Spring naar content
Naar alle interventies

Het Bewegend Kind

Het Bewegend Kind is een lesmethodiek voor de basisschool, die inspeelt op de huidige ontwikkeling van te weinig beweging door de jeugd. Het Bewegend Kind streeft ernaar om de jeugd ten minste vier dagen in de week, 20-30 minuten te laten bewegen. De lessen zijn zowel in de gymzaal als in de buitenomgeving. Van groep een tot en met groep acht is er een leerlijn ontwikkeld om de motorische vaardigheden te verbeteren. Via een digitaal platform krijgen de leerkrachten alle informatie over de methodiek. Deze bestaat uit een jaarkalender met elke dag volledig uitgewerkte beweeglessen, beweegvormen met voorbeelden op video en allerlei spelvormen. Alles is voorhanden om dagelijks zo goed mogelijke beweeglessen te verzorgen. Naast het meer en kwalitatief bewegen richt Het Bewegend Kind zich op het bewegend leren.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep zijn alle basisschoolkinderen in Nederland van de groepen een tot en met acht. De intermediaire doelgroep zijn de leerkrachten van deze groepen.

Doel

Basisschoolleerlingen (groep 1 – 8) bewegen tijdens schooltijd tenminste 4 dagen per week minimaal 20 tot 30 minuten per dag in de gymzaal en de buitenomgeving.

Aanpak in het kort

Met cursussen voor leerkrachten wordt het dagelijks bewegen geïmplementeerd op de basisschool. De cursussen bestaan uit een workshop voor alle leerkrachten en individuele scholingsmomenten per leerkracht. De bewustwording bij leerkrachten over het belang van bewegen, de kwaliteit en kwantiteit van bewegen, bewegend leren en de borging speelt een belangrijke rol tijdens de cursussen. Om de kwaliteit van de cursussen te waarborgen verzorgen Het Bewegend Kind – Bewegingscoördinatoren de cursussen voor leerkrachten en geven desgewenst de gymlessen. Deze bewegingscoördinatoren dienen hiervoor een training te volgen.

De materialen die benodigd zijn voor een goede implementatie is voor een groot deel het digitaal platform. Dit platform geeft de leerkrachten inzicht in de dagelijkse beweeglessen en de kwalitatieve beweegvormen. Daarnaast kunnen leerkrachten gebruik maken van een werkboek, waarin ook de onderbouwing staat beschreven. Voor de beweeglessen in de buitenomgeving zijn een beperkt aantal materialen nodig. Voor de gymlessen worden de materialen in de gymzaal gebruikt.

Alle basisscholen kunnen Het Bewegend Kind implementeren. Per school wordt bekeken hoe Het Bewegend Kind ingepast kan worden. Het Bewegend Kind kan uitgevoerd worden op de volgende locaties: Op het speelplein, op een grasveld, op pleintjes rondom de school, in de gymzaal, in het speellokaal, in de aula van de school. Hierbij is een buitenruimte essentieel.

Elke school heeft een andere omgeving, daarom wordt er per school bekeken hoe en waar Het Bewegend Kind het beste uitgevoerd kan worden. Belangrijk voor de locaties is dat er ruimte is om vrij te bewegen. Daarnaast zijn bomen, speeltoestellen, baskets, doeltjes, een klimrek prettig om zoveel mogelijk afwisseling aan te kunnen bieden.

Op dit moment zijn er 70 scholen, binnen Nederland, die gebruik maken van de methode.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed beschreven
  • Datum erkenning: 17 oktober 2023
Dit is een erkende interventie