Spring naar content
Naar alle interventies

Gewichtige Gezinnen Jongeren

Gewichtige Gezinnen Jongeren is een interventie die zich richt op jongeren tussen de 12 – 18 jaar met overgewicht. Het hoofddoel van Gewichtige Gezinnen jongeren is dat het BMI van de deelnemers gedurende de interventie stabiliseert of verlaagt, ter voorkoming van de gevolgen van overgewicht op de gezondheid.

De interventie Gewichtige Gezinnen Jongeren bestaat uit twaalf groepsbijeenkomsten (m.b.t. gedrag en voeding) van elk 1,5 uur, 42 bewegingsbijeenkomsten, twee ouderbijeenkomsten, twee kookworkshops, vijf huisbezoeken en telefonisch of online contact met het gezin. De volgende thema’s komen aan bod:

  • Basiskennis over voeding en beweging;
  • Basisvaardigheden over voeding en bewegen;
  • Relatie tussen gevoelens, gedachten en gedrag;
  • Versterken van vaardigheden.

Er wordt nauw samengewerkt met lokale partners, zoals jeugdgezondheidsprofessionals, beweeg- en voedingsdeskundigen en beweegaanbieders. Door deze verbinding en integrale aanpak wordt duurzame gedragsverandering bij de deelnemers mogelijk. De veronderstelling is dat de combinatie van bewegen, voeding en gedrag elkaars werkzaamheid zullen versterken.

Doelgroep

Jongeren van 12-18 jaar met overgewicht, op basis van leeftijds- en geslacht specifieke afkappunten voor BMI zoals aangegeven in de tabel van het Voedingscentrum (2018). Verder behoren de ouders tot de intermediaire doelgroep. Zij kunnen binnen het gezin de eet- en beweeggewoonten positief stimuleren. Daarnaast hebben de ouders een voorbeeldfunctie. De intermediaire doelgroep bestaat verder ook uit steunmaatjes. Het steunmaatje is gemotiveerd om als de vertrouwensfiguur van de jongere met overgewicht te functioneren.

Doel

De BMI van de deelnemers gedurende de interventie stabiliseren of verlagen, ter voorkoming van de gevolgen van overgewicht op de gezondheid.

Aanpak in het kort

De jongeren doen één jaar samen met een steunmaatje en hun ouders mee. De interventie bestaat uit themabijeenkomsten voor de jongeren en de steunmaatjes, terugkombijeenkomsten, beweegbijeenkomsten, ouderbijeenkomsten, kookworkshops en individuele gesprekken. Tussentijds is ook telefonisch of online contact met het gezin.

Benodigde materialen voor de jongeren en ouders zijn cursusmappen en pennen. De trainer heeft een draaiboek nodig. Voor de groepsbijeenkomsten zijn emotiekaartjes nodig, post-its, een flipover en stiften. Voor de sportactiviteiten is er een sportruimte met sportmateriaal nodig en voor de kookworkshops een keuken met kookgerei, receptkaarten en ingrediënten nodig.

Organisaties in de zorg of welzijn die de jongeren, of specifiek jongeren met overgewicht, tot hun hoofddoelgroep hebben. Geadviseerd wordt om samenwerking te zoeken met beweegaanbieders en voedingsdeskundigen. Voor de groepsbijeenkomsten is een locatie nodig met een grote vergaderzaal met voldoende ruimte voor alle deelnemers (jongeren met overgewicht en hun steunmaatjes en op een aantal bijeenkomsten met hun ouders) plus de begeleider(s) Voor de beweegactiviteit is een sportzaal nodig of een fitnessruimte. Een buitenruimte (sportveld of park) is prettig als het weer het toelaat om buiten te bewegen. Voor de kookworkshops is een goed geoutilleerde keuken nodig waarbij voldoende gaspitten en aanrechten/tafels aanwezig zijn om alle deelnemers actief te laten meedoen met de workshop.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 14 februari 2019
Dit is een erkende interventie