Spring naar content
Naar alle interventies

Boksend Opvoeden

Boksend Opvoeden (BO) wordt in 12 wekelijkse lessen aangeboden in eerste twee jaren van het V(S)O voor het verwerven van een veerkrachtige identiteit.


Boksend opvoeden is een pedagogische interventie met boksen als middel in een veilige omgeving. BO beoogt:
1. plezier in bewegen, 2. gevoelens en gedachten tot rust brengen, mentaal sterker worden, 3. regie op gedrag, om de ontwikkeling van veerkracht te stimuleren. Boksen, populair onder jongeren, kent duidelijke gedragsregels. Door oefeningen met gronden en ademhaling leren de leerlingen rust en focus te ervaren en bewust te worden van gevoelens en gedachten. Het reflecteren op de boksspellen maakt (gedeelde) ervaringen bespreekbaar. Dat geeft verbinding en vertrouwen. Leerlingen worden bewust van gedrag en oefenen nieuw gedrag. De begeleider en de leerlingen ondersteunen elkaar bij het ontwikkelen van regie over wie zij willen zijn

Doelgroep

Leerlingen in de eerste twee jaren in het vo en vso. Voor het werken aan een meer veerkrachtige identiteitsontwikkeling is een veilige en uitdagende omgeving met pedagogische ondersteuning belangrijk.

Doel

Leerlingen ontwikkelen een meer veerkrachtige identiteit door plezier in beweging, rust in hun lijf en hoofd waardoor ze mentaal sterker worden en beter kunnen leren regie over hun gedrag uit te oefenen.

Aanpak in het kort

12 Weken boksspellen, brengt plezier in bewegen. De leerlingen zitten beter in hun vel omdat gevoelens en gedachten tot rust komen waardoor ze mentaal groeien. Samen boksen verbindt en geeft vertrouwen om naar elkaars gedrag te kijken. Reflecteren op gedrag helpt leerlingen regie te nemen over wie zij willen zijn.

Sportkleding, bokshandschoenen, bandages, spelmaterialen zoals noodles, veervoetbal, tennisballen, zachte ballen, stootkussen, pionnen, punchballonnen, eventueel muziek. Handboek Boksend Opvoeden beginners waar de opleiding van de begeleiders en de 12 lessen Boksend Opvoeden worden beschreven.

Boksend Opvoeden is een interventie die uitgevoerd wordt op Scholen in Voortgezet Onderwijs en scholen voortgezet speciaal onderwijs. Deze interventiebeschrijving is toegespitst op de eerste twee jaren van het vo en het vso, maar kan eveneens uitgevoerd worden in de andere jaren van het voortgezet onderwijs. De interventie kan op school worden uitgevoerd in een gymnastieklokaal, een gewoon lokaal of een daarmee vergelijkbare (buiten) ruimte. Randvoorwaarde is dat de klas ongestoord en zonder inmenging van anderen de lessen kunnen volgen in een veilige setting.

Scholen die de interventie opnemen in het curriculum coördineren en verzorgen de uitvoering van de interventie zelf. Zij organiseren ruimte, materialen, handboeken, leskaarten en communicatie, voorzien in opname in het rooster en plannen de intakegesprekken net als de check-out.

Scholen kunnen de uitvoering van BO ook laten verzorgen door een externe begeleider uit de pool van gecertificeerde begeleiders bij Boksend Opvoeden. Via Annie Joosten-Lamey, interventie-eigenaar van Boksend Opvoeden kan de school een gecertificeerde begeleider verwerven.

Meer informatie

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed beschreven
  • Datum erkenning: 17 april 2023
Dit is een erkende interventie