Motoriek ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’

Het is van belang dat de jeugd van jongs af aan veel, gevarieerd en met plezier beweegt om een gezonde motorische basis te ontwikkelen. Daarom organiseerde we 1 t/m 5 november 2021 samen met het Ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO, Wij Buurtsportcoaches, NVFK, Lectorenplatform Sport & Bewegen en TAFISA de Week van Motoriek onder het thema ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’.

Verder lezen

De Week van de Motoriek heeft veel inzichten, kennis en informatie opgeleverd om een gezonde motorische ontwikkeling voor kinderen te ontwikkelen. Dit hebben we gebundeld in een digimagazine.

Naar het magazine

mobiele weergave digimagazine wvdm 2021

Meer én beter bewegen is het hoofdthema van de Week van de Motoriek. Samen duiken we in de leefwereld van de jeugd t/m 24 jaar, maar ook in die van hun ouders. Tijdens de plenaire aftrap lichten we het totale weekprogramma toe. Bert van Oostveen, directeur Kenniscentrum Sport & Bewegen opent de themaweek door samen met collega én dagvoorzitter Kirsten de Klein in gesprek te gaan met demissionair staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis (o.v.). Na de opening ontvangen we hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken prof. dr. Micha de Winter, die ons meeneemt in de vraag wat jongeren daadwerkelijk nodig hebben én hoe je hun handelingsvermogen versterkt. Het gevarieerde aanbod aan webinars die we tijdens de Week van de Motoriek met jullie willen delen is relevant voor iedere professional die sport en bewegen een warm hart toedraagt. Na de opening gaan we direct over op de eerste inhoudelijke sessie ‘Lokaal krachten bundelen voor een vaardige generatie’.
De implementatie van het deelakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ op lokaal niveau vraagt om samenwerking van verschillende stakeholders in de wijk, met name om de groep met de grootste motorische achterstand aan het bewegen te krijgen. Sessievoorzitters Paul van der Meer en Eric Lagendijk zullen tijdens dit webinar verschillende professionals aan het woord vanuit verschillende organisaties die allemaal werken aan meer en beter bewegen van de jeugd. Zo vertelt Geert Geurken over zijn ervaring met de implementatie van het succesvolle 2+1+2 model, beantwoordt Aileen Boersen van GGD Zaanstreek-Waterland vragen vanuit het sociaal domein, en zal Yaël Goudsmit van Team Sportservice Haarlemmermeer inzicht geven wat een Buurtsportcoach allemaal nodig heeft om de verbinding tussen school, buurt en sportvereniging goed vorm te geven. Met deze drie sprekers duiken we dieper in de vragen (a) waarom is het nuttig, noodzakelijk en wenselijk om als partij samen te werken?, (b) hoe kunnen we dat het beste aanpakken? en (c) wat hebben we hiervoor nodig?
Sport- en beweeggedrag van kinderen begint bij de opvoeding. Wat maakt dat sommige ouders sport en bewegen minder belangrijk (lijken te) vinden? Tijdens deze sessie zijn de echte experts aan het woord: ouders zelf! Vinden ze sport en bewegen echt niet belangrijk? Waarom lukt het niet ze te betrekken? We stellen vragen die je nooit eerder aan hen hebt gesteld. Maar dat niet alleen. Ook experts Tessa Blom (Altra), Vicky Dellas (Mulier Instituut) en Marjolein van Leeuwen (Pharos) delen kennis en ervaringen uit onderzoek en praktijk. Sleutelwoorden? Motivatie, woordkeuze en verwachtingen.
Buitenspelen is steeds minder vanzelfsprekend in het dagelijks leven van kinderen. Een verontrustende gedachte, want daarmee missen we kansen in de ontwikkeling van kinderen. In dit webinar bespreken we waarom buitenspelen belangrijk is. Gaat het alleen om motorische ontwikkeling of is er meer? En hoe komt het eigenlijk dat kinderen minder buitenspelen? We verkennen de belemmeringen die er zijn - of het nu gaat om slecht weer, of ouders die de omgeving onveilig vinden. Vervolgens gaan we op zoek naar praktische tips voor professionals om met deze belemmeringen om te gaan en bespreken we manieren om kinderen, eventueel via de ouders, te stimuleren tot buitenspelen. Er is een panel van vier deskundigen en deze panelleden geven voorbeelden van belang van buitenspelen en belemmeringen daarbij. En ze bespreken oplossingen. Het panel bestaat uit Sanne de Vries (Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving), Stefan van Veen (medewerker sport- en bewegingsonderwijs in Den Bosch), Wendy van Rossum (vanuit Scouting Nederland) en Marlies Bouman (Jantje Beton). Gespreksleider is Johan Steenbergen (Mulier Instituut).
De aandacht voor bewegen van jonge kinderen (0-4 jarigen) wordt steeds groter. Dit is een ontzettend mooie, maar vooral belangrijke ontwikkeling. Immers voor bewegen geldt: 'vroeg beginnen is vroeg winnen'. Van jongs af aan voldoende en goed bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters om door te groeien. Vanuit de Kleine Beweegagenda (2019-2021) zijn inspirerende initiatieven om bewegen bij jonge kinderen te stimuleren verzameld. Een mooie selectie van deze goede initiatieven pakt tijdens dit webinar het podium. Met als doel hun opgedane kennis en ervaringen met jou te delen. Maar ook een reflectie van Liza van Koperen (ministerie van VWS) en de laatste eyeopeners uit onderzoek door Lisanne Balk (Mulier Instituut) staat op het programma. Rebecca Beck (Kenniscentrum Sport & Bewegen) is gespreksleider. Wat je kunt verwachten van dit webinar is volop kennis en ervaringen waar je wat aan hebt. Zodat je nog meer geïnspireerd bent om met bewegen van de allerjongsten aan de slag te gaan en te blijven.
Grijp jij de kansen met beide handen aan? Sport en bewegen heeft een positieve invloed op o.a. fysiek en mentaal welzijn van mbo-studenten, denk aan beter omgaan met stress en het versterken van het zelfvertrouwen. Ondanks dit feit blijft het sport- en beweeggedrag onder mbo-studenten achter op hun leeftijdsgenoten die een hogere opleiding volgen. Duidelijk is dat binnen het mbo-onderwijs nog veel kansen liggen om de gezonde leefstijl van studenten te verbeteren, zowel op de korte termijn als voor later in hun beroepscarrière. Tijdens deze sessie gaan we met experts Natascha Ponsioen (beleidsadviseur Vitaal MBO), Marieke Fix (practor Gezondheid, Sport & Bewegen bij Landstede) en Gitte Kloek (lector gezondheid en bewegen hogeschool Saxion) in gesprek over de kansen en belemmeringen binnen het mbo. Maar laten we het belangrijkste niet vergeten.. Want je hoort ook van Gerald Oude Alink (ROC van Twente), Hans Romers en een mbo-student (ROC Mondriaan) vertellen hoe zij zich inzetten om studenten in beweging te brengen. Wil jij weten hoe andere mbo-scholen zich inzetten om meer beweging in de dag van hun studenten te brengen? Volg het webinar voor meer informatie!
Binnen de sportwereld krijgt brede motorische ontwikkeling (BMO) van de jongere sporters steeds meer aandacht. Waarom? Het is geen geheim dat de motorische ontwikkeling de laatste jaren achteruit is gegaan. De sportkoepel en bonden zien een gemeenschappelijke meerwaarde van een brede motorische basis en willen professionals (en vrijwilligers) graag verder helpen om aan de slag te gaan met BMO binnen de (eigen) sportvereniging. Zo willen we de sporters van de toekomst helpen aan een leven lang plezier in sport en bewegen door het ontwikkelen van een brede basis. Tijdens het webinar benadrukken sessievoorzitter Lars Cornelissen (NOC*NSF) het belang van BMO en belicht Martine Hoofwijk (projectleider BMO vanuit 4 sportbonden) samen met Matthijs Westerbeek (sportbedrijf Arnhem) en Margo Cornelissen (Cricketbond) verschillende tools en instrumenten die de afgelopen periode zijn ontwikkeld om direct aan de slag te gaan. Ben jij iedere dag druk om kinderen te helpen om aan een brede motorische basis? Laat ons jou helpen tijdens deze sessie.
Er is méér nodig om een kind fysiek actief groot te brengen. Dat is waar het om draait in deze sessie. Hoe zetten we het kind centraal om ervoor te zorgen dat zij een leven lang plezier aan sport en bewegen beleven? Laat je inspireren door goede internationale voorbeelden over meer én beter bewegen. Als hoofdspreker zal Richard Bailey, ontwikkelaar van het bekende Human Capital Model dat ook in Nederland gebruikt wordt, jullie meenemen in het onderwerp. In deze sessie staat samenwerken in de community centraal vanuit verschillende settings waaronder school en kinderopvang. Hoe worden ouders in andere landen betrokken? En is er aandacht voor gedragsverandering? Eén van de projecten die toegelicht wordt, is het het project FLOT-mentees, een Afrikaans project waarbij mentoren worden ingezet. Een organisatie uit Japan vertelt hoe zij kinderen activeren in de schoolsetting. Kortom laat je verrassen in deze sessie. Dit webinar organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met TAFISA, een internationale breedtesport organisatie. Het webinar wordt gepresenteerd in het Engels. Professionals uit de hele wereld doen mee. De inschrijving voor dit webinar loopt via een andere website. Klik hier om je aan te melden voor ‘It takes a community to raise physically active child’.
Voor kleuters is goed leren bewegen de basis voor een leven lang met plezier bewegen.  Kleuters die voldoende spelen en bewegen, ontwikkelen een brede basis aan motorische vaardigheden, wat belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling. In de sessie geven Mirka Janssen (Hogeschool van Amsterdam) en Pim Koolwijk (Haagse Hogeschool) je recente inzichten vanuit wetenschap en vakonderwijs over het belang van een brede motorische ontwikkeling voor kleuters. Experts uit de praktijk zoals buurtsportcoach Noortje Versteegen reageren op deze inzichten vanuit hun eigen ervaringen en geven handvatten hoe je het stimuleren van bewegen in jouw werk kan toepassen. Femke van Brussel (Kenniscentrum Sport & Bewegen) leidt het gesprek. En vanzelfsprekend kun jij als deelnemer ook actief reageren en ideeën inbrengen. Want: kleuters in beweging krijgen en houden, daar is - met z’n allen - nog een hoop te winnen!
Dat de sportparticipatie onder vmbo-leerlingen laag is, betekent niet dat deze jongeren negatief tegen sport- en beweegdeelname staan. Maar waarom zien we de participatie de laatste jaren weinig verbeteren? Dit komt voornamelijk omdat sporten en bewegen minder in het systeem zit. Over het algemeen worden ze minder gestimuleerd om zich te verdiepen in het ‘concept’ sport en bewegen. Zoals een VMBO-leerling zegt: “Aan sport doen? Waarom zou ik?”. Tijd voor verandering! Maar hoe kunnen wij deze leerlingen hier verder bij helpen? Hoe sluiten we beter aan bij hun (be)leefwereld? Tijdens het webinar laten we een aantal jongeren aan het woord door ze vragen te stellen. En zo tot antwoorden te komen. Hiernaast geven professionals - waaronder Remo Mombarg (lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool) en Remco Nieuwenhuizen (programmamanager Gezonde Generatie en projectleider ShuffleSports) - hun kijk op programma’s om jongeren meer te betrekken bij sport- en beweegactiviteiten.
Verschillende aanpakken richten zich op meer en beter bewegen van kinderen in en rondom school. Bewegend leren als onderdeel van een dynamische schooldag is in opkomst. Scholen en docenten staan vaak onder tijdsdruk. Bewegen combineren met andere lessen uit het onderwijs klinkt dan ook als de ideale oplossing. In deze sessie nemen we je mee in de kansen en uitdagingen rond bewegend leren. Steven Mauw (Hogeschool van Amsterdam) en Amika Singh (Mulier Instituut) vertellen over de wetenschappelijke inzichten. Nick Keijser (vakdocent en ​​coach leren bewegen en bewegend leren) deelt zijn ervaringen vanuit de praktijk. Expert Wim van Gelder en vakdocent Igor de Jong reageren op de wetenschap en praktijk, en beantwoorden vragen. Wat wil jij weten rondom Bewegend Leren? Sluit aan bij de sessie en stel je vraag in de chat.
Ons gezamenlijk doel is om kinderen zo lang mogelijk plezier te laten beleven aan sport en bewegen. Daarom is het van belang dat we sterk inzetten om de motorische vaardigheden van kinderen niet nóg verder achteruit laten gaan. Maar zetten we de juiste stappen? Met de inzet van motorische test- en volgsystemen kunnen we zorgen voor een passend aanbod voor ieder kind. Met het webinar gaan Johan Koedijker (Kenniscentrum Sport & Bewegen) en Ingrid Wijntjens (VSG)  in op de brede inzetbaarheid van motorische testen met een scherpe blik op de toekomst. Noëlle Steeghs van de PO-raad zal uitleg geven over hoe scholen kunnen omgaan met de AVG-wetgeving rondom het motorisch testen. Daarnaast komen 3 good practices aan bod die licht laten schijnen op hoe we kunnen zorgen dat motorische testscores zo goed mogelijk ingezet kunnen worden om zo zoveel mogelijk kinderen meer én beter in beweging te krijgen? Wouter Hebbink (HAN) vertelt over Sportief Groot worden in Gelderland, Dayenne L'abée (HvA) gaat in gesprek over de zorgroute motoriek in Amsterdam en Wiebe Faber (o.a. coördinator vakgroep Almere) laat zien hoe Almere passend aanbod realiseert voor ieder kind.
Samen kijken we terug naar een inspirerende Week van de Motoriek, vol met enthousiaste sprekers en interessante onderwerpen. Met swingende, muzikale intermezzo’s van singer-songwriter Jeremy Olivier sluiten we de themaweek af met een Kenniscafé. Dagvoorzitter Stefan Wijers blikt met met de deelnemers en met Martijn Kooijman, plaatsvervangend directeur Sport van het ministerie van VWS, terug op de Week van de Motoriek. Welke belangrijke tips zijn gedeeld die navolging verdienen? Tijdens dit Kenniscafé deelt onderwijs en jongerenexpert Henno Oldenbeuving, de trotse vader van Olympisch vlaggendraagster ‘Skate Keet’, zijn ervaringen. Henno heeft het over ‘de kracht van het gesprek’, de verschillen in motivaties van jongens en meisjes én de behoeften van zijn eigen dochter. Hiernaast gaat hij in gesprek met Jason Lijnzaat, een 17-jarige, talentvolle skateboarder over de uitdagingen die hij is tegengekomen. En tot slot verzorgt Thijs Zonneveld, wielerjournalist en columnist bij AD, een afsluitend column. Thijs is ook bekend van ‘De Avondetappe’, waar hij tafelheer is.
Sprekers
Johan Koedijker

Johan Koedijker werkt als specialist motorische ontwikkeling bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen binnen het thema Vaardig in Bewegen. Het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar toepasbare informatie zodat iedereen een leven lang kan profiteren van sport en bewegen staat centraal. Naast het webinar ‘Lokaal krachten bundelen voor een vaardige generatie’ levert Johan een bijdrage aan de sessies ‘Hoog tijd voor breed motorisch ontwikkeling op de sportvereniging’ en ‘Van motorische testscore naar gezond beweeggedrag’.


Rebecca Beck

Rebecca Beck werkt als specialist Fit & Gezond bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het liefst inspireert en motiveert zij anderen om zoveel mogelijk in te zetten op bewegen van jongs af aan. Ze zet haar expertise onder andere in voor de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. Ook kan ze je verder helpen op het gebied van erkende interventies. Rebecca heeft een rol in de sessie ‘Ouders betrekken: “Ze willen toch niet..”’, maar ook in de webinar ‘‘Mozaïek van inspirerende initiatieven voor 0-4 jarigen’ en ‘Kleuters in bewegen!’


Noor Willemsen

Noor Willemsen werkt als specialist Fit & Gezond bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Haar expertise ligt voornamelijk bij gedragsverandering en beweegstimulering voor jeugd. Daarnaast houdt zij zich bezig met de erkenning van sport- en beweeginterventies en de werkzame elementen binnen deze interventies. Noor is te horen in de sessies ‘Ouders betrekken: “Ze willen toch niet..”’ en ‘Stimuleer een gezonde leefstijl van mbo-studenten. Grijp de kans!’


Marjolijn van Leeuwen

Marjolijn van Leeuwen is senior projectleider bij Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Zij geeft onder andere workshops en trainingen, ontwikkelt toegankelijke informatie in zorg en welzijn, test materialen bij de doelgroep, adviseert bij projecten, en vereenvoudigt vragenlijsten. Marjolijn neemt deel aan de sessie ‘Ouders betrekken: “Ze willen toch niet.”’


Vicky Dellas

Vicky Dellas is als junior onderzoeker bij Mulier Instituut betrokken bij onderzoeken binnen het thema inclusief sporten en bewegen. Ze doet met name onderzoek naar de betekenis van wel of niet deelnemen aan sport en bewegen onder mensen met een migratieachtergrond en/of mensen die in armoede leven. Tijdens de kennisweek heeft Vicky een bijdrage aan de sessie ‘Ouders betrekken: “Ze willen toch niet.”’.


Tessa Blom

Tessa is kinder-en jeugdpsycholoog en doet veel met de combinatie sport en hulpverlening. Dat is zorgen dat ieder kind lekker kan sporten, het gebruiken van sport als middel en het helpen van verenigingen en trainers om ieder kind goed te kunnen begeleiden. Meer hierover krijg je te horen tijdens de sessie ‘Ouders betrekken: “Ze willen toch niet.”’.


Femke van Brussel

Femke van Brussel werkt als specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen graag met partners uit wetenschap en praktijk om kennis toepasbaar te maken voor professionals die met de jeugd te maken hebben. Denk hierbij aan samenwerking met de aanpak Gezonde School, Gezonde Kinderopvang, motorische ontwikkeling en de beweegrichtlijnen (0 tot 4). Vanuit haar rol heeft ze bijdragen in de sessies ‘Kleuters in beweging!’, ‘Mozaïek van inspirerende initiatieven voor 0-4 jarigen’ en ‘Bewegend leren als onderdeel van een dynamische schooldag’.


Jamilla Vervoort

Jamilla Vervoort houd zich als specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen voornamelijk bezig met hoe kwetsbare jeugd meer mee kan doen in de samenleving door sport en bewegen. Hiernaast heeft een een focus op motorische ontwikkeling van 0 tot 4 jarigen en erkende sport- en beweeginterventies. Vanuit deze rol levert ze een bijdrage aan het webinar ‘Stimuleer een gezonde leefstijl van mbo-studenten. Grijp de kans!’ en ‘VMBO-er: “Aan sport doen? Waarom zou


Marieke Fix

Marieke Fix promoveerde op onderzoek naar aansprekende sportieve leeromgevingen voor mbo-jongeren. Ze werkte als onderzoeker aan de Rijksuniversiteit in Groningen en is nu practor Gezondheid, Sport & Bewegen bij Landstede waar zij zich bezighoudt met gezondheid en welzijn bij mbo-jongeren. Vanuit haar achtergrond neemt ze deel aan de sessie ‘Stimuleer een gezonde leefstijl van mbo-studenten. Grijp de kans!’.


Mirka Janssen

Mirka Janssen is opgeleid tot vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingswetenschapper en epidemioloog. In 2014 is zij gepromoveerd op onderzoek naar het stimuleren van beweeggedrag op het schoolplein, waaruit het programma PLAYgrounds is ontstaan. Ze is werkzaam voor de Hogeschool van Amsterdam, waar zij als lector verbonden is aan het lectoraat Bewegen In en Om School (BIOS) van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Mirka sluit aan bij het webinar ‘Kleuters in beweging!’


Laura Butselaar

Laura Butselaar is als specialist kwetsbare jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen betrokken bij diverse projecten en programma’s om kwetsbare jeugd mee te laten doen door sport en bewegen. Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk over sport en bewegen toepasbaar voor professionals. In de themaweek levert Laura een bijdrage aan de sessie ‘VMBO-er: “Aan sport doen? Waarom zou ik?”’.


Steven Mauw

Steven Mauw is projectleider op de onderzoekslijn ‘Meer bewegen in en om school’ bij het lectoraat Bewegen In en Om School. Tevens is hij als opleidingsdocent verbonden aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam. Steven gaat hier verder met je op in tijdens de sessie ‘Bewegend leren als onderdeel van een dynamische schooldag’.


Myrthe Bruning

Myrthe werkt als beleidsmedewerker bij de directie Sport op het ministerie van VWS. Daar is ze met name actief binnen het thema ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’. Dit is één van de pijlers van het Sportakkoord. In de sessie ‘It takes a community to raise a physically active child’ heeft Myrthe een bijdrage.


Liza van Koperen

Liza werkt als als beleidsmedewerker bij de directie Sport op het ministerie van VWS. Hier is ze onder andere actief binnen het thema ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ als één van de pijlers van het Sportakkoord. De verbinding zoeken van sport en bewegen aan preventievraagstukken behoort tot haar werkzaamheden. In het webinar ‘Mozaïek van inspirerende initiatieven voor 0-4 jarigen’ sluit Liza aan om haar expertise te presenteren.


Bert van Oostveen

Bert van Oostveen is sinds 2017 directeur-bestuurder van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Tijdens de Week van de Motoriek verzorgt hij de aftrap en neemt hij ons mee in het thema ‘Meer én vaardiger bewegen van de jeugd’.


Paul van der Meer

Paul van der Meer is namens Kenniscentrum Sport & Bewegen het eerste aanspreekpunt voor het Nationaal Sportakkoord. En houdt zich vooral bezig met thema’s als een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur. Paul levert zijn bijdrage aan het webinar ‘Lokaal krachten bundelen voor een vaardige generatie’.


Lilian van den Berg

Lilian van den Berg werkt bij Kenniscentrum Sport & Bewegen als specialist in het thema Meedoen door sport en bewegen. Zij zet zich in om samenwerking met partnerorganisaties om de nodige kennis te verzamelen en toepasbaar te maken voor mensen waar plezier in sport niet vanzelfsprekend is. Lilian vervult een bijdrage in het webinar ‘Buitenspelen: belang, belemmeringen en oplossingen’.


Pim Koolwijk

Pim is als docent – onderzoeker werkzaam aan de Haagse Hogeschool (HALO) en het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO). Als promovendus doet hij momenteel onderzoek naar de beweegvaardigheid van kleuters. Het onderzoek heet Start(V)aardig. Hij levert zijn bijdrage aan de themaweek tijdens de sessie ‘Kleuters in beweging!’.


Nick Keijser

Op de Waterhof geeft hij lessen bewegingsonderwijs aan de groepen 1 t/m 8 en coördineert hij het beweegteam. Het beweegteam regelt al het bewegen in en om school. Voor de stichting Christelijk Onderwijs Delft heb ik een bovenschoolse aanstelling als coach leren bewegen en bewegend leren. Ook ben ik de voorzitter van het netwerk van vakdocenten bewegingsonderwijs van het S.C.O. Meer hierover krijg je te horen tijdens de sessie ‘Bewegend leren als onderdeel van een dynamische schooldag’.


Martine Hoofwijk

Martine Hoofwijk is projectmanager BMO voor 4 sportbonden: KNGU, KNHB, KNVB en NeVoBo. In dit unieke gemeenschappelijke project willen de sportbonden sportende kinderen een brede basis geven voor een leven lang plezier in sport en bewegen. Meer over het project en de aanpak wordt toegelicht in de sessie ‘Hoog tijd voor breed motorisch ontwikkeling op de sportvereniging’.


Lars Cornelissen

Lars Cornelissen is projectleider Positieve Sportcultuur en Jong Vaardig in Beweging bij NOC*NSF. Werkt o.a. samen met sportbonden om meer jeugd aan het sporten en bewegen te krijgen. Eén van de belangrijkste aandachtspunten hierbij is de Breed Motorische Ontwikkeling van kids. Lars zal deelnemen aan het webinar ‘Hoog tijd voor breed motorisch ontwikkelen op de sportvereniging’.


Amika Singh

Amika Singh is senior onderzoeker bij Mulier Instituut en Western Norway University of Applied Sciences. Haar drijfveer is om kinderen in beweging te krijgen door te begrijpen waarom kinderen en volwassenen (vaak) niet genoeg bewegen en hoe zij daarin het best ondersteund kunnen worden. Amika is aanwezig in de sessie ‘Bewegend leren als onderdeel van een dynamische schooldag’.


Gerald Oude Alink

Gerald Oude Alink is teammanager Sportbureau en coördinator Gezonde School bij ROC van Twente. Sinds het jaar 1982 combineert hij zijn hobby met werk met als drive om mensen plezier in én het belang van bewegen te laten ervaren in de context van een gezonde omgeving. Zo levert hij zijn bijdrage aan het webinar ‘Stimuleer een gezonde leefstijl van mbo-studenten. Grijp de kans!’.


Natascha Ponsioen

Natascha adviseert in haar functie van Beleidsadviseur Vitaal MBO bij de MBO Raad scholen bij leefstijl gerelateerde vraagstukken voor studenten en medewerkers. Vanuit haar rol werkt ze ook voor het landelijke programma Gezonde School, bij TestJeLeefstijl.nl en voor het Platform Sport & Gezonde leefstijl. Natascha is aanwezig tijdens het webinar ‘Stimuleer een gezonde leefstijl van mbo-studenten. Grijp de kans!’.


Lisanne Balk

Lisanne is epidemioloog en sinds 2019 als onderzoeker werkzaam bij het Mulier Instituut. Hier houdt zij zich met name bezig met onderzoek op het gebied van topsport, talentontwikkeling en motorische vaardigheden bij kinderen. Ze draagt bij aan het webinar ‘Mozaïek van inspirerende initiatieven voor 0-4 jarigen’.


Thijs Zonneveld

Thijs Zonneveld is wielerjournalist en columnist bij AD, is actief bij het audiovisuele wielerplatform In het Wiel van het AD en is tafelheer bij ‘De Avondetappe’. Hij geeft regelmatig zijn ongezouten visie op Nederland Sportland, waarbij hij een lans breekt voor meer aandacht voor sport en bewegen voor de jeugd. In een gesproken column tijdens het kenniscafé zal hij op eigen wijze ingaan op de issues die tijdens de Week van de Motoriek de revue zijn gepasseerd.


Dayenne L’abée

Dayenne L’ abée is projectleider van de onderzoekslijn Passend Bewegingsonderwijs, Aanbod en Zorg bij het lectoraat Bewegen In en Om School van de Hogeschool van Amsterdam. Samen met de HvA-opleidingen Oefentherapie en Fysiotherapie onderzoekt het team de samenwerking tussen gymdocenten en andere professionals, binnen en buiten de school, en ouders die betrokken zijn bij de Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek. Ze neemt deel aan de sessie ‘Van motorische testscore naar gezond beweeggedrag’.


Ingrid Wijntjens

Ingrid Wijntjens werkt als projectleider bij Vereniging Sport en Gemeenten. Zij coördineert de landelijke ondersteuning voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoach regeling) en is lid van het landelijk platform Vaardig in Bewegen. Ingrid levert een bijdrage aan de sessie ‘Van motorische testscore naar gezond beweeggedrag’.


Matthijs Westerbeek

Matthijs werkt als verenigingsondersteuner bij het Sportbedrijf Arnhem en heeft een brede sport- en fysiotherapeutische achtergrond. Mede in opdracht van Topsport Gelderland ondersteunt hij Gelderse sportprogramma’s bij het verkennen en implementeren van thema’s omtrent fysieke training, talentontwikkeling en breed. Daarnaast is Matthijs coördinator van het Arnhems Sport- en Beweegakkoord. Matthijs neemt deel aan het webinar ‘Hoog tijd voor breed motorisch ontwikkeling op de sportvereniging’.


Margo Cornelissen

Margo Cornelissen heeft als projectleider Cricket4KIDS & Cricket4YOU bij de KNCB (cricketbond) twee ‘cricket’ beweegprogramma’s voor de jeugd mogen ontwikkelen. Cricket4KIDS is een beweegprogramma voor kinderen van 6 tot 11 jaar gericht op de BMO in cricket-stijl, waar Cricket4YOU een vervolg programma is voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Met beide programma’s probeert ze de cricketsport onder de aandacht te brengen bij de jeugd. Dit licht ze toe tijdens de sessie ‘Hoog tijd voor breed motorisch ontwikkeling op de sportvereniging’.


Stefan van Veen

Stefan van Veen is al 16 jaar met heel veel plezier vakleerkracht bewegingsonderwijs op verschillende basisscholen en combinatiefunctionaris bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voeten in de modder dus, met veel ervaring en kennis op het motorische vlak en met een zwak voor hetgeen hij vroeger zelf ook zo hartstochtelijk deed: buitenspelen. Hij is de trotse vader van 3 kinderen. In juni 2021 is hij  afgestudeerd aan de HAN als master in sport- en beweeginnovatie. Die opleiding heeft ervoor gezorgd dat hij initiatiefnemer en bedenker van de POP-UP speelplek is geworden. Daarvoor studeerde hij al aan de TU Delft en aan de ALO in Den Haag en te zien tijdens de sessie ‘Buitenspelen: belang, belemmeringen en oplossingen’.


Sanne de Vries

Dr. Sanne de Vries is lector ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’ bij De Haagse Hogeschool. In haar onderzoeksgroep wordt kennis over bewegen en voeding, gedragsverandering, omgeving en technologie omgezet in innovaties die bewust of onbewust de leefstijl van kinderen en jongeren kunnen veranderen. Sanne is tevens directeur van het kenniscentrum Health Innovation van De Haagse Hogeschool en studeerde af als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze neemt deel aan het webinar ‘Buitenspelen: belang, belemmeringen en oplossingen’


Eric Lagendijk

Eric Lagendijk is zelfstandig consultant en namens Vereniging Sport en Gemeenten projectleider lokale sportakkoorden. Daarnaast is hij onder meer bestuurder van de Vechtsportautoriteit en voorzitter van de stichting Basketball’s cool. Eric neemt deel aan de sessie ‘Lokaal krachten bundelen voor een vaardige generatie’.


Marlies Bouman

Marlies Bouman is programmaleider Spelend Leren bij Jantje Beton. Daarbij zet ze zich in om kinderen meer te laten spelen tijdens schooltijd, in en rondom de school. Dit door letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor spelen te maken. Denk aan het stimuleren van activiteiten waarmee de les een speelervaring wordt of door zich in te zetten voor uitdagende en gevarieerde pleinen waar kinderen tijdens en buiten de lestijd kunnen spelen en leren. Ze neemt deel aan de sessie ‘Buitenspelen: belang, belemmeringen en oplossingen’.


Wendy van Rossum

Wendy van Rossum is al sinds haar vijfde lid van Scouting en werkt als communicatieadviseur en woordvoerder bij Scouting Nederland. Ze gaf vanaf haar 17e leiding aan haar eigen groep welpen (kinderen van 7-11 jaar). Na twaalf jaar heeft ze deze actieve functie als leidinggevende ingeruild voor een (vrijwillige) bestuursfunctie bij haar lokale Scoutinggroep. In het webinar ‘Buitenspelen: belang, belemmeringen en oplossingen’ is Wendy terug te zien.


Wiebe Faber

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Columbusschool in Almere en coördinator vakgroep ASG. Hij is vijf jaar lang coördinator geweest van het AKT programma in Almere. Daarnaast is hij mede ontwikkelaar van het LVS Volg Mij en onderwijsadviseur PO bij de KVLO. Ook dit jaar is Wiebe er weer bij en neemt deel aan het webinar ‘Van motorische testscore naar gezond beweeggedrag’.


Johan Steenbergen

Johan Steenbergen is senior onderzoeker bij het Mulier Instituut. Hij geeft leiding aan onderzoek op het gebied van sport- en beweegaanbieders, pedagogisch sportklimaat, cultuurverandering en vaardig in bewegen. Zijn aandacht richt zich naast het leiding geven aan het uitvoeren van onderzoek vooral op hoe met kennis impact te realiseren is binnen sport en bewegen en in aangrenzende sectoren als onderwijs en gezondheid. Bij deze kennisbenutting gaat het niet alleen om wat beleidsmatig te doen, maar vooral ook om hoe dit het best te organiseren is. Ondernemendheid, slagvaardigheid en co-creativiteit zijn termen die daarin leidend zijn. Hij vervult een bijdrage aan de sessie ‘Buitenspelen: belang, belemmeringen en oplossingen’.


Remco Nieuwenhuis

Remco is projectmanager en consultant BMC met ervaring in sport-, onderwijs en de welzijnsector. Momenteel word hij ingehuurd als programmamanager Gezonde Generatie en projectleider ShuffleSports. Als vader van drie kinderen en heeft altijd zin om een balsport te doen. Wakker gemaakt worden om een ingewikkeld probleem te bespreken dat een innovatieve oplossing vraagt, is voor hem geen probleem. Remco levert zijn bijdrage aan de sessie:  ‘VMBO-er: “Aan sport doen? Waarom zou ik?”’.


Wouter Hebbink

Wouter Hebbink heeft veel ervaring in het domein sport en bewegen en is naast regisseur Sportief Groot Worden in Gelderland en regisseur Nijmeegs Sportakkoord werkzaam bij HAN SENECA. Hier is hij verantwoordelijk voor de valorisatie van de kennis vanuit het lectoraat Talent Identification & Talent Development. Met zijn ervaring als ondernemer is hij ook inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voor het werkveld. In de sessie ‘Van motorische testscore naar gezond beweeggedrag’ is Wouter aanwezig.


Jules van Meeteren

Jules van Meeteren werkt als gymdocent op het Aeres VMBO in Velp. Hij is sportief groot geworden en dat gunt hij alle jongeren. Dat ze door middel van sport en bewegen vrienden maken voor het leven en onvergetelijke avonturen beleven. Hij is gymdocent geworden omdat hij op die manier veel jongeren kan bereiken en het verschil voor ze kan maken. Naast zijn werkzaamheden als gymdocent zit Jules in de afrondende fase van de Master Sport en Beweeginnovatie. Tijdens die studie bedacht hij de beweeginterventie School Legends. Een beweegconcept om een gezonde en actieve leefstijl onder jongeren in het vmbo te stimuleren. Jules zal aanwezig zijn tijdens de sessie ‘VMBO-er: “Aan sport doen? Waarom zou ik?”’.

Micha de Winter

Prof. dr. Micha de Winter is sociaal-pedagoog en emeritus-hoogleraar van de Universiteit Utrecht. Micha zal tijdens de opening een presentatie geven over het thema ‘Hoopgevende Motoriek: Hoe beweging bijdraagt aan de ontwikkeling van gezond burgerschap’.

Igor de Jong

Igor is vakleerkracht bewegingsonderwijs op basisschool Pro Rege. Naast het verzorgen van de gymlessen geeft hij lessen bewegend leren aan groep 3 & 4. Over deze lessen schreef hij zijn masterthesis voor de master Sport en Bewegingsonderwijs aan de Fontys Sporthogeschool, Eindhoven. Igor zal aanwezig zijn in de sessie ‘Bewegend leren als onderdeel van een dynamische schooldag’. 

Wim van Gelder

Wim van Gelder is expert op het gebied van het initiëren en implementeren van een dynamische schooldag, waaronder bewegend leren. Maar ook in het bewegingsonderwijs, schoolpleinen, Motorische Remedial Teaching en het monitoren van motorische vaardigheden, zoals de 4 S-en en test. Vanuit zijn expertise zal Wim zijn bijdrage leveren aan de sessie ‘Bewegend leren als onderdeel van een dynamische schooldag’.

Noortje Versteegen

Noortje Verstegen werkt als buurtsportcoach voor Sportservice Roermond. Als professional en enthousiaste beweger beweegt ze (graag) mee in het onderwijs, peuterspeelzaal, de wijk en verschillende organisaties om te kijken naar de/hun beweegmogelijkheden. Op die manier probeert ze anderen te helpen om meer beweging in hun dag te brengen. Noortje zal aanwezig zijn bij de sessie ‘Kleuters in beweging!’.

Remo Mombarg

Remo Mombarg is o.a. lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool. Binnen het lectoraat houdt hij zich bezig met jeugdsport en bewegingsonderwijs. Het doel van zijn lectoraat is om kennis te ontwikkelen over effectieve interventies die zorgen dat kinderen gezond, plezierig en langdurig deel kunnen nemen aan de huidige en toekomstige sportmaatschappij. Om vmbo jongeren in beweging te krijgen is er een speciale innovatiewerkplaats ontwikkeld waarin jongeren en praktijk professionals samen ontdekken wat jongeren helpt om voldoende, en met plezier te sporten en bewegen. Remo zal dan ook deelnemen aan de sessie ‘VMBO-er:”Aan sport doen? Waarom zou ik?”‘. 

Aileen Boersen

Aileen Boersen werkt sinds 1,5 jaar als projectcoördinator ketenaanpak en netwerken bij JOGG-Zaanstad. In haar functie zet ze zich in Zaanstad in om professionals en betrokkenen te inspireren, faciliteren en lokaal te verbinden rondom het thema gezond en kansrijk opgroeien. Aileen deelt haar bijdrage tijdens het webinar ‘Lokaal krachten bundelen voor een vaardige generatie’.

Geert Geurken

Geert Geurken is hoofd Sportontwikkeling bij Sportbedrijf Arnhem. Vanaf 2017 is Geert strategisch adviseur sport en bewegen en mede-ontwikkelaar van het samenwerkingsconcept 2+1+2 = 5 uur meer en beter bewegen op en rondom school. Daarnaast Is Geert docent LO bij de CALO. Meer tijdens de sessie Lokaal krachten bundelen voor een vaardige generatie’.

Kars Deutekom

Kars Deutekom is programmamanager Bewegen, Gezondheid en Sport voor het primair onderwijs. Een functie die is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de grote schoolbesturen en het Sportbedrijf Arnhem met als doel; intensief samenwerken op en rondom school aan meer en beter leren bewegen met Beweegconcept 2+1+2. Tijdens het webinar Lokaal krachten bundelen voor een vaardige generatie’ licht Kars zijn bijdrage toe.

Gitte Kloek

Gitte werkt als Lector Gezondheid & Bewegen bij Hogeschool Saxion. In het lectoraat Gezondheid & bewegen richt het onderzoek zich op drie maatschappelijk relevante aandachtsgebieden: preventie, participatie en ouderen en mensen met chronische aandoeningen. Vanuit het thema preventie zijn (jong)volwassenen, zoals mbo-ers een belangrijke doelgroep. Daarom levert Gitte een bijdrage aan het webinar ‘Stimuleer een gezonde leefstijl van mbo-studenten. Grijp de kans!’.

Stefan Wijers

Stefan Wijers is de veelzijdige presentator van het afsluitende kenniscafé op 5 november. Al eerder leidde hij succesvol voor Kenniscentrum Sport & Bewegen rondetafelgesprekken over sport en corona. Hij is een allround gespreksleider die ook met hybride bijeenkomsten zoals dit online/offline kenniscafé prima uit de voeten kan. In 2013 won hij de prijs voor het beste dagvoorzitterschap. Hij combineert lef, humor en inhoudelijke voorbereiding, brengt sfeer en maakt de tongen los.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mulier InstituutWij Buurtsportcoaches


Vereniging Sport en Gemeenten

Lectorenplatform Sport en Bewegen