Spring naar content
Naar alle interventies

Fit en vaardig op school

Fit en Vaardig op school (Fit en Vaardig) is een lesprogramma dat basisschoolleerlingen bewegend laat leren. Het programma integreert fysieke activiteit in reken- en spellinglessen. Het is ontwikkeld met het primaire doel om reken- en spellingvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs te verbeteren. De lessen worden drie keer per week gegeven in het klaslokaal. Tijdens de lessen ligt de nadruk op het klassikaal automatiseren en herhalen van al bekende lesstof. Zo spellen leerlingen bijvoorbeeld een woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter, of ze geven hun gekozen antwoord op een rekensom door het juiste aantal bewegingen uit te voeren.

Doelgroep

Leerlingen van groep 2 tot en met 7 van de basisschool.

Doel

Het automatiseren van spelling- en rekenvaardigheden en op het verhogen van de hoeveelheid fysieke activiteit van leerlingen in het primair onderwijs.

Aanpak in het kort

De leerkracht voert de Fit en Vaardig-lessen uit in het klaslokaal en richt zich vooral op het automatiseren en herhalen van lesstof. De lessen worden drie keer per week gegeven in het klaslokaal. Tijdens de lessen ligt de nadruk op het klassikaal automatiseren en herhalen van al bekende lesstof. Zo spellen leerlingen bijvoorbeeld een woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Of ze geven hun gekozen antwoord op een rekensom door het juiste aantal bewegingen uit te voeren. Het is de bedoeling dat op één lesdag een reken- en een spellingles gedaan wordt.

De materialen die nodig zijn voor de interventie zijn: een online app (beschikbaar via de website en gepresenteerd via een digitaal schoolbord) en een handleiding waarin alle lessen kort worden uitgelegd. Deze handleiding is te vinden binnen de app.

De interventie wordt uitgevoerd in de klaslokalen van basisscholen. Het is noodzakelijk dat er een goed werkend digitaal schoolbord met een goede internetverbinding aanwezig is.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  • Datum erkenning: 04 januari 2022
Dit is een erkende interventie