Spring naar content
Naar alle interventies

B-Fit

B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. De interventie heeft als doel het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 gedurende twee tot drie jaar.
Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het onderwijs. Er wordt gezocht naar een intensieve samenwerking met lokale sportaanbieders, waarbij alle kinderen (inclusief hun sociale omgeving) worden betrokken. Binnen het Bfit wordt onderscheid gemaakt tussen 3 varianten gericht op:

  • Peuters 2-4 jaar;
  • Basisschoolleerlingen 6-12 jaar;
  • Leerlingen voortgezet onderwijs 12-18 jaar.

Binnen elk programma wordt gestreefd naar een aanpak van minimaal 2 jaar.

De primaire doelgroep van het project ‘B-Fit’ bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar. De secundaire doelgroep zijn ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Het doel van B-fit is het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar.

Opzet van de interventie

Locaties en Uitvoering

B-Fit wordt uitgevoerd op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en voortgezet onderwijsscholen. Een B-Fit coach, opgeleid door de Gelderse Sport Federatie kan het programma B-Fit op de psz, kdv, basis- of voortgezet onderwijsschool uitvoeren.
Opgeleide B-Fit coaches zijn over het algemeen combinatiefunctionarissen of buurtsportcoaches werkzaam bij een gemeente, een sportfederatie, welzijnsinstelling of andere regionale sportorganisatie. Ongeveer 60 scholen zijn bestempeld als B-Fit locatie (school).

Positief aan deze interventie is de brede, integrale aanpak. Door middel van een combinatie van verschillende interventies, wordt de doelgroep bereikt. De interventies vinden plaats op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Organisatie

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

  • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Dit is een erkende interventie