Spring naar content
Naar alle interventies

Body-Mind Fit met aikido

De BMF-interventie is een cursusprogramma ondersteund door een netwerk van samenwerkingspartners, communicatie, en een evaluatiesysteem. Vier stappen worden onderscheiden: 1) en 4) zijn centraal, 2) en 3) zijn cursus-specifiek en herhaalbaar binnen 1 project, naargelang omvang en verspreiding doelgroep, financiering, en uitvoeringscapaciteit.

Stap 1: Opbouw netwerk en centrale informatievoorziening: contacten met samenwerkingspartners en overkoepelende communicatie.

Stap 2: Werving doelgroep, informatievoorziening per cursus: contacten en intensieve communicatie op wijk- of buurtniveau.

Stap 3a: Kennismakingslessen: Een bijeenkomst voorafgaand aan iedere cursus, demonstratie en uitleg van BMF, inschrijving deelnemers.

Stap 3b: Uitvoering van de BMF-cursussen: per cursus 9-wekelijkse lessen met fysiek en sociaal deel. Onderwerpen: balans, ontspanning, valpreventie en -training, Aikidotechnieken, sociale vaardigheden, gesprek.

Stap 3c: Doorstroom/opstapfase: geïnteresseerden gaan door met Senioren-Aikido of ander permanent beweegaanbod.

Stap 4: Evaluatie en rapportage.

Doelgroep

Kwetsbare ouderen van 55+ jaar, zowel zelfstandig wonenden als bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. In principe heeft iedere 55-plusser toegang die zich kwetsbaar ervaart en in enige mate beschikt over fysieke beweegcapaciteit, inzicht in eigen handelen, en een psychische conditie die geen gevaar vormt voor de groep.

Doel

Ouderen (55-plussers) verlagen hun kwetsbaarheid nu en op latere leeftijd doordat zij na afloop van het BMF-programma fysieke, mentale en sociale beperkingen in het dagelijks leven weten te voorkomen of te verminderen, en zij zich hierin structureel blijven trainen.

Aanpak in het kort

Body-mind fit met Aikido (BMF) biedt cursussen in weerbaarheid en valtraining voor 55+ers. Na een kennismakingsles volgen negen lessen waarin deelnemers zich oefenen in fysieke, cognitieve, emotionele en sociale dimensies van hun weerbaarheid. Doorstroming naar permanent beweegaanbod in Aikido of andere BMF-gerelateerde bewegingsaanbieders wordt actief gefaciliteerd.

 • promotiemateriaal (folders, flyers, website, filmpjes, sociale media);
 • matten (judomatten, dikke valmat, klein sportmateriaal);
 • leesmateriaal (handleiding en reader);
 • evaluatiemateriaal (vragenlijsten).

Soort organisaties:

 • Lokale Aikido-organisatie (Aikidovereniging, -stichting of -onderneming): deze kan een BMF-interventie initiëren, en is dan verantwoordelijk voor alle onderdelen van het project (netwerk-onderhoud, promotie, uitvoering door eigen BMF-trainers, evaluatie).
 • Ook kan BMF worden geïnitieerd door op de doelgroep gerichte hulpverlenende en ondersteunende organisaties. Zij hebben meestal al een netwerk, maar zullen de uitvoering uitbesteden aan de lokale Aikido-organisatie die daarvoor BMF-trainers inzet, en met hen afspraken maken over promotie en evaluatie.

Soort locaties
Gelet op de aard van de oefeningen is het wenselijk dat BMF wordt uitgevoerd in een ruime zaal waar men gebruik kan maken van judomatten en dikke valmatten (zie onder Materialen). Andere voorwaarden zijn:

 • goede bereikbaarheid voor ouderen (ook bij gladheid);
 • voldoende privacy en rust (geen achtergrondlawaai);
 • aanwezigheid van EHBO-materiaal en een AED op bereikbare afstand;
 • gespreksruimte met zitgelegenheid voor het tweede (sociale) lesdeel.

De BMF-cursussen kunnen verspreid over een gemeente of regio plaatsvinden, of op de eigen locatie van de Aikido-organisatie. Het eerste brengt BMF dichter bij mensen in meerdere wijken, het laatste verhoogt de kans op doorstroming van de oudere naar structureel sporten bij de Aikido-organisatie.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed beschreven
 • Datum erkenning: 18 oktober 2021
Dit is een erkende interventie