Spring naar content
Naar alle interventies

Fit en vaardig op school

Fit en Vaardig op school (Fit en Vaardig) is een lesprogramma dat basisschoolleerlingen bewegend laat leren. Het programma integreert fysieke activiteit in reken- en spellinglessen. Het is ontwikkeld met het primaire doel om reken- en spellingvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs te verbeteren. De lessen worden drie keer per week gegeven in het klaslokaal. Tijdens de lessen ligt de nadruk op het klassikaal automatiseren en herhalen van al bekende lesstof. Zo spellen leerlingen bijvoorbeeld een woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter, of ze geven hun gekozen antwoord op een rekensom door het juiste aantal bewegingen uit te voeren.

Leerlingen van groep 2 tot en met 7 van de basisschool.

Het automatiseren van spelling- en rekenvaardigheden en op het verhogen van de hoeveelheid fysieke activiteit van leerlingen in het primair onderwijs.

Locaties en Uitvoering

De interventie wordt uitgevoerd in de klaslokalen van basisscholen. Het is noodzakelijk dat er een goed werkend digitaal schoolbord met een goede internetverbinding aanwezig is.

De materialen die nodig zijn voor de interventie zijn: een online app (beschikbaar via de website en gepresenteerd via een digitaal schoolbord) en een handleiding waarin alle lessen kort worden uitgelegd. Deze handleiding is te vinden binnen de app.

De eerste aanwijzingen voor effectiviteit gelden uitsluitend voor rekenen en fitheid, en verder alleen voor de groepen 4 en 5. Dat komt omdat het automatiseren van spelling niet is meegenomen in het onderzoek, zodat niet vastgesteld kan worden of de interventie daar ook effectief aan bijdraagt. Ook is slechts een deel van de doelgroep onderzocht. De commissie vindt Fit en Vaardig een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige interventie, met een sympathieke combinatie van cognitieve en fysieke doelen.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Organisatie

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

  • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Dit is een erkende interventie