Spring naar content
Naar alle interventies

Beweegpret 55+ aan zet

Met Beweegpret 55+ aan Zet worden 55-plussers uitgedaagd om (meer) te bewegen door middel van recreatieve beweegactiviteiten waardoor ze vaker voldoen aan de beweegrichtlijn voor ouderen.

De interventie is voor organisaties waar 55-plussers leven en recreëren, zoals verenigingen, buurthuizen, woonzorgcentra en 55-plussersgroepen. Het kan in verschillende settings worden uitgevoerd (o.a. recreatiezaal, sporthal, zwembad en buitenruimte).

Professionals leren om met de 55-plussers op hun niveau recreatief te bewegen. Ze worden geschoold in het aanbieden van recreatief beweegaanbod. Ze leren nadrukkelijk om creatief (d.m.v. improvisatie) en flexibel om te gaan met het spelrepertoire dat wordt aangereikt. Ze leren om binnen de groep, op maat recreatieve activiteiten te bieden.

De interventie integreert recreatief bewegen in het aanbod van de betreffende organisatie. Hiermee levert Beweegpret 55+ aan Zet een bijdrage aan het stimuleren van recreatief bewegen en een actieve, gezonde leefstijl.

Het beweegaanbod wordt dichtbij georganiseerd, is toegankelijk, divers (o.a recreatief spel, sportspelen, valpreventie-activiteiten, gezelschapsspelen, etc.) en recreatief van aard.

Doelgroep

55-plussers, zowel zelfstandig wonend als in een instelling, die niet voldoen aan de beweegrichtlijnen.

Doel

Alle deelnemers aan Beweegpret bewegen meer en 50% voldoet een jaar na aanvang van Beweegpret vaker aan de beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen.

Aanpak in het kort

Beweegpret 55+ aan Zet houdt in:

 • elke week Beweegpretactiviteiten in groepsverband;
 • doorlopend Beweegpretaanbod, dat leidt tot behoud van beweeggedrag;
 • opbouw in aanbod, leeftijd en moeilijkheid;
 • aansluiten bij persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden;
 • aansluiten bij netwerk van sport- en beweegaanbieders.

 • beschikbaar op: www.huisvoorbeweging.nl met login voor trainers met o.a. logo’s, formulieren, activiteitenschema’s;
 • handreiking ‘Beweegpret 55+ aan Zet met alle activiteiten/beweegaanbod;
 • advisering en ondersteuning van Huis voor Beweging bij implementatie Beweegpret 55+ aan Zet en ontwikkeling van beleid rondom bewegen met 55-plussers bij de betreffende organisatie;
 • evaluatie tools voor professionals.

De volgende organisaties voeren Beweegpret uit:

 • welzijnswerk ouderen
 • buurthuizen
 • 55-plussers organisaties
 • woonzorgcentra/zorginstellingen
 • sportverenigingen

De locatie kan verschillen. Onderdelen van Beweegpret kunnen gegeven worden in een beweeg- of ontmoetingsruimte van een woonzorgcentrum of welzijnsinstelling, in een gymzaal/sporthal, in een zwembad of in de buitenruimte. Dit hangt af van de activiteit en welke organisatie de interventie inzet.

Randvoorwaarden locatie:

 • makkelijk bereiken voor de deelnemers;
 • ontmoetingsruimte aanwezig waar de deelnemers na afloop van de bijeenkomst nog even kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten;
 • ruimte om te bewegen met materialen.


Zie ook 1.3 voor initiatiefnemers.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed onderbouwd
 • Datum erkenning: 18 november 2021
Dit is een erkende interventie