Spring naar content
Naar alle interventies

De Life Goals Aanpak

Met de interventie Life Goals worden mensen in een kwetsbare situatie die daardoor in mindere mate kunnen participeren in onze samenleving, via sport toegeleid naar meer maatschappelijke participatie. Samen met lokale sport- en zorgorganisaties geeft Stichting Life Goals Nederland (SLGN) vorm aan sportprogramma’s voor mensen in een kwetsbare positie. Essentieel voor het Life Goals programma zijn: een lokale Life Goals coördinator, de Life Goals methodiek zelf en landelijke ondersteuning en verbinding. De coördinator is de ‘spin in het web’ en zorgt voor de uitvoering van de interventie, die rust op vier pijlers: de Maatschappelijk Sportcoaches (MSC’s) die wekelijks sportactiviteiten verzorgen, de Life Goals Monitor, Life Goals Sessies en Life Goals Festivals.

Doelgroep

(Jong)volwassenen (16+) die problemen ervaren op meerdere leefdomeinen, zoals wonen, werken en sociale contacten.

Doel

Deelnemers beschikken over voldoende sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en sociale contacten om zelfstandig of met ondersteuning, naar behoefte te participeren in de samenleving.

Aanpak in het kort

Opgeleide MSC’s verzorgen wekelijks sportactiviteiten en geven optioneel zes thematische sessies voor teams van deelnemers. Daarnaast organiseert Stichting Lifegoals Nederland (SLGN) jaarlijks een landelijk festival voor alle teams.

  • handboek voor coördinatoren dat tijdens de opleiding wordt behandeld;
  • handboek voor Maatschappelijk Sportcoaches dat tijdens de opleiding wordt behandeld;
  • handboek voor het organiseren en begeleiden van Life Goals Sessies;
  • monitor in de vorm van een webapp;
  • communicatiemateriaal;
  • kleding.

Een Life Goals programma wordt bij voorkeur op de accommodatie van een sportvereniging uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, kan de interventie ook in een sportzaal of park uitgevoerd worden. Omdat er in een coalitie wordt samengewerkt, hoeft de organisatie die de accommodatie openstelt, niet per se de interventie uit te voeren. Bij de meeste programma’s is de coördinator in dienst van het lokale sportbedrijf of de sportserviceorganisatie (de uitvoerende organisatie van het sportbeleid van een gemeente). Hiermee heeft de coördinator een onafhankelijke positie tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties die onderdeel van de coalitie zijn. De MSC kan in dienst zijn van ditzelfde sportbedrijf/de sportserviceorganisatie (bijvoorbeeld een buurtsportcoach) maar kan ook afkomstig zijn van een betrokken zorg-/welzijnsorganisatie of sportvereniging.

Qua zorginstellingen kunnen alle instellingen die een rol spelen voor onze doelgroep een rol spelen in de coalitie. De meest voorkomende organisaties zijn de Maatschappelijke Opvang, vormen van begeleid wonen, verslavingszorg, AZC’s (Asielzoekerscentra), DJI’s (Dienst Justitiële Inrichtingen) en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed beschreven
  • Datum erkenning: 31 maart 2021
Dit is een erkende interventie