Spring naar content
Naar alle interventies

Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK)

Basis van GKGK is de integratie van gezin, school, sportvereniging en gemeente (kind-omgeving), de meeste belangrijke leefgebieden van ieder kind. GKGK heeft als doelstelling 1. Motorische fitheid bevorderen, 2. een gezond gewicht behouden of verkrijgen en 3. beeldschermgebruik, sedentair gedrag en inactiviteit reduceren bij kinderen van 6 t/m 12 jaar. De gestelde doelen worden bereikt door kinderen 60-90 minuten per dag te laten bewegen, wekelijks les te geven over een gezonde leefstijl, o.a. over voeding en smaakontwikkeling. Ouders en kinderen worden geïnformeerd en zich bewust over nadelige gevolgen van overmatig beeldschermgebruik, sedentair gedrag en inactiviteit – wat niet hetzelfde is – en het bevorderen van voldoende slaap, zijn deel van de methode. De beweegtijd van deelnemende kinderen bestaat uit verschillende dagelijkse activiteiten. De ouders worden bij de aanpak betrokken door de resultaten van de kinderen een op een op een positieve manier aan hen terug te koppelen en voordrachten te houden over opvoeding, slaap en mediagebruik. Er wordt samenwerking gezocht met de JGZ/GGD. Het omschreven GKGK-aanbod is realiseerbaar als gemeente, school, sportverenigingen, ouders en overige stakeholders eenduidig samenwerken.

Uit het driejarige longitudinale onderzoek blijkt dat de motorische fitheid van de kinderen op 6 van de 7 testen toeneemt, het percentage kinderen die obees zijn of overgewicht hebben afneemt, beeldschermgebruik afneemt en bewegen en slaapduur toenemen. Ook blijkt dat een opvoedstijl waarin kinderen worden gemonitord, effectiever is dan een limiterende opvoedstijl.

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8) van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Doel

Gezondheid van kinderen (6 t/m 12) verbeteren doordat zij: motorisch fitter worden, gezond gewicht behouden of verkrijgen en minder achter beeldschermen zitten, minder sedentair en inactief gedrag vertonen en meer en kwalitatief beter slapen.

Aanpak in het kort

Gezondheid wordt verbeterd door dagelijks 60-90 minuten te bewegen: twee uur gymnastiek, 3e uur gedifferentieerd bewegen, een uur sporten via sportverenigingen, actief transport naar school en voor- en naschoolse of pauzesport. Kinderen en ouders krijgen les/informatie over leefstijl/voeding, nadelige gevolgen van overmatig beeldschermgebruik en slaaptekort.

Wervings- en nieuwsbrieven, GKGK-masterplan, testhandleiding, website, testmaterialen, GKGK-invoertool en evaluatierapporten. Materialen te gebruiken bij de jaarlijkse meting van de motorische fitheid, zoals houten balkjes voor de test: ‘achterwaarts balanceren’. Smaaklessen en EU-schoolfruit worden gebruikt voor de voedings- en leefstijllessen en terugkoppeling naar de ouders en kinderen van de resultaten op de motorische fitheidstesten vindt plaats aan de hand van een geautomatiseerde uitdraai van de fitheidstesten met smileys.

De interventie kan plaatsvinden in:

  • elke gemeente in Nederland;
  • op elke basisschool, ook in het speciaal onderwijs.

Belangrijke partijen in de regio’s zijn sportfederaties die professionele ondersteuning kunnen leveren. hbo en mbo opleidingen kunnen in het kader van de eigen programmering GKGK integraal onderdeel van het les- en jaarprogramma maken. Zowel voor wat betreft theorie en leerstof als voor stageplaatsen en praktijkoefening. Met diverse scholen zijn afspraken gemaakt. Verschillende interventiehouders kunnen implementatie partners zijn.

Voor de operationele invulling van de activiteiten wordt samengewerkt met de betrokken landelijke en regionale sportfederaties, beroepsverenigingen en hbo- en mbo-opleidingsinstituten. Hiervoor zijn en gesprekken gevoerd o.a. met de HAN, Saxion, VSG, Kenniscentrum Sport en het Graafschap College te Doetinchem. Met het Graafschap College zijn inmiddels afspraken gemaakt, gericht op opname van GKGK-coördinator in het opleidingspakket voor dagstudenten en nascholing en de inzet van stagiaires voor de begeleiding van het programma, uitvoering van de tests en ondersteuning bij de extra lesuren.

Meer informatie

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  • Datum erkenning: 16 april 2019
Dit is een erkende interventie