Spring naar content

Week van de Motoriek

Alle professionals die zich inspannen voor meer en vaardiger sporten en bewegen opgelet! De Week van de Motoriek vindt dit jaar plaats van 1 t/m 5 november 2021 met het thema ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een inspirerende week te worden voor iedereen die zich inzet voor vaardig worden in sport en bewegen van jeugd met leeftijd van 0 tot 24 jaar.

Interessant voor professionals vanuit praktijk, beleid en onderzoek in de sectoren sport en bewegen, onderwijs, zorg en welzijn, kinderopvang en gemeente. Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mullier Instituut, KVLO, Wij Buurtsportcoaches, NVFK, Lectoratenplatform en de VSG een nieuwe themaweek eind 2021.

Wil jij op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen over de Week van de Motoriek? Laat je gegevens achter en ontvang snel meer informatie over het programma, sprekers, locatie, etc.

Vragen?
Voor vragen neem contact op met evenementen@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Meer én beter bewegen is het hoofdthema van de Week van de Motoriek. Samen duiken we in de leefwereld van de jeugd t/m 24 jaar, maar ook in die van hun ouders. Tijdens de plenaire aftrap lichten we het totale weekprogramma toe. Bert van Oostveen, directeur Kenniscentrum Sport & Bewegen opent de themaweek door samen met collega én dagvoorzitter Kirsten de Klein in gesprek te gaan met bewindspersoon Paul Blokhuis (o.v.). Na de opening ontvangen we hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken prof. dr. Micha de Winter, die ons meeneemt in de vraag wat jongeren daadwerkelijk nodig hebben én hoe je hun handelingsvermogen versterkt. Het gevarieerde aanbod aan webinars die we tijdens de Week van de Motoriek met jullie willen delen is relevant voor iedere professional die sport en bewegen een warm hart toedraagt. Na de opening gaan we direct over op de eerste inhoudelijke sessie ‘Lokaal krachten bundelen voor een vaardige generatie’.
In de ideale wereld werken we allemaal samen om kinderen vaardiger te krijgen. Helaas is het niet zo makkelijk als het klinkt.  De implementatie van het deelakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ op lokaal niveau vraagt om samenwerking van verschillende stakeholders in de wijk, met name om de groep met de grootste motorische achterstand aan het bewegen te krijgen. Maar hoe zorg je voor een goede samenwerking met verschillende belanghebbenden?  Tijdens het webinar komen verschillende professionals aan het woord vanuit verschillende organisaties die allemaal werken aan meer en beter bewegen van de jeugd. Vanuit het perspectief van o.a. het onderwijs, de buurtsportcoach, maar ook de zorg duiken we dieper in de vragen (a) waarom is het nuttig, noodzakelijk en wenselijk om als partij samen te werken?, (b) hoe kunnen we dat het beste aanpakken? en (c) wat hebben we hiervoor nodig?
Sport- en beweeggedrag van kinderen begint bij de opvoeding. Wat maakt dat sommige ouders sport en bewegen minder belangrijk (lijken te) vinden? Tijdens deze sessie zijn de echte experts aan het woord: ouders zelf! Vinden ze sport en bewegen echt niet belangrijk? Waarom lukt het niet ze te betrekken? We stellen vragen die je nooit eerder aan hen hebt gesteld. Maar dat niet alleen. Ook experts Tessa Blom (Altra), Vicky Dellas (Mulier Instituut) en Marjolein van Leeuwen (Pharos) delen kennis en ervaringen uit onderzoek en praktijk. Sleutelwoorden? Motivatie, woordkeuze en verwachtingen.

Wat wil jij van ouders weten? Laat weten welke vraag je aan ouders zou willen stellen! Stuur je vraag naar Rebecca.Beck@kenniscentrumsportenbewegen.nl Een selectie van deze vragen stellen we vooraf aan de ouders. 
Buitenspelen is steeds minder vanzelfsprekend in het dagelijks leven van kinderen. Een verontrustende gedachte, want daarmee missen we kansen in de ontwikkeling van kinderen. In dit webinar bespreken we waarom buitenspelen belangrijk is. Gaat het alleen om motorische ontwikkeling of is er meer? En hoe komt het eigenlijk dat kinderen minder buitenspelen? We verkennen de belemmeringen die er zijn - of het nu gaat om slecht weer, of ouders die de omgeving onveilig vinden. Vervolgens gaan we op zoek naar praktische tips voor professionals om met deze belemmeringen om te gaan en bespreken we manieren om kinderen, eventueel via de ouders, te stimuleren tot buitenspelen.
De aandacht voor bewegen van jonge kinderen (0-4 jarigen) wordt steeds groter. Dit is een ontzettend mooie, maar vooral belangrijke ontwikkeling. Immers voor bewegen geldt: 'vroeg beginnen is vroeg winnen'. Van jongs af aan voldoende en goed bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters om door te groeien.

Vanuit de Kleine Beweegagenda (2019-2021) zijn inspirerende initiatieven uit wetenschappelijk onderzoek, beleid en praktijk verzameld. Een mooie selectie van deze goede initiatieven pakt tijdens dit webinar het podium. Met als doel hun opgedane kennis en ervaringen met jou te delen. Wat je kunt verwachten is dan ook volop kennis en ervaringen waar je wat aan hebt, zodat je nog meer geïnspireerd bent om met bewegen van de allerjongsten aan de slag te gaan en te blijven.
Grijp jij de kansen met beide handen aan? Sport en bewegen heeft een positieve invloed op o.a. fysiek en mentaal welzijn van mbo-studenten, denk aan beter omgaan met stress en het versterken van het zelfvertrouwen. Ondanks dit feit blijft het sport- en beweeggedrag onder mbo-studenten achter op hun leeftijdsgenoten die een hogere opleiding volgen. Duidelijk is dat binnen het mbo-onderwijs nog veel kansen liggen om de gezonde leefstijl van studenten te verbeteren, zowel op de korte termijn als voor later in hun beroepscarrière. Tijdens deze sessie gaan we met verschillende experts uit onderzoek en praktijk in gesprek over de kansen en belemmeringen binnen het mbo. Maar laten we het belangrijkste niet vergeten.. Want je hoort ook van mbo-studenten hoe juist zij hierover denken. Wil jij weten hoe andere mbo-scholen zich inzetten om meer beweging in de dag van hun studenten te brengen? Volg het webinar voor meer informatie!
Binnen de sportwereld krijgt brede motorische ontwikkeling (BMO) van de jongere sporters steeds meer aandacht. Waarom? Het is geen geheim dat de motorische ontwikkeling de laatste jaren achteruit is gegaan. De sportkoepel en bonden zien een gemeenschappelijke meerwaarde van een brede motorische basis en willen professionals (en vrijwilligers) graag verder helpen om aan de slag te gaan met BMO binnen de (eigen) sportvereniging. Zo willen we de sporters van de toekomst helpen aan een leven lang plezier in sport en bewegen door het ontwikkelen van een brede basis. Tijdens het webinar benadrukken we het belang van BMO en belichten we verschillende tools en instrumenten die de afgelopen periode zijn ontwikkeld om direct aan de slag te gaan. Ben jij iedere dag druk om kinderen te helpen om aan een brede motorische basis? Laat ons jou helpen tijdens deze sessie.
Er is méér nodig om een kind fysiek actief groot te brengen. Dat is waar het om draait in deze sessie. Hoe zetten we het kind centraal om ervoor te zorgen dat zij een leven lang plezier aan sport en bewegen beleven? Laat je inspireren door goede internationale voorbeelden over meer én beter bewegen. Als hoofdspreker zal Richard Bailey, ontwikkelaar van het bekende Human Capital Model dat ook in Nederland gebruikt wordt, jullie meenemen in het onderwerp. In deze sessie staat samenwerken in de community centraal vanuit verschillende settings waaronder school en kinderopvang. Hoe worden ouders in andere landen betrokken? En is er aandacht voor gedragsverandering? Eén van de projecten die toegelicht wordt, is het het project FLOT-mentees, een Afrikaans project waarbij mentoren worden ingezet. Een organisatie uit Japan vertelt hoe zij kinderen activeren in de schoolsetting. Kortom laat je verrassen in deze sessie.

Dit webinar organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met TAFISA, een internationale breedtesport organisatie. Het webinar wordt gepresenteerd in het Engels. Professionals uit de hele wereld doen mee.

De inlog loopt via een Zoomlink van TAFISA

Organisatie:

 http://www.tafisa.org/ 
Voor kleuters is goed leren bewegen de basis voor een leven lang met plezier bewegen.  Kleuters die voldoende spelen en bewegen, ontwikkelen een brede basis aan motorische vaardigheden, wat belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling. In de sessie krijg je recente inzichten vanuit wetenschap en vakonderwijs over het belang van een brede motorische ontwikkeling voor kleuters. Experts uit de praktijk reageren op deze inzichten vanuit hun eigen ervaringen en geven handvatten hoe je het stimuleren van bewegen in jouw werk kan toepassen. Vanzelfsprekend kun jij als deelnemer ook actief reageren en ideeën inbrengen. Want: kleuters in beweging krijgen en houden, daar is - met z’n allen - nog een hoop te winnen!
Dat de sportparticipatie onder vmbo-leerlingen laag is, betekent niet dat deze jongeren negatief tegen sport- en beweegdeelname staan. Maar waarom zien we de participatie de laatste jaren weinig verbeteren? Dit komt voornamelijk omdat sporten en bewegen minder in het systeem zit. Over het algemeen worden ze minder gestimuleerd om zich te verdiepen in het ‘concept’ sport en bewegen. Zoals een VMBO-leerling zegt: “Aan sport doen? Waarom zou ik?”. Tijd voor verandering! Maar hoe kunnen wij deze leerlingen hier verder bij helpen? Hoe sluiten we beter aan bij hun (be)leefwereld? Tijdens het webinar laten we een aantal jongeren aan het woord door ze vragen te stellen. En zo tot antwoorden te komen. Hiernaast geven professionals hun kijk op programma’s om jongeren meer te betrekken bij sport- en beweegactiviteiten
Een dynamische schooldag, de Gezonde School-aanpak, het beweegvignet of het beweegconcept 2+1+2: al deze aanpakken leiden tot meer én beter bewegen van kinderen in en rondom de school. Inzetten op goed en voldoende bewegingsonderwijs, een voor-, pauze- en naschools sportaanbod, gebruik te maken van actief transport en meer samenwerking met sportprofessionals in de wijk opzoeken is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling. Een van de mogelijkheden is in opkomst: Bewegend Leren. Scholen en docenten staan vaak onder tijdsdruk. Bewegen combineren met andere lessen uit het onderwijs klinkt dan ook als de ideale oplossing voor deze professionals. In deze sessie nemen we je mee in de kansen en uitdagingen rond bewegend leren, vanuit zowel de wetenschap als de praktijk.
Ons gezamenlijk doel is om kinderen zo lang mogelijk plezier te laten beleven aan sport en bewegen. Daarom is het van belang dat we sterk inzetten om de motorische vaardigheden van kinderen niet nóg verder achteruit laten gaan. Binnen het nationaal Sportakkoord zijn doelstellingen geformuleerd om deze neerwaartse spiraal om te buigen. Maar zetten we de juiste stappen? Met de inzet van motorische test- en volgsystemen kunnen we zorgen voor een passend aanbod voor ieder kind. Met het webinar gaan we in op de brede inzetbaarheid van motorische testen met een scherpe blik op de toekomst. Hoe kunnen scholen omgaan met de AVG-wetgeving rondom het motorisch testen? Hoe kunnen gemeente motorische testen inzetten om bijv. corona-achterstanden zichtbaar te maken, en om hier beleid op te maken? En hoe zorgen we dat motorische testscores zo goed mogelijk ingezet kunnen worden om zo zoveel mogelijk kinderen meer én beter in beweging te krijgen?
Samen kijken we terug naar een inspirerende Week van de Motoriek, vol met enthousiaste sprekers en interessante onderwerpen. Met swingende, muzikale intermezzo’s sluiten we de themaweek af met een Kenniscafé. Dagvoorzitter Kirsten de Klein van Kenniscentrum Sport & Bewegen blikt samen met de columnist terug op de week waar ontzettend veel kennis is gedeeld rondom ‘meer én beter bewegen voor de jeugd’. Tijdens het Kenniscafé deelt onderwijs en jongerenexpert Henno Oldenbeuving, de trotse vader ‘Skate Keet’, over zijn ervaringen bij het dragen van de Olympische vlag, over de verschillen in motivaties van jongens en meisjes én de wil van zijn eigen dochter. Hoe ging hij daarmee om? Durende de interactieve sessie duiken we dieper in gestelde vragen, geven we handreikingen en kijken we vooral naar de toekomst van sport en bewegen.
Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mullier InstituutWij Buurtsportcoaches

Praktische informatie

Begin: 1 november 2021
Einde: 5 november 2021

Adres:
online

Aanmelden evenement

Deel dit evenement