Spring naar content
Naar alle interventies

Friends in Shape

Friends in Shape is een interventie gericht op het verlagen van obesitas bij jongeren van 8 tot 14 jaar. Het doel is om het gewicht van de jongeren af te laten nemen over een periode van een jaar, door het bewerkstelligen van een blijvende positieve gedragsverandering op het gebied van beweging en voeding.

De interventie hanteert het ASE-model, waarin de factoren attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit centraal staan. Hier wordt bij sociale invloed ook erg gericht op de ouders. De tweewekelijkse sessies bestaan uit (buiten)sport en een combinatie van conditietraining en krachttraining. Ouders worden betrokken en aan het eind van de beweegsessies worden gezonde maaltijden uitgedeeld. De jongeren sporten in groepsverband en ervaren verschillende sporten. Door het aanbieden van vervoer naar en van de locatie en het onderhouden van contact met de ouders, wordt de drempel voor het sporten bij Friends in Shape verlaagd.

In de interventie wordt nauw samengewerkt met kinderartsen en/of Ouder Kind Teams.

Doelgroep

Jongens en meisjes van 8 tot en met 14 jaar die lijden aan ernstige of morbide obesitas (graad 2 of 3).

Doel

Kinderen van 8 t/m 14 jaar met obesitas graad 2 of 3 hebben na 1 jaar deelname aan Friends in Shape een BMI dat minimaal 5% lager ligt dan bij de start.

Aanpak in het kort

Het programma bestaat uit een 42-weeks lesprogramma met 2-wekelijkse sportlessen die plaatsvinden in een sportcentrum met verschillende sportfaciliteiten. Er vinden jaarlijks kookworkshops met ouders, een uitje naar de maaltijdleverancier en een sportief uitje plaats. Sessies worden begeleid door 3 sportbegeleiders. Hierdoor kan er elke sessie zowel binnen als buitensport plaatsvinden en worden er conditie- en krachttrainingen gegeven. Sessies worden afgesloten met het uitdelen van gezonde maaltijden.

De lessen vinden plaats in een gymzaal in combinatie met een fitnessruimte en een veld waar buitensport aangeboden kan worden. Momenteel wordt de training aangeboden in het Friendship Sports Centre in Amsterdam. Hier is de mogelijkheid om gebruik te maken van de atletiekbaan, buitensport apparatuur, een buiten sportveld, een sporthal, een fitnesszaal, een zwembad en een dojo.

Een organisatie moet aan onderstaande punten voldoen:

  • Er moet minimaal tweewekelijks sport kunnen worden aangeboden.
  • Voor de interventie is een sporthal met een fitnessruimte en een buitenruimte nodig. Locaties die aan deze voorwaarden voldoen kunnen sportmedische centra, fitnesscentra en middelbare scholen zijn.

Meest geschikt zijn sportorganisaties die ervaring hebben met het werken met kinderen met speciale doelgroepen. Voor regio Amsterdam zijn dit bijvoorbeeld Only Friends, Heliomare en de Obesitaskliniek. Andere nationale organisaties zijn de Kinderkliniek en behandelcentrum Heideheuvel.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 18 juni 2020
Dit is een erkende interventie