Spring naar content
Naar alle interventies

Boksend Opvoeden

Boksend Opvoeden (BO) wordt in 12 wekelijkse lessen aangeboden op het PO groep 7/8 en eerste twee jaren van het V(S)O om met pedagogische steun bij boksspellen meer veerkrachtige identiteit te verwerven.


Boksend opvoeden is een pedagogische interventie met boksen als middel, in een veilige omgeving. BO beoogt: 1. plezier in bewegen, 2. gevoelens en gedachten tot rust te brengen, mentaal sterker te worden, 3. regie op handelen, ten einde veerkracht te ontwikkelen. Boksen, populair bij tieners, kent duidelijke gedragsregels. Door oefeningen met gronden en ademhaling leren de leerlingen rust en focus te ervaren en bewust te worden van gevoelens en gedachten. Het begeleidt reflecteren op de boksspellen maakt (gedeelde) ervaringen bespreekbaar. Dat geeft verbinding en vertrouwen. Leerlingen worden bewust van handelen en oefenen nieuw gedrag. De begeleider en de leerlingen onderling steunen elkaar bij het ontwikkelen van regie over wie zij willen zijn.

Doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door leerlingen in de puberteit, 10 – 15 jarigen, leerlingen van groep 7/8 uit het PO en de eerste twee jaren in het V(S)O. Voorwaarde bij het werken met deze groep aan een meer veerkrachtige identiteitsontwikkeling is een veilige en uitdagende omgeving met pedagogische ondersteuning.

Doel

Leerlingen ontwikkelen een meer veerkrachtige identiteit door plezier in beweging, rust in hun lijf en hoofd waardoor ze mentaal sterker worden en beter leren reflecteren en leren regie over hun handelen uit te oefenen.

Aanpak in het kort

BO geeft plezier, (zelf)vertrouwen en verbinding. Leerlingen zitten beter in hun vel omdat gevoelens en gedachten tot rust komen. Samen boksen verbindt, geeft vertrouwen om naar elkaars gedrag te kijken. Begeleid leren reflecteren op gedrag helpt regie te nemen over wie je wilt zijn met gebruikmaking van hun talenten.

Sportkleding, bokshandschoenen, bandages, spelmaterialen zoals noodles, veervoetbal, tennisballen, zachte ballen, stootkussen, pionnen, punchballonnen, eventueel muziek. Geschikte ruimte.

Handboek “Boksend Opvoeden beginners” beschrijft de opleiding van de begeleiders met de 12 lessen Boksend Opvoeden die daarin ook uiteengezet worden.

Boksend Opvoeden is een interventie die uitgevoerd wordt bij groep 7/8 in het PO en klas 1/2 van het V(S)O.

Deze interventiebeschrijving kan eveneens uitgevoerd worden in de andere jaren van het voortgezet onderwijs. De interventie kan op school worden uitgevoerd in een gymnastieklokaal, een gewoon lokaal of een daarmee vergelijkbare (buiten) ruimte.

 

Randvoorwaarde is dat de leerlingen ongestoord en zonder inmenging van anderen de lessen kunnen volgen in een veilige setting.

 

Scholen die de interventie opnemen in het curriculum coördineren en verzorgen de uitvoering van de interventie zelf. Zij organiseren ruimte, materialen, handboeken, leskaarten en communicatie, voorzien in opname in het rooster en plannen de intakegesprekken net als de check-out.

 

Scholen kunnen de uitvoering van BO ook laten verzorgen door een externe begeleider uit de pool van gecertificeerde begeleiders bij Boksend Opvoeden. Via Annie Joosten-Lamey, interventie-eigenaar van Boksend Opvoeden kan de school een gecertificeerde begeleider verwerven.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed beschreven
  • Datum erkenning: 17 april 2023
Dit is een erkende interventie