Spring naar content
Naar alle interventies

Club Fit 4

Voeding, beweging, een gezond slaappatroon en opvoeding in één. De erkende interventie Club Fit 4 is een programma voor kinderen en ouders om te werken aan een gezonde leefstijl. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar die boven een gezond gewicht zitten, kunnen samen met hun ouder(s) meedoen. Eerstelijnszorgverleners verwijzen het gezin naar de interventie. Club Fit 4 onderscheidt zich van andere interventies voor kinderen met overgewicht doordat het niet belerend is. Spelenderwijs leren kinderen wat wel en niet gezond is. Het is sportief, leuk en leerzaam. Ook maken ze kennis met sportverenigingen bij hen in de buurt. De ouders krijgen begeleiding op het gebied van gezond opgroeien en opvoeden.

Doelgroep

Kinderen van vier tot en met twaalf jaar met overgewicht. Het gezin staat centraal en ouders zijn hierin de hoofdverantwoordelijken voor het werken aan een gezonde leefstijl.

Doel

Aan het einde van de interventie hebben deelnemende kinderen een gezonde(re) leefstijl op het gebied van voeding, bewegen en een gezond slaappatroon. Gemiddeld is hun BMI gedaald met minimaal 5%.

Aanpak in het kort

Club Fit 4 is een gecombineerde leefstijlinterventie van twee jaar, uitgevoerd door een projectleider, sportdocent en leefstijlcoach. In de eerste maanden vinden plaats een intakegesprek, vier ouderbijeenkomsten en negentiengroepslessen voor kinderen (vijf met hun ouders en vier bij verenigingen). Daarna volgt een vervolgprogramma met zeven terugkombijeenkomsten voor het gezin.

De totale interventie Club Fit 4 is beschreven in een handleiding. Daarin staan vier ouderbijeenkomsten, negentien lessen en zeven terugkombijeenkomsten tot in detail uitgewerkt. Daarnaast wordt er gewerkt met een paspoort voor kinderen en een werkboek voor ouders. Deelnemers ontvangen aan het eind van de interventie een certificaat.

Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren gaat de interventie-eigenaar van Club Fit 4 primair een samenwerking aan met gemeenten. Van belang is dat in de betreffende gemeente een ketenaanpak gehanteerd wordt. Voor een succesvolle uitvoering van de interventie zijn diverse verwijzers en professionals nodig. De gemeente heeft verbindingen met verschillende partners (zie onderstaand figuur) of moet deze gaan leggen. Om de doelstellingen te kunnen behalen, is het van belang om de juiste contacten te hebben/maken en deze warm te houden.

Locatie
De gemeente geeft aan in welke wijk of gebied het probleem aanwezig is en de interventie ingezet kan worden. De interventie-eigenaar gaat samen met de buurtsportcoach (projectleider) op zoek naar een passende locatie. Het is prettig een ruimte met privacy en een internetverbinding te hebben voor het voeren van de gesprekken. De beweeglessen vinden plaats in een sporthal of gymzaal. Voor de ouderbijeenkomsten is een klein zaaltje, kantine of vergaderruimte voldoende. Deze vinden plaats tijdens de beweeglessen van de kinderen. Daarom moeten beide locaties op loopafstand van elkaar zijn. De sportverenigingen waar kinderen de sporten uit gaan proberen, moeten op fietsafstand liggen. In fase 2, vinden de terugkombijeenkomsten plaats. Sommige bijeenkomsten vinden plaats in de sporthal en een aantal in een klein zaaltje, kantine of vergaderruimte. Daarnaast zullen er ook bijeenkomsten plaatsvinden in een speeltuin, keuken in de wijk (bijvoorbeeld buurthuis) en supermarkt.

Meer informatie

    over o.a. randvoorwaarden voor een goede uitvoering, de kosten en resultaten van de procesevaluatie.

  • Beschrijving Club4Fit

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 26 november 2020
Dit is een erkende interventie