Spring naar content
Naar alle interventies

Beweeg Wijs

Beweeg Wijs gaat aan de slag met bewegen in de school; bewegen passend bij de mogelijkheden van elk individueel kind. Samen proberen we elk kind elke dag (met plezier) minimaal een uur te laten bewegen. De nadruk ligt daarbij op spelen en beleving.

Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Dat gaat stap voor stap waarbij het schoolteam in geleidelijk tempo trainingen volgt om zich te ontwikkelen van pleinwacht tot pleincoach. Daardoor komt er meer oog voor motorisch minder vaardige kinderen en voor kinderen die het buiten zijn soms als sociaal onveilig ervaren. Met natuurlijk ook ruimte en aandacht voor de vaardige kinderen.

Onderdeel van de methode zijn de ingedeelde kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit is een wetenschappelijk bewezen strategie om lichamelijke activiteit te bevorderen. Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen.

Doelgroep

Kinderen van 4 t/m 12 jaar in het reguliere en speciale basisonderwijs en de tussen- en naschoolse opvang.

Doel

Dat kinderen van 4-12 jaar na twee jaar Beweeg Wijs meer en gevarieerder bewegen tijdens het spelen op het schoolplein in de ochtend- en middagpauze. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van de beweegrichtlijnen voor jeugd.

Aanpak in het kort

Bij de implementatie van de Beweeg Wijs methodiek worden een aantal stappen gezet om dit optimaal te laten verlopen. Daarbij is het van belang dat de methodiek goed aansluit bij de onderwijsdoelen van de school. Aandachtspunten die de eerste twee jaar aan bod komen zijn o.a. teamtrainingen aan het schoolteam, beweegteam overleggen, opleiding juniorcoaches, aanbieden van speelinstructies en het begeleiden van de pauzes, samenstellen van een jaarprogramma, het ontwerpen en uitvoeren van een pleinplan en (her)inrichting van de schoolomgeving.

Om de methodiek optimaal te implementeren worden de volgende materialen aangeboden:

 • de 4-delige handleiding over Beweeg Wijs en de speelpleinmethode;
 • filmmateriaal ter ondersteuning van de methodiek;
 • pleinprotocol m.b.t. inrichting en gebruik schoolomgeving;
 • ondersteuningsmateriaal bij vier teamtrainingen m.b.t. tweejarige implementatie;
 • nieuw ontwikkelde kleutermethode;
 • nieuw aanbod voor speciaal onderwijs;
 • nieuw ontwikkeld jaarprogramma en speelschema’s;
 • nieuw ontwikkeld moduul voor inzet juniorcoaches + bijbehorende training;
 • nieuw ontwikkelde instructiefilmpjes, op maat per school;
 • beweeg Wijs pleinbord, op maat gemaakt per school;
 • input voor ouderavond met advies voor spelen en bewegen in de thuisomgeving.

Beweeg Wijs voor 4–12 jaar wordt ingezet in het regulier en speciaal basisonderwijs en bij de TSO van de betreffende school. Er worden geen specifieke eisen aan de locaties gesteld.

De interventie Beweeg Wijs wordt in de basis altijd uitgevoerd door Beweeg Wijs. In toenemende mate is er een samenwerking met regionale sportbedrijven, wiens Combinatiefunctionarissen kunnen worden opgeleid om de interventie lokaal uit te voeren.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed onderbouwd
 • Datum erkenning: 18 februari 2020
Dit is een erkende interventie