Spring naar content
Naar alle interventies

BeweegKuur GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)

De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico die wordt uitgevoerd in de eerstelijnszorg. Het leefstijlprogramma bestaat uit drie componenten; gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Om de resultaten te borgen is gedragsverandering belangrijk, een component waar met name de leefstijlcoach zich op richt.

De ondersteuning bij het verhogen van de lichamelijke activiteit wordt uitgevoerd door de beweegprofessional. Het voedingsdeel bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele consulten en wordt uitgevoerd door de voedingsprofessional. De BeweegKuur duurt 2 jaar waarvan de begeleidingsfase binnen de BeweegKuur 1 jaar duurt met een onderhoudsfase van twaalf maanden. 

Binnen de BeweegKuur wordt getracht gedragsverandering te realiseren door middel van motivational interviewing. Hierin heeft de deelnemer zelf de regie door middel van doelen stellen en zelfmanagement. Daarnaast worden beslissingen genomen in samenspraak met de zorgprofessionals, in plaats van dat ze de deelnemer van bovenaf worden opgelegd

Mensen vanaf een matig gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico en mensen met een ernstig verhoogd GGR, dus een BMI tussen 25-40 kg/m2, eventueel met grote buikomvang en/of co-morbiditeit.

Het realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.

Locaties en Uitvoering

De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie ingebed in de eerstelijnszorg. De BeweegKuur wordt toegepast in een multidisciplinair team bestaande uit een huisarts, leefstijlcoach, beweegprofessional, voedingsprofessional, lokale sport- en beweegbegeleiders buurtsportcoach en/of BeweegKuur instructeurs. De leefstijlcoach en beweegprofessional of de leefstijlcoach en voedingsprofessional kunnen verenigd zijn in één persoon. De BeweegKuur is zo ontwikkeld dat deze in alle locaties in Nederland te implementeren is.

  • De begeleiding door zorgverleners kan plaats vinden in en rondom de praktijk van de huisarts, beweegprofessional, fysio-/oefentherapeut, voedingsprofessional, sport- en beweegaanbieders of welzijnsorganisaties.
  • De sport- en beweegactiviteiten na eventuele begeleiding door de beweegprofessional vinden plaats in de wijk, afhankelijk van de betreffende sport- of beweegactiviteit die de deelnemer gaat doen (zelfstandig, onder begeleiding of in groepen). Dit kan een buitenruimte, een sporthal, fitnesscentrum of een zwembad zijn. Daarnaast kan ook de beweegprofessional een regulier beweegaanbod hebben waar de deelnemer terecht kan.

De BeweegKuur is tussen in 2011 en 2017 op minimaal 155 locaties in heel Nederland toegepast. Van een aantal plaatsten is bekend dat de BeweegKuur op lokaal niveau bekostigd wordt of gaat worden. Daarnaast lopen er in het kader van de sportimpulssubsidieregeling gecombineerde leefstijlinterventies op verschillende plaatsen. Door het succes van de BeweegKuur en de maatschappelijke noodzaak om positieve gezondheid te stimuleren wordt de BeweegKuur in 2017-2019 vernieuwd. De vernieuwing en aanpassingen komen voort uit de huidige vraag en de daaraan verbonden mogelijkheden voor financiering.

Beweegkuur is een zorgvuldig ontwikkeld multidisciplinair programma met drie pakketten. Voor de BeweegKuur GLI wordt pakket 2 aangeboden. Uitgebreid observationeel onderzoek toont aan pakket 2 en 3 Effectief met eerste aanwijzingen voor effectiviteit zijn. Dit geldt vooral voor de beweegcomponent. Voorwaarde is dat het programma in zijn totaliteit wordt aangeboden (voeding, beweging en leefstijlcoaching) en dat er nazorg is. Dan is het programma ook succesvol om mensen structureel te laten bewegen. Lange termijn resultaten laten zien dat deelnemers na 1-2 jaar nog steeds een vaste beweegactiviteit hebben.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Contactpersonen


Beoordeling / erkenning

  • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Dit is een erkende interventie