Spring naar content
Naar alle interventies

Coach2Move

Coach2Move is een geprotocolleerde fysiotherapeutische integrale aanpak voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Enerzijds worden aanwezige lichamelijke functionele belemmeringen om lichamelijk actief te zijn getraind, anderzijds worden motiverende technieken gebruikt om duurzaam lichamelijk actief te worden en te blijven. Middels gezamenlijke besluitvorming met de cliënt zelf en, indien nodig, met mensen uit de sociale omgeving worden individuele SMARTI doelen (Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdgebonden-Inspirerend) vastgesteld die door de cliënt zelf gerealiseerd kunnen worden. Tijdens het diagnostisch onderzoek en in de gezamenlijke afspraken wordt vastgelegd WAT er gedaan moet worden, HOE dat kan en WIE daar eventueel bij kan helpen. De aanpak is gericht op het bevorderen van zelfmanagement en zelfredzaamheid, waarbij de sociale omgeving wordt ingezet om te ondersteunen en te faciliteren. Motivatie wordt bevorderd door motivational interviewing, shared-decision-making, SMARTI doelen, monitoren door regelmatig te meten en feedback ten aanzien van de therapietrouw en de uitkomsten. Verwacht herstel bepaalt het behandelprofiel (2-4, 5-9, > 9 behandelingen).

Doelgroep

Thuiswonende kwetsbare ouderen met:

 • al bestaande mobiliteitsproblemen of waarvan verwacht wordt dat deze op korte termijn ontstaan ten gevolge van een trauma, chronische aandoening of life event;
 • beperkt lichamelijk actief zijn (minder dan 30 minuten per dag matig lichamelijk actief). 

Doel

Het verminderen van de kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven door duurzaam de lichamelijke activiteit, de mobiliteit en zelfredzaamheid te vergroten bij thuiswonende ouderen (70+) met al bestaande of dreigende mobiliteitsproblemen die de fysiotherapeut bezoeken.

Aanpak in het kort

 • intake 60 minuten: motivational interviewing, lichamelijk onderzoek, taakmanipulatie;
 • shared-decision-making t.a.v. individuele SMARTI doelen gericht op lichamelijke activiteit en oefenen;
 • coachen op zelf-management;
 • indien nodig consultatie/inschakelen van familie/vrienden en/of andere zorgverleners;
 • drie behandelprofielen;
 • metingen en feedback;
 • consultatie/samenwerking met een andere zorgverleners.

Een tweedaagse cursus met handleiding voor de fysiotherapeut: motivational interviewing, de hypothese georiënteerde aanpak en de daarbij behorende beslismomenten, de inzet en het gebruik van valide meetinstrumenten en de taakmanipulatie. Een elektronisch patiënten dossier, een online Coach2Move assessment, drie peer-assessment momenten en kwaliteitsindicatoren gebaseerd op dossier toetsen.

De interventie wordt primair uitgevoerd in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk en/of gezondheidscentra of behandelcentra die ook in de eerste lijn opereren. De interventie kan ook omgezet worden in een aanpak voor ouderen in een verpleeghuis en wordt bij voorkeur ingebed in een zorgnetwerk voor ouderen.

Meer informatie

  over o.a. randvoorwaarden voor een goede uitvoering, de kosten en resultaten van de procesevaluatie.

 • Beschrijving Coach2Move

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
 • Datum erkenning: 19 mei 2022
Dit is een erkende interventie