Spring naar content
Naar alle interventies

Jonge Beweeghelden

Jonge Beweeghelden richt zich op het verbeteren van de motorische vaardigheden bij kinderen van 2 tot 4 jaar. De methode is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. De pedagogisch medewerker of gastouder zet met de methode JBH de kinderen op een goede en veelzijdige manier in beweging. Er wordt gewerkt vanuit alle grondvormen van bewegen. JBH levert de expertise en de pedagogische medewerker of gastouder geeft het vertrouwen en de veiligheid aan de kinderen om in beweging te komen. Het gebruiksgemak van de methode is groot. JBH zorgt voor panklare beweegactiviteiten, ondersteund met leskaarten en instructievideo’s. Binnen de kern kan in dezelfde situatie worden gewerkt op drie niveaus, waardoor elk kind uitgedaagd blijft. Het materiaal voor alle beweegactiviteiten bevindt zich in één tas, de JBH-Kit. Deze is los aan te schaffen.In de methode wordt gewerkt met een mascotte: Arie de Aap. Deze mascotte, in de vorm van een handpop, is voor de medewerker een hulpmiddel om de kinderen te instrueren, te stimuleren en uit te dagen. Voor de pedagogisch medewerker/gastouder zijn er trainingen om nog meer gespecialiseerd te worden in de methode.

Doelgroep

Kinderen van 2 tot 4 jaar, aangesloten bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of gastouder.

Doel

Kinderen van 2 tot 4 jaar binnen de kinderopvang die deelnemen aan het beweegprogramma JBH verbeteren hun motorische vaardigheden. Na 12 maanden vanaf het instapmoment, met minimaal één JBH-les per week, is het kind op tenminste 75% van de beweegthema’s een bewegingsniveau vooruit gegaan. Kinderen ervaren plezier en zelfvertrouwen in bewegen tijdens het programma.

Aanpak in het kort

De pedagogisch medewerker of gastouder logt in binnen de digitale lesomgeving, bekijkt de lesstof en instructiefilmpjes. Vervolgens wordt de les klaargezet met het lesmateriaal in een daarvoor beschikbare ruimte. Na deze korte voorbereiding kan de les worden gestart. Extra ondersteuning vanuit JBH is mogelijk in de vorm van trainingen.

Het materiaal bevindt zich in de JBH-kit. Het gaat om: handpop Arie, pionnen, hoepels, markeerstrepen en -stippen, ballen, pittenzakjes, touw, blokken, dobbelsteen en parachute. Met het materiaal uit de kit zijn alle oefeningen uitvoerbaar. De 4 kleuren (rood, geel, groen en blauw) worden functioneel ingezet tijdens de lessen.

Kinderopvangorganisaties zoals: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouder(bureau)s.

JBH kan zowel binnen als buiten worden uitgevoerd. Een paar belangrijke randvoorwaarden:

  • De sportles wordt uitgevoerd in een vrije ruimte. Ervaring en onderzoek leert dat een ruimte van minimaal 5×5 meter voldoende is voor een kinderopvangorganisatie. Voor een gastouder geldt een minimale vrije ruimte van 2×3 meter.
  • Bijna alle lessen kunnen zowel binnen als buiten worden uitgevoerd. Ideaal is een kleine gymzaal, maar een lokaal waarbij de spullen aan de kant geschoven zijn voldoet ook prima. Buiten kan het op het plein, in de achtertuin op zowel een harde als zachte ondergrond.
  • Voor bijvoorbeeld de grondvorm ’rollen’ is een zachte ondergrond nodig.
  • De grondvormen ’klimmen/klauteren en hangen/zwaaien’ zijn alleen mogelijk op locaties waar deze situaties aanwezig zijn. Dit hebben we als ’themales‘ aangeduid.
  • JBH moet minimaal 3 keer per week op het dagprogramma staan.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 23 september 2021
Dit is een erkende interventie