Spring naar content
Naar alle interventies

GoldenSports, samen buiten sporten in de buurt voor 65+

GoldenSports is in 2014 ontwikkeld. Het doel van de interventie GoldenSports is dat 65+ senioren (m/v) samen buiten in de buurt bewegen. Het samen buiten actief zijn helpt de senioren om langer gezond thuis te wonen. En doordat ze leeftijdgenoten in de buurt ontmoeten, voelen ze zich minder eenzaam.

Belangrijke elementen van GoldenSports zijn:

 • Sport en bewegen in de buitenlucht.
 • 12 maanden per jaar.
 • Voor elk niveau geschikt.
 • Bevorderen van sociale contacten.
 • Deskundige begeleiding.
 • Veel variatie in de trainingen (balans, spierkracht, lenigheid, coördinatie, conditie en een spelvorm).  
 • Per keer betalen en betaalbaar.
 • Vrijwilligers en ook deelnemers spelen een belangrijke rol in de organisatie, waardoor eigenaarschap van de interventie steeds meer verschuift naar de deelnemers.

De interventie GoldenSports kan aangevraagd worden door een fysiotherapiepraktijk, een sportschool, een sportvereniging of een welzijnsinstelling. Deze aanvrager zoekt een openbaar (kunst)grasveld of een parkje, zoekt samenwerkingspartners in de buurt en doet de werving van de deelnemers en de organisatie van de trainingen. Stichting GoldenSports ondersteunt bij de opzet en werving.

De interventie GoldenSports wordt per locatie een of tweemaal per week aangeboden door een fysiotherapeut of gediplomeerde trainer (ALO/CIOS/mbo S&B niveau4). De trainingen vinden plaats in de buitenlucht op een (kunstgras-)veld in een woonwijk.

Op de website ( www.goldensports.nl) heeft iedere vestiging een pagina. Werving- en communicatiemiddelen zijn aanwezig en worden aangepast aan de locatie waar de training plaatsvindt. Na een tot twee jaar dekken de inkomsten uit de entreegelden grotendeels de kosten van de trainer, het veld en de organisatie.

Bekijk hier het jubileum magazine ter ere van ons 5 jarig bestaan. https://www.goldensports.nl/magazine/

Doelgroep

Thuiswonende senioren vanaf 65+. GoldenSports richt zich op zowel kwetsbare senioren, die weinig bewegen en/of sociaal geïsoleerd zijn, als op minder kwetsbare senioren.

Doel

De deelnemers bewegen vaker en verbeteren hun fysieke, sociale en emotionele welzijn. Subdoelen:

 • Bij 60 % van de deelnemers aan GoldenSports neemt coördinatie toe.
 • Bij 60 % van de deelnemers aan GoldenSports neemt spierkracht toe.
 • 70 % van de deelnemers ervaart een beter uithoudingsvermogen.
 • 60% van de deelnemers voelt zich fitter.
 • 70 % van de deelnemers heeft meer plezier in bewegen.
 • 70 % van de deelnemers leert buurt- en leeftijdsgenoten kennen.
 • 70 % van de deelnemers houdt het sporten beter vol doordat het in groepsverband gebeurt.

Aanpak in het kort

 • Werving van de deelnemers – duur ca 2 maanden. Via professionals van organisaties in de wijk (zoals POH, huisartsen, fysiotherapeuten, participatie medewerkers, maatschappelijk werkers en sportbuurtcoaches) met flyers en persoonlijke contacten. Via facebook advertentie GoldenSports.
 • Trainingen – wekelijks, 50 weken per jaar, jaar in jaar uit. Bewegingsactiviteiten (zoals frequentie, inhoud, oefenstof). Sociale interactie (tijdens en na de training).
 • Evaluatie – procesevaluatie na drie maanden op alle nieuwe locaties. Vanaf 2017 elke twee jaar effectevaluatie door Mulier Instituut onder deelnemers van GoldenSports.

Werving
Communicatiemateriaal zoals, flyers, affiches, posters, PowerPointpresentaties en een filmpje.

Uitvoering:

 • Iedere locatie schaft eigen aangepaste sportmaterialen aan.
 • Iedere locatie heeft AED voorhanden.
 • GoldenSports biedt een toolkit: een digitale handleiding, waarin het concept GoldenSports staat beschreven (www.goldensports.nl) en diverse documenten, zoals formulieren voor het verkrijgen van overheidstoestemmingen en subsidies, beschrijvingen van oefeningen en spelvormen, werving van stagiaires, instructies voor vrijwilligers etc.
 • Iedere locatie heeft een eigen pagina op de website van stichting Goldensports.

Evaluatie
GoldenSports heeft een vragenlijst die elke locatie na 3 maanden invult. Mulier Instituut voert vanaf 2017 elke twee jaar een onderzoek uit naar de effecten van de interventie. In 2017 zijn alle bestaande locaties meegenomen in het onderzoek.

De sport-en bewegingsactiviteiten vinden plaats op een (kunstgras-)veld in een woonwijk of dorp. Cruyff Courts of Krajicek Courts zijn geschikt voor GoldenSports, maar ook een park of een ander veldje in een wijk is een prima locatie. Op de locatie of in de buurt van de locatie is een bergingsruimte aanwezig om de sportmaterialen op te bergen en er is een gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken.

De aanvrager van de interventie kan een fysiotherapiepraktijk, een sportschool, een sportvereniging of een welzijnsorganisatie zijn. De trainer moet minimaal een mbo 4 diploma sport en bewegen hebben. Een welzijnsorganisatie moet een trainer inhuren als zij geen gekwalificeerde trainer in huis hebben.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed onderbouwd
 • Datum erkenning: 18 februari 2020
Dit is een erkende interventie