Spring naar content
Naar alle interventies

Bewegen aan Tafel

De trainingBewegen aan Tafel is bedoeld voor medewerkers zorg/welzijn en vrijwilligers (intermediaire doelgroep), werkzaam in onder andere woonzorginstellingen, huiskamerprojecten en kleinschalig wonen. Met andere woorden voor hen die werkzaam zijn met kwetsbare ouderen (primaire doelgroep). De intermediaire doelgroep leert op een goede manier invulling te geven aan een actieve(re) dagbesteding.

De training Bewegen aan Tafel is een 4 uur durende praktijkgerichte en interactieve training, die wordt aangevuld met theoretische informatie. De training wordt bij voorkeur in-company gegeven. De deelnemers gaan actief bezig onder anderemet oefenstof uit de BeweegID box en de materialen die hierin genoemd worden. Deelnemers krijgen didactische tips en handvatten voor het opstarten van Bewegen aan Tafel. Ook wordt door de deelnemer een mini-les gegeven aan de andere deelnemers, zodat daar ervaring mee opgedaan wordt. Er wordt samen met de deelnemers stilgestaan hoe binnen de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), bewegen meer gestimuleerd kan worden. Door middel van de contacten voor- en achteraf met de organisatie helpt BeweegID een optimale borging en implementatie realiseren.

Doelgroep

De primaire doelgroep (hierna te noemen: kwetsbare ouderen) zijn zij die door fysieke en/of cognitieve problemen niet in staat zijn tot het bijwonen van het reguliere beweegaanbod. De intermediaire doelgroep (hierna te noemen: deelnemers) zijn medewerkers zorg en welzijn en vrijwilligers, werkzaam in onder andere woonzorginstellingen, huiskamerprojecten en kleinschalig wonen

Doel

Doel is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen door het aantal beweegmomenten gedurende de dag te vergroten. Na de training zijn deelnemers, theoretisch en vooral praktisch onderlegd, in staat met de kwetsbare ouderen te gaan bewegen. Zodanig dat de ouderen met meer plezier bewegen, zich prettiger voelen en vooral hun zelfredzaamheid onderhouden.

Aanpak in het kort

 • BeweegID adviseert de organisatie over het samenstellen van de deelnemersgroep.
 • BeweegID adviseert een inventarisatie te maken van reeds aanwezige beweegmaterialen.
 • BeweegID verzorgt de 4 uur durende interactieve training ”Bewegen aan Tafel” op locatie.
 • BeweegID maakt een verslag voor de organisatie over verloop training, bevindingen evaluatie en de elevator pitch (waarbij borging en implementatie centraal staan).
 • BeweegID biedt de mogelijkheid ook na de training onze hulp in te roepen.
 • BeweegID stuurt een half jaar na de training de “Slotevaluatie” aan contactpersonen.

 • Website
 • Deelnemers-reader
 • PowerPoint presentatie
 • BeweegID box: een box met 84 kaarten die elk 5 beweegvormen of een spelvorm bevatten
 • Sport- en spelmaterialen
 • Evaluatieformulieren
 • Muziek (CD)

BeweegID voert de interventie voornamelijk uit in woonzorginstellingen. Daarnaast worden er ook provinciale trainingen verzorgd, waar vertegenwoordigers van kleinere organisaties terecht kunnen en er worden trainingen verzorgd voor ROC opleidingen. De interventie als beschreven kan dan als geheel uitgevoerd worden. Afhankelijk van de samenstelling van de groep kwetsbare ouderen waar de deelnemers mee werken kan BeweegID ter plekke het programma nog op details aanpassen, zodat het maatwerk wordt. In geval de groep ouderen een speciale aanpak vergt (bijvoorbeeld blinden en slechtzienden) past BeweegID de inhoud van de training en de materialen zoveel mogelijk voor de tijd aan.

Qua locatie is niet veel nodig; een grote tafel waar iedereen omheen kunnen zitten is voldoende. BeweegID zorgt voor alle benodigde materialen en apparatuur.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed beschreven
 • Datum erkenning: 01 december 2023
Dit is een erkende interventie