Spring naar content
Naar alle interventies

Beweeg Bewust

Beweeg Bewust is een 12-weeks programma waarbij volwassenen die niet voldoen aan de beweegrichtlijnen én een chronische ziekte hebben, een actievere leefstijl ontwikkelen. Op basis van de resultaten van vragenlijsten en fysieke tests afgenomen tijdens het intakegesprek worden deelnemers doorverwezen naar het trainingstraject. In het trainingstraject sporten de deelnemers onder begeleiding van een professional in een Small Group, dit betreft een kleine groep bestaande uit twee tot maximaal zes personen. Na 12 weken volgt een evaluatiegesprek waarbij dezelfde vragenlijsten en fysieke tests worden afgenomen als bij het intakegesprek. Daarnaast wordt gesproken over het vervolg van deelnemers. Alles met als doel dat deelnemers duurzaam een actievere leefstijl hanteren (i.e. deelnemers voldoen aan de Beweegrichtlijnen en/of sporten twee wekelijks). Dit werkblad richt zich op het trainingstraject van Beweeg Bewust.

Doelgroep

Beweeg Bewust richt zich op volwassenen met een chronische ziekte, die niet voldoen aan de beweegrichtlijnen en onder behandeling zijn van een eerste- of tweedelijns zorgverlener. De doelgroep voor het trainingstraject zijn deelnemers die onvoldoende fysieke capaciteit bezitten, blijkend uit de fysieke tests afgenomen in het intakegesprek.

Doel

Deelnemers hebben door Beweeg Bewust na 12 weken een actievere leefstijl (i.e. deelnemers voldoen aan de beweegrichtlijn en/of sporten twee wekelijks) ontwikkeld en behouden deze tot minimaal 1 jaar na start.

Aanpak in het kort

Een (gemeentelijke) sportorganisatie of sportprofessional contacteert eerste- en/of tweedelijnszorgverleners in de gemeente voor een samenwerking. Daarnaast wordt het reguliere sport- en beweegaanbod in kaart gebracht. Daarna verwijzen zorgverleners patiënten door, waarna de (gemeentelijke) sportorganisatie of sportprofessional het overneemt. De deelnemer wordt door hen op maat begeleid naar blijvende beweegdeelname.

Voor de werving wordt gebruik gemaakt van verschillende promotiematerialen. Bij het intake- en evaluatiegesprek wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen om de tests uit te voeren. Daarnaast zijn voor de uitvoering verschillende documenten beschikbaar zoals een handleiding en werkdocumenten. Verder wordt in het trainingstraject gebruik gemaakt van verschillende sportmaterialen.

Uitvoerende organisaties
Beweeg Bewust is een beweeginterventie ontwikkeld met – en voor zorgverleners. Het is wenselijk dat de interventie door een onpartijdige partij wordt geïmplementeerd en uitgevoerd, zoals een gemeentelijke sportorganisatie of een aan de gemeente gelieerde sportorganisatie. Een sportprofessional (denk aan een bewegingsagoog, sportkundige of fysiotherapeut) kan de interventie implementeren en uitvoeren.

De zorgverleners, bijvoorbeeld een (huis)arts, medisch specialist, fysiotherapeut, leefstijlcoach of diëtist hebben de taak om patiënten te motiveren en aan te melden voor Beweeg Bewust. Vervolgens neemt de sportprofessional de patiënt vanuit de praktijk aan de hand om te komen tot blijvende beweegdeelname.

Locaties
Het intake- en evaluatiegesprek vindt plaats in de praktijk van de doorverwijzer. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden in een standaard spreekkamer. De benodigde materialen worden door de sportprofessional meegenomen.

De Small Group Trainingen kunnen op verschillende locaties georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn fysiotherapiepraktijken, fitnesscentra, sportzalen, sportvelden of openbare sportvoorzieningen. Afhankelijk van de locatie dient de sportprofessional sportmaterialen mee te nemen. Bij de voorbereiding van de training zal rekening gehouden moeten worden met de locatie, (mee te nemen) materialen en mogelijkheden.

Meer informatie

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 19 mei 2022
Dit is een erkende interventie