Spring naar content
Naar alle interventies

Een Gezonde Start

De kinderopvang is een omgeving waar veel kinderen tijd doorbrengen en daardoor kansen biedt om gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren. De scholing Een Gezonde Start is ontwikkeld om pedagogisch medewerkers en gastouders praktische handvatten te bieden om aandacht voor gezonde leefstijl te verweven in hun dagelijks werk en eigen voorbeeldgedrag en zo een gezonde omgeving te bieden. Dit geeft ook invulling aan de pijler ‘ontwikkelen’ van de aanpak Gezonde Kinderopvang, De scholing bestaat uit een basismodule van 3 bijeenkomsten over leefstijl in het algemeen, reflectie op de eigen leefstijl en aandacht hiervoor binnen de organisatie, gezonde leefstijl in interactie met kinderen en in interactie met ouders. Desgewenst uit te breiden met verdiepende modules op het gebied van voeding, beweging, gewicht en veiligheid. Kenmerkend voor de scholing is dat deze uit gaat van ervarend leren en bewegend leren. De scholing wordt gegeven door een collega die, volgens het train-de-trainerprincipe, is opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang. In geval van gastouders is de coach afkomstig van het gastouderbemiddelingsbureau waarbij gastouders zijn aangesloten.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en gastouders werkzaam in de voorschoolse voorzieningen (dit is: kinderdagopvang (KDV), peuterspeelzalen (PSZ) en gastouderopvang (GO)).

Doel

Pedagogisch medewerkers en gastouders leren hoe aandacht voor gezonde leefstijl te verweven in hun dagelijks werk, waarbij zij zelf het gezonde voorbeeld geven, en zo kinderen in de opvang een gezonde omgeving bieden en gezonde leefstijl stimuleren.

Aanpak in het kort

Deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers en gastouders door scholing gericht op ontwikkelen van kennis en vaardigheden over gezonde leefstijl. De scholing bestaat uit een basismodule, desgewenst uit te breiden met verdiepingsmodules over voeding, beweging, gewicht, veiligheid. De scholing wordt gegeven door de interne coach Gezonde Kinderopvang die medewerkers hierop blijft coachen. Kijk voor meer informatie op Eengezondestart.nl.

Beschikbare materialen: digitale leeromgeving (www.eengezondestart.nl), bijbehorende reader en flyer. De digitale leeromgeving omvat alle werkvormen en bijlagen, foto’s, filmpjes etc. voor de deelnemers en een handleiding voor de docenten (i.c. coaches Gezonde Kinderopvang). Ook zijn er materialen voor evaluatie beschikbaar: evaluatievragen in de digitale leeromgeving en een instap- en eindtoets.

De interventie kan op locaties van kinderopvangorganisaties, gastouderbemiddelingsbureaus en ROC’s worden uitgevoerd, mits voldoende ruimte beschikbaar is om te bewegen.

Eventuele samenwerkingspartners voor verdere implementatie van Gezonde Kinderopvang en eventuele (inhoudelijke) ondersteuning bij het geven van de scholing zijn:

  • Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar: het consultatiebureau verzorgt vanuit hun taak medische basiszorg en preventie bij alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Omdat de kinderen ook bij de JGZ in beeld zijn, is het belang dit lijntje te hebben vanuit de kinderopvang.
  • GGD: veel GGD-en beschikken over een Gezonde Schooladviseur. We zien steeds vaker dat deze ook kinderopvang tot hun aandachtsveld rekenen en als adviseur beschikbaar zijn.
  • Gemeenten: verschillende gemeenten in Nederland zijn JOGG Gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Gemeenten kunnen Een Gezonde Start inpassen binnen hun gemeentelijke onderwijs-, welzijns- en/of sportstimuleringsbeleid.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

  • Stichting Voedingscentrum Nederland

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 01 juli 2019
Dit is een erkende interventie