Spring naar content

Workshops voor buurtsportcoaches: professioneel ontwikkelen en duurzaam verbinden

Vrijdagochtend 9 december 2022 organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen – ditmaal in samenwerking met De Verbindelaar – inspirerende workshops voor buurtsportcoaches. Doel van deze sessie is het ontwikkelen van de professionele vaardigheden, die je als buurtsportcoach in staat stellen om duurzaam mensen en partijen te verbinden. Een mooie kans om je als buurtsportcoach te ontwikkelen, inspiratie op te doen en je kennis te verbreden.

De ochtend start met een plenaire presentatie. Hierin gaat Maureen Ros (specialist Kenniscentrum Sport & Bewegen) in op de kansen en ontwikkelingen voor en van buurtsportcoaches. Vervolgens geeft Vereniging Sport en Gemeenten een update over de Brede Regeling Combinatiefuncties. Sportbedrijf Amsterdam vertelt over ervaringen – en hobbels – in het duurzaam verbinden in zijn netwerk, waarna René van den Burg (De Verbindelaar) op interactieve wijze de brug slaat tussen duurzaam verbinden en de daaropvolgende subsessies.

Als deelnemer kun je kiezen aan welke twee subsessies je wil deelnemen:

 • Werkveld en omgeving – Wilco Huisman & Maureen Ros
  Ken je werkveld landelijk, regionaal, lokaal en wijkgericht. Maak een stakeholdersanalyse en maak keuzes in de aard van de contacten met de belanghebbenden.
 • Professionele rol – Bas van Ormondt & Lonneke Schijvens
  Vanuit welke rol komt je opdracht; ondersteunend, adviserend of ontwikkelend? Is je rol leiden of begeleiden? In alle gevallen gaat het om verbinden, inspireren en samenwerken.
 • Doelgericht handelen & veranderkracht – Steef van den Boom 
  Je gaat in vijf veranderstappen naar het gewenste resultaat! Stel een doel en Betrek het werkveld. Onderzoek en Maak analyse. Schets scenario’s met elkaar en breng Focus aan. Ga over tot Actie met plan. Monitor en evalueer. Het begint allemaal met een heldere visie en urgentiebesef. Door middel van in gesprek gaan, weten wat jezelf wil en kan en energie van anderen benutten gaan dingen echt veranderen!
 • Sportieve dialoog – Lobke Mentrop 
  Onderzoek gemeenschappelijke belangen. Hanteer het dialoogmodel. Ga aan de slag met het stellen van Socratische vragen èn luister en achterhaal zo de gemeenschappelijke belangen.

Programma
Op sportpark Galecop in Nieuwegein is de plenaire aftrap om 09.30 uur (inloop 09.00 uur). De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch (12.45-13.30 uur), waar uiteraard ruimte is om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Ook andere professionals, die binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen en willen deelnemen aan deze inspiratiesessie, zijn welkom.

Vragen?
Als je vragen hebt, kun je mailen naar evenementen@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Sprekers
Rene van den Burg

René van den Burg is samen met Karin van der Maat de oprichter van het label de Verbindelaar en schrijver van het boekje Ontwikkelkracht door dialoog. Samen hebben zij vele trajecten voor sportprofessionals uitgevoerd en organisaties in hun ontwikkeling bijgestaan. René heeft brede ervaring als onderhandelaar – ook in de sport – en mag zich daarin wel dialoogexpert noemen. Hij gelooft in de kracht van verbinding via de dialoog.


Wilco Huisman

Wilco Huisman is jarenlang werkzaam in de sport, als verenigingsondersteuner, verenigingsmanager en laatste jaren veelal als projectleider en procesbegeleider. Vanuit de Verbindelaar is Wilco trainer en intensief betrokken als procesbegeleider bij onder andere de totstandkoming van Lokale Sport- en Preventieakkoorden in verschillende gemeenten.


Steef van den Boom

Steef van den Boom is ook al jaren werkzaam in de sport. Steef ontwikkelde zich van uitvoerende naar leidinggevende in de breedtesport/sportstimulering en was jarenlang adviseur en beleidsmaker in de topsport. Nu alweer tien jaar actief als adviseur en ontwikkelaar in de sport. Eerst in loondienst en later als zelfstandige. In al deze functies is op vele vlakken gewerkt met sport- en beweegorganisaties. De opgedane kennis en ervaring wil Steef graag delen met enthousiaste mensen in de sport- en beweegsector. Vandaar dat hij zich aangesloten heeft bij de Verbindelaar.


Lobke Mentrop

Lobke Mentrop vindt teams begeleiden en trainingen geven het leukste dat er is. Ze heeft jarenlang binnen de sport gewerkt en als directeur van de Werkgevers Organisatie in de Sport ervaring opgedaan als cao-onderhandelaar. Naast het begeleiden van bijeenkomsten en het geven van trainingen voor de Verbindelaar is ze ook actief als zelfstandig hardloop- en powerwalktrainer.

Bas van Ormondt

Bas van Ormondt is jarenlang actief vrijwilliger en trainer geweest bij een atletiekvereniging. Van hieruit is hij actief geworden voor de atletiekunie als opleider en gestart als combinatiefunctionaris atletiek in Amsterdam. Dat was in 2009. In de jaren erna heeft hij zich doorontwikkeld tot captain verenigingsadvies en adviseur lokale sport in de regio Amsterdam. Praktijkervaring met veel verschillende rollen dus.

Maureen Ros

Als specialist Fit & Gezond richt ik mij op de effecten van bewegen in het algemeen en specifiek voor mensen met een chronische aandoening. Daarnaast houd ik mij bezig met het toepassen van kennis over effecten van bewegen om mensen te stimuleren meer te bewegen. Tot slot zet ik mij in om de samenwerking tussen zorg- en sportprofessionals te verbeteren.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.


De Verbindelaar

Praktische informatie

Datum: 9 december 2022
Tijd: 09:00 - 12:45 uur

Adres:
Sportpark Galecop
3438HX Nieuwegein, Nederland

Gratis

Deel dit evenement