Spring naar content
Naar alle interventies

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma dat ontwikkeld is voor kinderen en adolescenten met een chronische ziekte of beperking. De kinderen krijgen, onder professionele begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut, een afwisselend trainingsprogramma aangeboden waarin plezier in bewegen voorop staat. Er wordt in een groep getraind waarbij gewerkt wordt aan individuele doelen gericht op het verbeteren van de fysieke fitheid en fysieke activiteit. Ten aanzien van het verbeteren van de fysieke activiteit wordt er o.a. ingezet op het beslechten van barrières ten aanzien van participatie in dagelijkse beweegactiviteiten en sport en duurzame sportparticipatie.

Doelgroep

Fitkids richt zich op kinderen en adolescenten met een chronische ziekte of beperking in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een hulpvraag op het gebied van fysieke fitheid of fysieke activiteit.

Doel

 • Het doel van Fitkids is het verbeteren van de fysieke fitheid en fysieke activiteit van kinderen met een chronische ziekte of beperking.

Aanpak in het kort

 • Verwijzing van een specialist
 • Fysieke training in een groep
 • Frequentie training: de eerste drie maanden twee keer per week één uur; daarna één uur per week.
 • Duur interventie: een half jaar tot maximaal 1 jaar
 • Individuele doelen
 • Clinics i.s.m. sportclubs uit de buurt tijdens Fitkidslessen
 • Inzet van gedragsmatige kinderfysiotherapeutische interventies
 • Nauwe betrokkenheid van ouders
 • 3-maandelijkse evaluatiegesprekken
 • Uitstroom naar een sportclub

Voor de uitvoerders van Fitkids zijn promotiematerialen beschikbaar zoals folders en posters. Op het intranet van Fitkids is alle belangrijke informatie te vinden om goed van start te kunnen gaan. Ook is er documentatie beschikbaar ten aanzien van het afnemen van verschillende inspanningstesten (anaeroob, aeroob en kracht) en zijn er standaardbrieven te vinden die gebruik kunnen worden voor PR. Voor deelnemende kinderen is er een welkomspakket (bidon, handdoek en tas) beschikbaar.

Een kinderfysiotherapeut kan het initiatief nemen om Fitkids te starten. Deze kinderfysiotherapeut benadert Stichting Fitkids.

Randvoorwaarden ten aanzien van een nieuw te starten Fitkidscentrum:

 • Ligging: geen bestaand Fitkidscentrum in de nabije omgeving
 • Kinderfysiotherapeut in dienst die de uitvoerder van de interventie wordt
 • De locatie heeft de beschikking over een vrije oefenruimte en spelmateriaal
 • De locatie heeft de beschikking over (cardio)fitnessapparatuur of er is een mogelijkheid extern ruimte te huren (bv. in een fitnesscentrum)
 • De locatie is rolstoeltoegankelijk

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed onderbouwd
 • Datum erkenning: 19 september 2023
Dit is een erkende interventie