Spring naar content
Naar alle interventies

Futsal Chabbab

In deze interventie draait het om het bouwen van een vertrouwensrelatie tussen de trainer en de jongeren. Hierbij wordt sport als pedagogische ingang benut. De trainer sluit als rolmodel aan bij de leefwereld van de jongeren en biedt een veilige omgeving om hen van daaruit op hun gedrag (o.a. in de wijk) te kunnen coachen en te motiveren om naar huiswerkbegeleiding te gaan. De voetbaltraining is het middel om de jongeren te bereiken en te motiveren. De band die wordt opgebouwd, maakt dat ze blijven. Door de voorbeeldfunctie die de trainer heeft en vanuit de discipline die tijdens het sporten wordt geleerd, worden jongeren gestimuleerd ook in hun opleiding te ‘scoren’ en daar zelfregie in te tonen. Het competitie-element is een belangrijke motivator om te gaan sporten voor de doelgroep jongeren tussen de 8 en 18 jaar. De pedagogische aanpak die hieraan verbonden wordt door middel van sport is de drijfveer van de organisatie (Sleegers, 2012).

Doelgroep

Jongens en meisjes tussen de acht en achttien jaar oud uit verschillende aandachtswijken waar schooluitval hoog is en er veel overlast op straat wordt ervaren. De interventie richt zich enerzijds op jongeren die al in de ‘straatcultuur’ betrokken zijn en anderzijds op basisschoolkinderen die zich daar toe aangetrokken kunnen gaan voelen.

Doel

Het verminderen van schooluitval en het daarbij vergroten van kansen van de jongeren, overlast van de jongeren op straat verminderen en/of voorkomen en zelfontplooiing bevorderen d.m.v. sportbeoefening.

Aanpak in het kort

De aanpak van Futsal Chabbab bestaat uit bestaat uit vijf fases. Fase 0: implementatiefase. Fase 1: werving en inschrijving. Fase 2: kennismaking en relatieopbouw. Fase 3: training, huiswerkbegeleiding en coaching. Fase 4: toernooi en afronding.

De interventie Futsal Chabbab heeft verschillende handleidingen zoals het handboek, een voetbaltechnische handleiding en een handleiding voor de huiswerkbegeleiding. Per wijk wordt de lokale sportzaal benut voor de trainingen en lokale vo-scholen of wijk/buurtcentra voor de huiswerkbegeleiding. Sportmateriaal als ballen, hesjes en tenues worden (deels) gesponsord door lokale bedrijven.

De zaalvoetbaltrainingen vinden plaats in een gymzaal/sportzaal. De huiswerkbegeleiding vindt plaats op school of in het wijkcentrum/jongerencentrum. Alle jongeren krijgen voetbaltraining en huiswerkbegeleiding in hun eigen wijk. De sportzaal moet groot genoeg zijn om met minimaal tien jongeren te kunnen trainen. De ruimte voor de huiswerkbegeleiding moet goede werkplekken hebben met computers waar de jongeren digitaal hun huiswerk kunnen maken.

Tot nu toe is de interventie uitgevoerd door twee type organisaties. De ene constructie is vanuit een sociale onderneming met trainers als vrijwilligers, onder de vleugel van een stichting die subsidies en fondsen werft en beheert en de sociale onderneming inhuurt. Ditzelfde kan uiteraard ook in een rechtstreekse subsidie- of aanbestedingsrelatie met een gemeente, wijk-/buurtteams of welzijnsmakelaar in de stad. De andere constructie is met jeugdprofessionals als trainers, jongeren(opbouw)werkers, in combinatie met evt. een activiteitencoördinator voor de buurtcompetitie, vanuit een welzijnsorganisatie. De interventie kan in principe in iedere (aandachts)wijk waar voldoende jongeren vanuit de straatcultuur betrokken kunnen worden, waar een geschikte sportzaal aanwezig is en met lokale trainers die respect bij de doelgroep genieten uitgevoerd worden. Belangrijk is dat er openheid is vanuit netwerkpartners om integraal en pedagogisch samen te willen werken met de trainers en de interventie. E.e.a. kan door procesregie of andere aansturing vanuit de gemeente in goede banen worden geleid.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 18 juni 2020
Dit is een erkende interventie